2022 desember

2022 12 04 Sørfjorden

Sørfjorden i Rødøy
Mona Skivik Sandvær ·
4. november kl. 20:38
·
Angående JULEBORDET i Sørfjorden Velforening er det gjort endringer. Julebordet Lørdag den19,11 er åpent for alle som ønsker å melde seg på. Påmeldings frist er 15,11 før kl 16,00. Vi oppfordrer folk til å melde seg på så tidlig som mulig. For påmelding ring Rita 99450130 eller Anne Grete 99413578. Pris kr 300, drikke kommer i tillegg. Vel møtt på Ungdomshuset Kl 19,00. Mvh Sørfjorden Velforening

2022 november

2022 11 25 Rødøykalenderen

Rødøy Historielag
Rødøykalenderen 2023 er kommet fra trykkeriet, og sendes ut til din lokale butikk over helga. Utenbygds kalenderkjøpere kan sende sms til 97604148 eller mail til kdidrik@gmail.com for å bestille.

2022 11 22 Gjerøy

Gjerøy< Før og Nå >
Arne Hoff ·
Hei!
Ettersom første søndag i advent ( 27.11.) nærmer seg og FAU, som vanligvis har arrangert julegrantenninga tidligere, er oppløst vil lokalforeninga prøve å opprettholde denne tradisjonen, og arrangere julegrantenning heretter.
Trenger derfor 1 eller 2 frivillige som kunne tenke seg å være med meg å forberede dette arrangementet nå på søndag ( dvs koke gløgg,henge opp juletrelys, etc).
Hilsen
Gjerøy lokalforening
v/ Arne — følte seg motivert.

2022 11 19 Nyttårsbasar på Myken

Kerstin Marthinsen er her: Myken Handel SA sammen med Hårek M Hansen og
4 andre
NYTTÅRSBASAR PÅ MYKEN✨
mange strikkelapper har blitt til «havteppet» og skal loddes ut på årets siste dag til inntekt for Velforeningen på øya ❤️ kr 5 per lodd, vipps til 91872473 (meg) og merk med «nyttårsbasar» og telefonnummer. jeg skriver dere inn i loddboka og sender loddnummer ✨
og så mange andre fine premier har øya sanket sammen; sydvest og t-skjorte fra butikken, fiskekokeboka fra Fiskebruket, en sixpack med whiskyglass fra Myken Destilleri og et gavekort på middag for to på Myken Seng og suppe. Vi må stå på for samfunnet vårt! Kjøp lodd!

2022 11 19 ÅG

ÅG GRENDELAG
Aud Angell
Neste søndag er 1.søndag i advent tradisjonen tro vil Åg Grendelag tenne julegrana utafor Frikirka, og med samling der først, før vi fortsetter i samfunnssalen på Råkkhuset. I år vil Ken Åge Hansen være med begge steder, og vi håper å få høre Juleminner, som han har skrevet med minne om Besta, eller Lilly som vi andre i bygda kjente.

2022 11 07 Barnehagene

Fiskesprellkurs for ansatte i barnehagene
Publisert 07.11.2022
Kursholdere
Torsdag 3. november 2022 ble det gjennomført fiskesprellkurs for alle ansatte i barnehagene.
Hilbjørg Knutli og Henning Johansen gjennomførte kurset på Jektvik grendehus.
Kurset besto av
En teoretisk del med innføring av tema knyttet til barns kosthold og helse, smakutvikling og matgleder.
En praktisk del med tilberedning av sjømat. Mat og måltider som pedagogisk aktivitet er sentralt i kurset.
Fiskesprell-kurset med tilhørende inspirasjonsmateriell er utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet, og er i tråd med myndighetenes kostråd, og nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i barnehage og skole.
Målet er øke sjømatkonsumet blant barn og unge, gjennom å inspirere og motivere voksne som jobber med barn til å servere mer sjømat på barnas premisser.
En flott og inspirerende kursdag for alle ansatte i barnehagene.

2022 11 04 Strømdalstunnellen

Nattestengt i Straumdalstunnelen
Publisert 04.11.2022
Nordland fylkeskommune
Innspurt i arbeidene og nattestengt et par uker fra søndag 6. november.
Etter arbeidsplanen skal tunnelen være stengt klokka 22:00–05:45. Trafikken slipper igjennom med ledebil klokka 22:30–22:45, kl. 00:00 og kl. 03:00.
Oppdaterte trafikkmeldinger finnes på 175.no eller på døgnbemannet telefon 175 til Vegtrafikksentralen.
Mer informasjon finner dere på Nordland fylkeskommune sine sider.

2022 11 02 bygdekino

Bygdekino 2. november
Publisert 18.10.2022

Bygdekinoen viser:
Olsenbanden- siste skrik kl. 18.00
Jentetur kl. 20.00
Sted: Jektvik grendehus
Kinokomitéen selger kioskvarer.
Les mer om filmene her.
Velkommen til store og små!

2022 oktober

2022 11 11 NEX - innstlling

NEX1.
Kansellering av rute 11.11.2022 og 12.11.2022
NEX 1 fra Bodø til Sandnessjøen med avgang kl. 1615 er innstilt grunnet værforhold. NEX 1 fra Sandnessjøen lørdag morgen kl. 0625 til Bodø er også innstilt av samme årsak. Det forventes normal rute fra Bodø lørdag kl. 1615.

2022 11 07 Rødøya

Gigante Salmon Rødøy har inngått avtale om kjøp av inntakspumper fra Xylem Water Solutions Norge.
(Hegnar.no)
Kontrakten er på 4 pumper til inntaksvann, med opsjon på ytterligere 7 pumper av samme type. Kontrakten har en verdi på 7,4 millioner kroner, og totalt 26,7 millioner ved innløsing av opsjon, ved kjøp av 11 pumper. De første 4 pumpene leveres fra 1. april 2023.

Kontrakten er i tråd med investeringsbudsjettet til selskapets prosjekt i Rødøy kommune, og leveransen i tråd med vedtatt framdriftsplan, opplyses det.

Sørfjorden

Det inviteres til medlemsmøte på ungdomshuset Lørdag 19,11,2022 kl 12,00.Alle medlemmer er velkommen. Forslag til saker som ønskes å tas opp sendes til runeengo@gmail.com innen 17,11. Sørfjorden Velforening.

2022 10 24 Ny sjøkabel til Myken

Melding fra Arva
Ny sjøkabel
Nå er den nye sjøkabelen til Myken endelig straks klar for utlegging.
Nautilus Maxi og Nautilus Balder kom opp til Sandnessjøen i helga etter en lang seilas fra Drammen.
Vi holder nå å rigge fartøyet med mannskap og utstyr og vil komme opp til Myken i løpet av kvelden.
Karene fra Dragefossen og Onøy Maskinstasjon er også på vei og kommer i ettermiddag.
Det blir mye aktivitet denne uka og sannsynligvis noe støy og ferdsel både på land og til sjøs fra i kveld og noen dager fram.
Skal vi klare å få lagt ut sjøkabelen nå mens det er brukbart vær må vi ha god framdrift og vi har rigget med mannskap på fartøy for 24 timers drift.
Sjøkabelen skal trekkes på land på Myken før vi starter utlegginga innover mot Rødøya
Den nye sjøkabelen er 27500 meter lang og skal tas i land på Bukkøya.
Vekt på hele sjøkabelen er totalt 360 tonn
Vi må drifte på den gamle sjøkabelen fram mot jul da det dessverre er noe av materiellet i den nye nettstasjon som er forsinket.
Er det noen spørsmål er det bare å ta kontakt, enten med de som er på land eller med meg.
Med vennlig hilsen
Arva AS
Terje Sagvik
Prosjektleder
957 30 456

2022 10 24

MANDAG 24. OKTOBER 2022 KLOKKEN 17:00
Informasjonsmøte for naboer og interessegrupper i Reppen
Arrangement av Helgeland Smolt
Reppasjøen
Offentlig · Alle på eller utenfor Facebook
Helgeland smolt ønsker å invitere naboer og interessegrupper tilknyttet vår virksomhet i Reppen.
Agenda for møtet er:
- Generell informasjon om Helgeland Smolt AS
- ASC-standard og hva denne innebærer
- Ytre miljø
- Helserisiko og terapeutiske behandlinger
- Fremtidsplaner
- Spørsmål og svar
- Innkomne saker
Dersom du/dere dere har spørsmål, tilbakemeldinger eller har et tema dere ønsker belyst, kan dere sende dette til oss på marianne@hsmolt.no, så vil vi svare dette ut i møte.
Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til vårt anlegg i Reppen.

2022 10 07 HAF

Lokal forskrift om renovasjon, til offentlig ettersyn
Det endelige utkastet til ny renovasjonsforskrift for HAF-kommunene er nå klart. Ifølge forvaltningsloven må forskrifter sendes på høring før de kan vedtas endelig, slik at eventuelle privatpersoner, interesseorganisasjoner eller selskap får anledning til å uttale seg før vedtakstidspunktet.

For å sikre en helhetlig behandling og at alle HAF-kommunene vedtar samme forskrift, må alle innspill behandles samlet på vegne av alle kommunene. Rana kommune ved avdeling for areal og miljø vil i samråd med HAF ta ansvaret for å legge forskriften ut på høring og bearbeide eventuelle innspill.
Forslag til revidering av lokal forskrift om renovasjon er lagt ut til offentlig høring på nettsider til Rana kommune. Alle som blir berørt av forslaget kan si sin mening eller komme med opplysninger som de mener har betydning for saken. Alle er velkomne til å uttale seg.
Forslaget til lokal forskrift om renovasjon finner dere her.

Hva mener dere om dette?
Hvis dere har innspill må dere sende dem innen 15. november 2022. Dere kan sende innspillet på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana. Vi ber dere merke innspillet deres med saksnummer 2022/6545.

Har dere spørsmål?
Ta gjerne kontakt med Rana kommune hvis det er noe i saken dere lurer på.

Hva innebærer endringen av forskriften?
HAF-kommunene (Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna) har siden 2014 hatt en felles, lokal forskrift som fastsetter reglene for renovasjon og renovasjonsgebyr. Bakgrunnen for at forskriften nå foreslås endret er fordi HAF skal slutte med optisk sortering og derfor må endre innsamlingsrutinene sine.

De foreslåtte endringene i forskriften er:
Den største endringen for abonnentene er at det blir et nytt innsamlingspunkt hos alle husstander (en egen søppeldunk for matavfall).
De ulike avfallstypene blir samlet inn hver for seg på ulike dager
Husholdningsplast skal samles inn i en egen blanksekk
Rødboks med farlig avfall må leveres på gjenbruksstasjon eller mobilt mottak
Forskriften henviser til retningslinjer og sorteringsguide (innholdet i disse vil revideres på et senere tidspunkt. Den vedlagte retningslinjen og sorteringsguiden er foreløpige dokumenter som kan endres senere)

2020 10 06 Flyktninger

Flyktninger i Rødøy
Sist endret 06.10.2022
Rødøy kommune har vedtak om å bosette flyktninger. Vi kan tilby bosetting til fem familiegrupper, inntil 25 personer, i kommunale boliger i Skolebakken i Kila, Tjongsfjorden. Dette er i gangavstand til blant annet skole, barnehage, legekontor og helsesykepleier.
Det er IMDi som fordeler flyktninger som har fått innvilget asyl, og som skal bosettes ute i kommunene. Så langt har vi ikke fått noen beskjed om når vi kan forvente at det kommer flyktninger for å bosette seg her.
Det kan også komme flyktninger til kommunen som ikke har fått vedtak om bosetting i kommunen fra IMDi, og som bor privat. Det er viktig at disse kontakter Politiet for å bli registrert i landet, om de ikke allerede har gjort det.
Flyktninger som ønsker å bo privat, enten fordi de finner en bolig de ønsker å bo i selv, eller som et alternativ til plass i asylmottak eller akuttinnkvartering, må henvende seg til UDI. Rødøy kommune har ikke avtale om selvbosetting, eller midlertidige alternative mottaksplasser.
Vi er godt forberedt, og skal ta imot alle som kommer hit på en best mulig måte. Alle skal få det tjenestetilbudet som forventes, innen rimelig tid. Helt fra starten vil de som oppholder seg i kommunen få nødvendig hjelp til det aller viktigste, som mat og legehjelp. Så skal barn raskt få plass i barnehage og skole, og voksne skal få introduksjonsprogram og språkopplæring så de kan komme raskest mulig ut i jobb.
Mange ønsker å hjelpe flyktninger. Her er noen aktuelle statlige nettsteder hvor en finner mer informasjon, også på flere språk. Mange av de som kommer til Norge fra Ukraina har tilgang til smarttelefoner og internett. Henvis gjerne også flyktninger du er i kontakt med til disse sidene:
Politiet – krigen i Ukraina
UDI – for deg som ønsker å hjelpe flyktninger fra Ukraina
IMDi – hjelpe flyktninger
Helsenorge – helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge
NAV – Er berørt av krigen i Ukraina
Kontakt Rødøy kommune på 75 09 80 00, eller postmottak@rodoy.kommune.no om du eller de flyktningene du er i kontakt med lurer på noe som ikke finnes på de statlige nettsidene, eller som gjelder lokalt her. Vi kan være behjelpelige på flere språk, og vil henvise videre til de tjenestene som kan svare på de enkelte spørsmålene.
Sist endret 06.10.2022

2022 september

2022 09 30 Kaptein hurtigbåt i Rødøy

Kaptein hurtigbåt i Rødøy
Vi har ledig fast stilling som kaptein i Rødøyruten som trafikkeres av MS Gjerøy.
Vi søker en pålitelig person, god på kommunikasjon og er seg sitt ansvar bevisst som øverste leder om bord.
Arbeidsoppgaver og ansvar:
Aktivt å ivareta rederiets interesser og overordnede strategier, målsettinger og politikk.
Ivareta fartøet og dets daglige drift med hensyn til vedlikehold.
Sikker drift av fartøyet, samt forsvarlig og velorganisert vakthold.
Oppfølging av fartøyets sertifikater.
Aktivt bidra i budsjettplanleggingog oppfølging av budsjett.
Oppfølging av til enhver tid gjeldende regelverk gitt av myndighetene.
Implementering, oppfølging og utvikling av drifts-, miljø- og sikkerhetsstyringssystemet.
Oppgaver ihht alarmintruks.
Krav til stillingen;
Gyldig helseattest
Sertifikatkrav DO4
Oppgraderte sertifikater i henhold til STCW konvensjonen av 1978
Passasjer-og krisehåndtering
Hurtigbåtkurs
Skiftordning: 2 uker på/av
Avløsningssted: Vågaholmen
Vi gjør oppmerksom på at i skiftordning må den ansatte selv dekke reiseutgifter i skiftperioden mellom hjem og avløsningssted iht. overenskomsten for den enkelte sjømannsorganisasjon.

2022 09 15 Gjerøy

Gjerøy< Før og Nå >
Finn-Tore Eivik ·
15. september kl. 11:19
·
Minner om Høstfesten på Frikirka til helgen
Lørdag 17. september:
Kl.11.30 Formiddagssamling.
Kl.14.00 Lunsjbord
Kl.16.00 Sang/delemøte + kaffe/kake
Kl.19.30. Ungdomssamling
Søndag 18. september:
Kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd
Kl.13.30 Middag og kaffe/kake
Taler: Anne G. Nordvoll
Kontakt:
enten: Finn-Tore Eivik, SMS/Tlf. 41674270, f-teivik@online.no
eller: Tone H. Olsen SMS/Tlf. 90850765, tonehols@gmail.com
Pris måltider:
lunsj lørdag kr. 250 /middag søndag kr. 250,-
Barn under 12 år gratis
Fint hvis de som ønsker enkeltmåltider kan melde fra om dette så snart som mulig – best mulig oversikt hjelper til å beregne maten
Gi gjerne også beskjed om allergier eller andre behov

2022 09 13 Reiseliv

Konstituert fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik og fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.
Trond-Erlend Willassen
Fylkesrådet bevilger 750 000 kroner til prosjekt som skal løftereiselivet i kommunen. Konstituert fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik og fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland understreker at bakgrunnen for tildelingen er å styrke kommunen som de siste årene har vært vertskap for et økt antall turister.

Rødøy kommune vil gjennomføre prosjektet i samarbeid med Salten friluftsråd og besøksforvaltningsprosjektet i Nordland fylkeskommune. Der vil de knytte plan for friluftslivets ferdselsårer, kartlegging av friluftsområder og besøksforvaltning sammen i ett prosjekt. Kommunen har allerede utfordringer i forhold til håndtering av turisme på enkelte steder, mens andre steder er «uoppdagede», lokale perler, som potensielt kan bli store turistmagneter.

Sentral aktør
-I fylkeskommunens pilotprosjekt for besøksforvaltning har vi erfart at kommunene er en helt sentral aktør. Det er derfor positivt at Rødøy kommune tar en så aktiv rolle i dette arbeidet og ønsker å være i forkant for å løse aktuelle utfordringer. Herunder lokal medvirkning og forankring av besøksutvikling, styring av trafikk, tilrettelegging av infrastruktur for søppel og toalett, informasjon og kommunikasjon opp mot besøkende og lokalbefolkning og annet, sier Svein Øien Eggesvik.

Både for besøkende og fastboende
- Det er også veldig bra at prosjektet har en helhetlig tilnærming der målgruppen både er tilreisende og fastboende i kommunen. En slik kopling mellom målgrupper gjør at besøksforvaltning ikke bare brukes som et verktøy i reiselivsutviklingen, men også som et middel for å jobbe med lokalsamfunnsutvikling, sier Linda Helen Haukland.

Glad for støtte
- Dette var en god nyhet!, sier ordfører i Rødøy Inger Monsen

- Det gir oss muligheten til å starte opp arbeidet med å finne ut hvordan vi best mulig kan legge til rette for reiselivet i kommunen vår, og samtidig legge en mer helhetlig plan. Her er det viktig å samarbeide med lokalbefolkningen. Jeg er veldig glad for at fylkesrådet har sett våre behov og hjelper i gang med dette spennende arbeidet, sier hun.

2022 09 13 Koronavaksine

Tilbud om oppfriskningsdose av koronavaksine til alle mellom 65-74 år
Publisert 13.09.2022
Virus.png
Folkehelseinstituttet anbefaler alle over 65 år å ta oppfriskningsdosen. Dette uavhengig om du nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervallet fra du er blitt frisk til du tar oppfriskningsdose bør være minimum tre uker.
Det må ha gått 4 måneder siden siste dose.

Ta kontakt med legekontoret 750 98850 for å avtale time til vaksinering.

Øresvik Krets - Tilbud om oppfriskningsdose av koronavaksine til alle mellom 65-74 år:
For at dere skal slippe reisetid har vi fått avtale med Lurøy om at dere kan melde dere til vaksinering der. Ta kontakt med Lurøy legekontor/helsestasjon for videre avtale.

2022 09 08 Folkehelseuka

Folkehelseuka 2022
Publisert 08.09.2022
folkehelseuka-i-nordland logo.png
Folkehelseuka 2022 sparkes i gang med ordførertur til Brenneshodet i Øresvik. Rundt omkring i kommunen er det mange flotte arrangement i regi av frivillige lag og foreninger. Alle er hjertelig velkomne. Her kan du lese hele programmet.

Gjennom uka er det flere webinarer i regi av Nordland fylkeskommune. Gjør oppmerksom på at det er påmelding dagen før webinarene avholdes.

2022 09 00 Rødøya

Linn Christine Pedersen
Vi skal teste ut noe nytt med utlevering av pakker.
Det vill ikke bli pakkelapper i postkassen lengre siden det kommer meldinger om at pakkene er kommet hit til dem som venter pakke.
For bedrifter legger vi ut pakkelapper.
Klump post altså pakker uten scanning kan spørres etter i kassen☺️
Ser vi at det blir vanskelig for folk/oss så endrer vi det tilbake, så vi ønsker tilbakemelding underveis☺️
Reklame hiver vi stort sett alt av, så vi legger en bunke med reklame på bordet ved postkassene så kan de som ønsker plokke ut som dem vill

2022 09 08 Mestgringstreff på Helgeland

Mestringstreff på Helgeland
Publisert 07.09.2022
Plakat_300616_ Mestringstreff på Helgeland (003)
Tilbudet er gratis, men krever påmelding.
For mer informasjon om tilbudet og påmelding, les plakaten her eller trykk på bildet.

2022 09 17 Råkk Huset

Oppslagstavle i Rødøy
Trygve Danielsen
Ryktet om vår død er sterkt overdrevet.
Vi har en travel høst med catering og mange lukkede selskaper, men vi har noen ledige dager. Vi håper dere har savnet kakene våre, så vi åpner litt forsiktig med Lørdagskafeer og Strikkekafeer.
(Ingen middagsmeny disse dagene)
Vi tar imot forespørsler om catering og selskaper.
Ta kontakt for tilbud fra oss.
Stor hilsen fra Elin og Trygve på Råkk Huset.

1922 09 01 UKULTUR I RØDØY KOMMUNE (JA)

Kommunestyrerepresentant: Har vi en ukultur i Rødøy kommune?

01.09.22 11:47
Siv-Tove Hansen, Kommunestyrerepresentant Rødøy kommune, Øresvik krets
Personer fra kretsen har ved flere anledninger henvendt seg til meg etter møter de har sett på livestreamen og reagert på hvordan kommunestyret opptrer i møtesalen. Har hørt betraktninger som «trållåte unga», og mangel på «folkskikk». Jeg kan ikke si annet enn at jeg sitter litt med den samme følelsen noen ganger, skriver Siv-Tove Hansen, kommunestyrerepresentant Rødøy kommune, Øresvik krets.erepresentant: Har vi en ukultur i Rødøy kommune?

LESERBREV
Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Har vi en ukultur i Rødøy kommune?
Etter tre år som folkevalgt i Rødøy kommune, har jeg gjort meg mange nye erfaringer og lært mye om hvordan en kommune er «skrudd sammen».
Helt siden jeg var ungdom har jeg hørt om drakamp mellom de ulike kretsene i kommunen. Noen vil ha alt, og får mye av det. Noen skulle kanskje gjerne hatt det de andre har, mens noen sitter stille i båten og får det som er til overs. Det blir nesten som en fotballspiller som gjør en fantastisk innsats og løper mot mål med ballen, mens det henger tre stykker etter og holder i skjorta. Vi arbeider ofte mot hverandre, og det eneste det går ut over er oss selv. Det minner mest om at det er viktigere å komme med et stikk til den kretsen vi vil «straffe», enn å ta stilling til hva som er best for egen krets og kommunen som helhet. Et godt eksempel er den lange pågående diskusjonen om helsehus/hovedlegekontor.

«Bygdedyret» vokser seg sterkt i hver sin grend, og «gammel sjit» blir aldri borte.
Hvordan blir vi bedre på å gi hverandre ros og anerkjenne det vi gjør som er bra? Hvordan kan vi være med å løfte hverandre frem og gjøre hverandre bedre?

Kommunestyret er valgt inn for å arbeide for hele kommunen. Så langt i min periode opplever jeg det slik at det har vært en gjennomgående, nesten altoppslukende, fokus kun på Jektvik. Jeg mener, som de fleste rundt meg vet, at et hovedlegekontor ikke er det viktigste Rødøy kommune har å jobbe med. Vi både skal og bør ha fokus på det som er viktig for kommunen som helhet. En av mine kampsaker har vært at kommunen må få på plass de lovpålagte tjenestene i hver krets. Også her opplever jeg at det ikke er «viktig» nok. Senhøsten 2021 sendte jeg et brev til statsforvalteren, hvor jeg beskrev det jeg mener er brudd på disse tjenestene i Øresvik krets. Tilbakemeldingen fra statsforvalteren var at det er opp til den enkelte kommune å organisere disse tjenestene.

Det vil med andre ord si at det er opp til flertallet i et kommunestyre å forvalte sitt ansvar, slik at alle innbyggerne i kretsene blir ivaretatt.
Brudd fører altså ingen vei i denne saken, det er ingen tydelige konsekvenser for kommuner som velger å ikke ha tjenestene sine i orden. Jeg bruker ordet velger helt bevisst, da man i sak etter sak opplever en kommune som da har «rikelig» penger å ta av hvis det er en sak som flertallet synes er viktig nok.
Som ny i kommunestyret lærte jeg mye da vi var på folkevalgtopplæring. Vi lærte om å være bevisst på egen opptreden og hvordan vi skal samarbeide i et kommunestyre. Men jeg erfarer at vi har en vei å gå, når det gjelder god møtekultur. Personer fra kretsen har ved flere anledninger henvendt seg til meg etter møter de har sett på livestreamen og reagert på hvordan kommunestyret opptrer i møtesalen. Har hørt betraktninger som «trållåte unga», og mangel på «folkskikk». Jeg kan ikke si annet enn at jeg sitter litt med den samme følelsen noen ganger. Det burde i alle fall være en tankevekker for meg og resten av kommunestyret at det er dette noen av «tilhørerne» sitter igjen med etter endt kommunestyremøte.
For meg har det også vært et tankekors når jeg hører litt om «Rikets tilstand» rundt meg i kommunen. Hva er det egentlig som gjør at innbyggere i kommunen velger å flytte eller søke seg til stillinger i andre kommuner? Nå sist representert ved tidligere rådmann. Hvordan kunne vi motivert slike ressurspersoner til å fortsette å velge oss?

Hvordan kan vi beholde den gode kompetansen som vi allerede har? Hva gir egentlig bolyst i en kommune? Hva skal til for at våre barn ser verdien i å flytte hjem igjen?

Jeg spør igjen, har vi en ukultur i Rødøy kommune?

2022 09 23 Meløy

Jonis Josef - Henning Bang - Kevin Kildal | Meløy Kulturhus | 23.september
23.09.22 21:00
Slutter: 23.09.22 23:00
Meløy Live presenterer!
En nydelig, fremmadstormende og dyktig trekløver inntar Meløy Kulturhus for for å underholde i det nydelige kystriket!
Få med deg venner og bekjente, og gjør 23.september til en festaften uten like!

Jonis Josef:
Jonis Josef Afrah Abdulle (født 1992 i Skien) er en norsk standupkomiker, serieskaper, tekstforfatter og programleder.
Jonis Josef har gjennom sin korte tid i rampelyset vist seg som et av norges største humortalenter – både som stand-up komiker og som programleder på det populære P3-programmet Karakter. Han er blitt nominert til den ærverdige Stå Opp Prisen ved to anledninger, samt nominert til årets gjennombrudd i komiprisen 2016.
Jonis er også skaperen av serien Kongen Av Gulset som ble kronet med en Gullrute for årets nyskapning.

Henning Bang:
Henning Bang, lokal gullgutt og kjent fra NRK P3 og Latter Live har på tross av sin unge alder markert seg i stand-up miljøet og stått på de største scenene i landet. Henning er uredd på scenen, har god publikumskontakt og er kjapp i replikken. Vitsene omhandler alt fra hverdagsobservasjoner til det mer absurde og merkelige.

Kevin Kildal:
Kevin er også en lokal pokal, med 10 år på scenen har han plukket opp en enorm mengde med sinnsyke historier fra både veien og grøfta! Kevin er en fryktløs og ærlig komiker, som mer enn gjerne byr på seg selv i reisen til poenget. Latter og tårer veksles om en annen mens Kevin lirer av seg livsvisdom, alvorlig tematikk og absurde betraktninger

-Dørene åpner 20:00
-Showstart 21:00
-18 års aldersgrense
-CC: 250kr + avgift
-Vi har lagt ut et begrenset antall billetter! Så ikke nøl om du vil være garantert plass på arrangementet.
-Vi tar forbehold om endringer i lineup.
-Billetter refunderes kun ved avlysning
Glomveien 10, 8160 Glomfjord

2022 17. 18. september RØDØY FRIKIRKE

Arrangement av Rødøy Frikirke
Varighet: 2 dager
HØSTFEST PÅ GJERØY
Velkommen til Høstfesten i Rødøy frikirke på Gjerøy.
Lørdag 17 - søndag 18 september 2022
sosialt fellesskap - møter – sang/musikk – måltider m.m
Taler er Anne Græsli Nordvoll - se vedlegg for mer info
Program
Lørdag 17.september:
Kl.11.30 Formiddagssamling.
Kl.14.00 Lunsjbord
Kl.16.00 Sang/delemøte + kaffe/kake
Kl.19.30. Ungdomssamling
Søndag 18.september:
Kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd
Kl.13.30 Middag og kaffe/kake
Vi ordner med overnatting for dem som trenger det. Gi beskjed om det ved påmelding. Gi også beskjed om matallergier eller andre ting vi bør vite om
Pris: kr. 500,- Lunsj/middag kr. 250,-
Barn under 12 år gratis
Litt reiseinfo ut fra nåværende ruter:
Fredag:
Hurtigbåt NEX nordfra ankomst kl. 19.10
Hurtigbåt avgang fra Tonnes kl. 18.45
Ferge fra Jektvik ankomst kl. 21.25
Lørdag:
Hurtigbåt NEX sørfra ankomst kl. 08.00
Søndag:
NEX avgang sørover kl. 19.40
NEX avgang nordover kl. 15.20
Ferge til Jektvik avgang kl. 16.40
Sjekk tidene for evt. endringer!
Det er altså mulighet for noen å komme på dagstur lørdag eller også være med søndag – alt etter hvilke reisemuligheter man har.
Påmelding - 12.september – men gjerne før! ����:
Finn-Tore Eivik
SMS/Tlf: 41674270
Mail: f-teivik@online.no

2022 09 10 Falch gamle handelssted

LØRDAG 10. SEPTEMBER 2022 KLOKKEN 12:00
Familiedag
Falch gamle handelsted
Detaljer
Arrangement av Helgeland Museum, Rødøy
Falch gamle handelsted
Ta gjerne familie og venner og kom på en hyggelig sammenkomst på Falch gamle handelsted! Arrangement rettet først og fremst til våre yngste besøkende, men blir også interessant til voksne. Alle er hjertelig velkommen! Inngang gratis.
12.00 Velkomst med te fra samovar laget av skoggras.
12.30 Mini-forestilling av skyggebilde teater
13.00 «Fortelling av fisker Sam» - omvisning til små og store.
14.00 Lunsj, der serveres Borsjtsj, en tradisjonell mattrett fra Øst-Europa, kr. 150,-
15.00 Håndverkstime. Vi lager fine suvenirer selv.
16.00 Uteaktivitet (avlyses med regn og stark vind). Hvis været blir godt, tilbringer vi noe tid ute, derfor ta varme klær på seg.

2022 august

2022 08 24 Gjerøy

Arrangement av Rødøy Frikirke
Varighet: 2 dager
HØSTFEST PÅ GJERØY
Velkommen til Høstfesten i Rødøy frikirke på Gjerøy.
Lørdag 17 - søndag 18 september 2022
sosialt fellesskap - møter – sang/musikk – måltider m.m
Taler er Anne Græsli Nordvoll - se vedlegg for mer info
Program
Lørdag 17.september:
Kl.11.30 Formiddagssamling.
Kl.14.00 Lunsjbord
Kl.16.00 Sang/delemøte + kaffe/kake
Kl.19.30. Ungdomssamling
Søndag 18.september:
Kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd
Kl.13.30 Middag og kaffe/kake
Vi ordner med overnatting for dem som trenger det. Gi beskjed om det ved påmelding. Gi også beskjed om matallergier eller andre ting vi bør vite om
Pris: kr. 500,- Lunsj/middag kr. 250,-
Barn under 12 år gratis
Litt reiseinfo ut fra nåværende ruter:
Fredag:
Hurtigbåt NEX nordfra ankomst kl. 19.10
Hurtigbåt avgang fra Tonnes kl. 18.45
Ferge fra Jektvik ankomst kl. 21.25
Lørdag:
Hurtigbåt NEX sørfra ankomst kl. 08.00
Søndag:
NEX avgang sørover kl. 19.40
NEX avgang nordover kl. 15.20
Ferge til Jektvik avgang kl. 16.40
Sjekk tidene for evt. endringer!
Det er altså mulighet for noen å komme på dagstur lørdag eller også være med søndag – alt etter hvilke reisemuligheter man har.
Påmelding - 12.september – men gjerne før! ����:
Finn-Tore Eivik
SMS/Tlf: 41674270
Mail: f-teivik@online.no

2022 08 23 Gjerøy

Gjerøy< Før og Nå >
Lyder Storhaug
I morrra, onsdag, er det knallfin værmelding. Vi benytter sjansen til å ta en dugnadstime på gammelskolen. Skrappel & skrot på loftet skal ut. Den som har lyst til å låne bort en hånd eller to kan møte opp utenfor gammelskola kl 17.00 ����

2022 08 21 Gjerøy

Lyngvågen Kafé spise middag
Go kveld folkens!
I morra søndag bi det siste dag med vanlig åpningstid. Vi kommer til å holde åpent i helgene, hvis været tillater det. Kommer selvfølgelig til å avholde kvalmiddag og steiksildlag De vil bli annonsert.
Det vil også være mulig å bestille mat til grupper utover høsten.
Galleriet i Losviklåven og hagen til Jonny er det selvfølgelig mulig å besøke utover. Her har du sjansen til å kjøpe flotte presanger
Lyngvågen Panorama leies ut hele året.
For spørsmål ring Jim på 95929147

2022 08 20 Sørfjorden

Åpen kafé på Ungdomshuset
Lørdag 20/8 kl.11-14
Velkommen
Camilla & Per-Øyvind

2022 08 18 Myken

Myken-nytt
Myken Seng og suppe.
Hei!
Det nærmer seg slutten på sesongen, men vi har fortsatt noen få åpningsdager igjen for mat og drikke. Alle som ønsker å spise hos oss, må nå varsle på forhånd, da jeg bare lager mat til de jeg vet kommer. Bestill gjerne på telefon 90242999.
Vi har åpent til lunsj og middag i dag, fredag og lørdag. Deretter holder vi stengt en periode, men er åpen for frokost, lunsj og middag fra torsdag 1.-lørdag 3. september.
Velkommen!

2022 08 27 Kulturminnedag

Kulturminnedagen 2022
Publisert 12.08.2022
Logo 2022.jpg
Årets kulturminnedag arrangeres lørdag 27. august på Selsøyvik handelssted. Det blir foredrag om handelshistorie og jektefart, sjalutstilling, fremvisning av bilder fra oppussing av handelsstedet, quiz for ungdommer, musikkinnslag m.m. Program for dagen finner du her.

Arr. Rødøy historielag, Tjongsfjord husflidlag, Helgeland museum og Rødøy kommune.

Obs! Påmelding innen 24. august til: ann.karin.arntsen@rodoy.kommune.no

2022 08 13 Tonnes

NEX 1 - Rute 23-731 - Sommer 2021
Forbehold
Publisert 13. august 2022 kl. 08.32
Aktiv til 14. august 2022 kl. 07.28
MS Elsa Laula Renberg tar forbehold på anløp av Tonnes kl. 19:40 i dag lørdag 13.08.2022 grunnet lavvann og ugunstige forhold til fortøyning.

2022 08 13 Myken

Nå har Rødøy kommune avklart landingsplass for de nye helikopterne med grunneier (fam. Lunheim) sør for låven på Gnr 71 Bnr 3. Onøy Maskinstasjon har fått oppgaven av kommunen med å anlegge en ‘kjerrevei’ tilpasset ATV som skal ta hensyn til mulig steinsprut fra helikopter og utføres slik at det er mulig å kjøre en båre fram dit. Arbeidet blir utført i høst.
330 Skvadronen er fornøyde med løsningen.

2022 08 27 Helgeland Museum, avd Rødøy - KULTURMINNEDAG

Detaljer
Arrangement av Helgeland Museum, Rødøy
Selsøyvik Handelsted
Offentlig · Alle på eller utenfor Facebook
Årets kulturminnedag arrangeres lørdag 27. august på Selsøyvik handelssted. Påmelding innen 24. august til: ann.karin.arntsen@rodoy.kommune.no
Program for dagen:
13.00 Velkomst, kaffe og vafler
13.15 Foredrag av Kolbjørn Lorentzen: Handelshistorie og jektefart på Selsøyvik
15.00 Middagssalg: Fiskesuppe m/brød kr. 179,-
16.30 Ettermiddagskaffe med musikkinnslag av duett «Nordavind»
17.30 Retur til Jektvik med oppsatt skyssbåt
19.05 Retur til øyene med MS Gjerøy
I løpet av dagen vil det også bli mulighet å besøke Tjongsfjord husflidlags sjalutstilling, se bilder fra restaureringen av handelsstedet, delta på quiz for ungdommer, spille frisbeegolf, mulighet for å besøke Torleifs museum (Inngang 150,-/gratis for barn), besøke Tinghågen
eller gå en tur på Breiviktinden.
Reise til: Gratis skyssbåt fra Myken 11.30, Nesøy 12.10, Storselsøy 12.30 og Sundøy 12.40 til Selsøyvik, ferge fra Jektvik 9.20 for folk fra fastlandet, Rødøy og Gjerøy.
Retur: Gratis skyssbåt til Jektvik for de fra fastlandet. Ms Gjerøy til øyene.
Gratis inngang. Alle er hjertelig velkommen! Ta gjerne med venner og kom på en hyggelig sammenkomst!
Arr. Rødøy historielag, Tjongsfjord husflidslag, Helgeland museum og Rødøy kommune.

Melfjorden

Tradisjon tro vil vi også i år arrangere felles tur til Melfjordbotn med gudstjeneste, sangmøte og sosialt fellesskap. Vi reiser inn med skyssbåt. Vi tar med oss litt mat og ordner med felles bespisning, kaffe blir servert.
Skyssbåt fra Nordnesøy og Storselsøy ved minimum fem personer.
Skyssbåt fra Selsøyvik, Gjerøy, Rødøy, Jektvik, Kilboghamn og Sørfjorden, ved behov.
Bindende påmelding til menighetskontoret, tlf 75 09 80 90/ post.kirken@rodoy.menighet.no
innen 10.08.22.
Pris for skyss tur/retur kr 400,- pr pers.
Barn under 16 år, halv pris.
Barn under 4 år, gratis.
PROGRAM:
Gudstjeneste kl 12.00
Bespisning
Sangmøte ca kl 14.30
Kollekt til Melfjordbotn bedehus
Dette arrangementet er et sammarbeid mellom Den norske kirke og Frikirken. Se mindre
Møt arrangøren
Arrangementsgjennomsiktighet
Facebook viser informasjon for å gjøre det enklere å forstå formålet med dette arrangementet.
Melfjordbotn

2022 08 04 Sørfjorden

Helge Stiauren
Firmaet KNAS jobber med ferdigstilling av kraftutbyggingen i Smisto/Gjervalen. Deler av arbeidsstokken deres vil ut året(minst) ha bo- og forlegningsenhet ved Aldersund Motell & Camping.
KNAS ønsker å benytte kjøkken og deler av cafebygget til middagsservering hver dag i perioden de er her.
Vi ved AMC stller lokelene til rådighet.
Har du anledning å stille som kokk/middagsvert så ta kontakt snarest. Passer godt om flere går sammen om oppdraget og fordeler dagene.
Tidspunkt fra ca 14/15:00 og utover til 18/19 tida litt varierende om det er nattskiftgjengen eller dagtidgjengen som er på.
Man kan fint bo på anlegget jobbedagene om du ikke bor i nærområdet.
Svar med melding eller ring 905 77720

2022 juli

2022 07 29 Rødøy kommune

Rådmann/kommunedirektør
Kitt Grønningsæter.png - Klikk for stort bilde

I ekstraordinært kommunestyremøte 27. juli, ble Kitt Grønningsæter takket av etter ni års tjeneste som rådmann/kommunedirektør i Rødøy. Hun har i disse årene lagt ned stor innsats for Rødøy kommune, her kan det trekkes fram blant annet arbeid med organisasjonsutvikling, beredskap, planverk, næringsutvikling og kommunesamarbeid.

Kitt Grønningsæter starter i ny jobb som reiselivssjef/daglig leder i Visit Helgeland 1. oktober, og ønskes lykke til med nye utfordringer!

På grunn av avvikling av ferie og fridager, er Grønningsæters siste arbeidsdag 29. juli. Oppvekst- og kultursjef Svend Leif Einvik er konstituert i stillingen fra da og fram til 24. august.

Fra og med 24. august er Einar Arild Hauge fra Voss midlertidig ansatt som kommunedirektør i Rødøy, for en periode på seks måneder.

Kommunestyret har satt ned et rekrutteringsutvalg som vil starte arbeidet med rekruttering av ny kommunedirektør. Utvalget skal knytte til seg ekstern kompetanse i dette arbeidet.Inger Monsen
Ordfører

2022 07 12 Myken

Myken-nytt
Hei Mykenbeboere.
Sommeren er definitivt her. Husene fylles og postmengden øker
Postmesteren har nok en liten bønn. Kan dere friske opp navnene på postkassene deres Det er helt umulig å se navnene på mange. Skriv på navnene deres og ikke bare navnet på huset. Myken Handel har tusj. Tusen takk

2022 07 11 Helgeland Museum Rødøy

Helgeland Museum, Rødøy
Vi åpnet hver dag, inkludert mandager! Fra mandag til fredag - kl. 11 til kl. 16, lørdag og søndag - kl. 12 til kl. 17. Velkommen!

2022 07 13 Myken

Myken-nytt
Myken Seng og suppe
Myken, Nordland ·
Quizkveld med trubadur. Det skjer onsdag førstkommende, den 13. juli, klokka 20.30.
QuizMaster Hårek har komponert mange lure spørsmål. Vi premierer de beste. 50 kroner for hver. Inntektene går til Myken vel.
Trubaduren Hans kommer denne uka til Myken Seng og suppe. Hans første opptreden skjer på quizkvelden. Det er bare å glede seg. — her: Myken Seng og suppe.

2022 07 09 Myken

Myken Destilleri
I morgen blir åpningskonsert i Whiskykatedralen vår på Myken, og den siste uka har ungdommene bidratt med å få alt klart. Lørdag kveld, kl 19 kommer Maxwell Quartet og kl 21 kommer Gras. Velkommen
Opening concert in the Whisky Cathedral tomorrow night, and our youngsters are giving a helping hand

2022 07 09 Myken

Myken-nytt
Myken Seng og suppe. ·
I morgen er det konsertlørdag på Myken med Maxwell Quartet og GRAS i Whiskykatedralen
I den forbindelse blir den ingen middagsservering på Myken Seng og suppe. i morgen kveld.
Vi serverer i stedet en utvidet lunsj fra klokken 14.00-17.30. Fiskesuppe med nybakte rundstykker
Det blir salg av drikke i Katedralen underveis. Etter konsertene er vi åpen på Skolen for drikke og snacks, og det blir mulighet til å kjøpe en fiskekake på gaffel til nattmat.
Det her blir stas!
Velkommen!

2022 07 Sørfjorden

Arrangement av Basecamp Helgeland
Sørfjorden, Rødøy
Varighet: 7 t
Offentlig · Alle på eller utenfor Facebook
På kvelden etter hinderløpet Helgelands Råeste blir det fest ved ungdomshuset i Sørfjorden med band og bar!
Vi tar i mot S-laget fra Rana som spiller opp til dans.
Dørene åpner 19:00, og det blir salg av diverse mat og drikke.
Aldersgrense: 16 år
Pris: 195 kr
Vi tar i mot betaling med kort eller på vipps.
Velkommen Se mindre

2022 Tjongsfjord Samfunnshus

Arrangement av Henning Bang
Tjongsfjord Samfunnshus
Offentlig · Alle på eller utenfor Facebook
Trykk "Skal" på arrangementet for å holde deg oppdatert på billettslipp
Dørene åpner: 19:00
Showstart: ?
Alder: 18år
Pris: 200kr + avgift
Ja, nei, nå kødder jeg faen ikke. Jeg (Henning) kommer hjem til Tjongsfjord i sommer og har veldig lyst å gjøre en time med stand up (kanskje mer hvis stemninga er god). Gjør deg klar for rent gull og live pute-tv når jeg kommer for å teste splitter nye tekster og levere legendariske vitser. Showet er et testshow som forhåpentligvis skal bli til et ferdig soloshow en gang i framtiden. Så ta turen, ta deg en øl og se stand up
hjemme i Tjongsfjord!
(Med forbehold om alt)

2022 07 16 Myken

Arrangement av Geir Eliassen Nygård og Myken-nytt
Myken Forsamlingshus
Offentlig · Alle på eller utenfor Facebook
Myken Vel har gleden av å invitere til vår tradisjonsrike sommerbasar på Forsamlingshuset lørdag 16. juli kl 16:00!
Det blir åresalg og trekking av loddbøker, med flott lappeteppe strikket av Mykenfolk og gjester som hovedpremie! Vi setter også fram en eske på butikken for å samle inn premier.
Ta gjerne med dere litt mat, så får vi alle gleden av diverse (fantastiske!) retter og forfriskninger. Vi stiller med kaffe og saft.
Vi kommer til å trenge hjelp til å sette opp og rydde, meld dere gjerne i kommentarfeltet eller si fra til meg. Hvis noen har lyst å bidra med litt underholdning er det bare stas, da er det også bare å si fra til meg.
Vi gleder oss, hjertelig velkommen til alle! Se mindre

2022 07 02 Gjerøy

Gjerøy< Før og Nå >
Stig Monsen
Hei!
Ville bare minne om opplegget på brygga i Lyngvågen i morra, søndag 03.07 kl 1200
Det blir mulighet for å kjøpe mat og drikke og to ting skjer: Rødøy bondelag har sin årlige vårslepp samling samtidig med at det blir en markering av arkeologi året/Gjømma og historie rundt stedet.
Allsang med trekkspill og gitar
Værmeldingen ser ikke så verst ut.
Velkommen !

2022 07 01 Rødøy kommune

Slukkeavtale Brann og redning mellom Rødøy og Lurøy kommuner
Inger Monsen april 2020 kopi.jpg - Klikk for stort bilde
Ordførere i Rødøy og Lurøy har signert samarbeidsavtaler for områdene Øresvik krets (Buneset – Dala) i Rødøy og Sørnesøy og Hestmona i Lurøy

Avtalene innebærer at Lurøy har ansvar for aktiv innsats på land i Øresvik krets i Rødøy kommune når det gjelder brann og redning. Rødøy har samme ansvar på Sørnesøy (Nesøya) og Hestmona (Storselsøy) i Lurøy kommune.

Administrative forhold (søknader mm) og forebyggende arbeider (inkludert feiing) overføres ikke.

Avtalen trer i kraft fra i dag (1.juli 2022), og har en varighet på 15 år.

Brannsjefene i kommunene er glad for at avtalene nå er på plass og satt i drift. Dette vil være med på å sikre en god og trygg løsning for innbyggerne i disse områdene.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid mellom kommunene innenfor brann og redning.

Huks at nødnummeret til brannvesenet er 110 uavhengig av hvor du bor.Nødnummer brann tlf. 110 - Klikk for stort bilde

Mvh

Kjetil Hansen Brannsjef i Rødøy

Atle Henriksen Brannsjef i Lurøy