Hva med 1900 årene

1909

April

Rødøy lærerlag

Lærerlagsmøte på Selvaag.
Kilde: Rødøy historielags arkiv.

1908

April

Rødøy lærerlag

Møte på Storselsøy.
Kilde: Rødøy historiskelags arkiv.

Oktober

Rødøy lærerlag

Møte i Rødø lærerlag på Rødøya.
Kilde: Rødøy historielags arkiv

1906

Juni

Rødøy lærerlag

1906 9. juni - konstiturerende møte i Rødø lærerlag.
Alle lærere i Rødø samla og danna Rødøy lærerlag.
Kilde: Rødøy historielags arkiv.

1905

Handel Nordnesøy

Kristine Margrethe Johansen starter med handel på Nesøy 1 Mai

Handel Valvær

Thorsten Kruger fra Valvær starter handel i Rødøy i Desember.

1903

Gjerøy

Nytt skolebygg på Gjerøy. Hadde elever fra Rangsund inntil 1912.

1902

1902.00.00

Veianlegg

1902
I Nordland fylkestings forhandlinger for året 1902 finner en på side 280, bilag 76:

I Rødø blev for kommuanal Regning detaljundersøgt en Alternativlinje langs Sjøen Kila-Tjong - 2566 M - der er kontorbehandlet under Forutsætning af Bygning som kommunalt Veianlæg.

1901

Myken

Myken får anløp av det første dampbåten i fast rute.

Rødøya

Rødøy Sparebank.

Gjerøy

Statens Sauavlsgård på Gjærøy. I 1930 var det snakk om å selge denne og kjøpe en gård på Tjøtta.

1900

Valvær

Valvær får molo. Jeg finner ut at i havnevesenes historie anno 1914 blir moloen started i 1892, en konto er opprettet for dette. Ellers blir det reparert i 1898 og 1999 i følge boka.

1900.00.00

Veier i Rødøy

1900 - veier i Rødøy
Veier i Rødøy ved århundre skiftet 1900
Amund Helland skrifter (1907).
Selsøyvik
En liten stump gaardvei gaar fra Selsøyvik nogre hundrede
meter sydover fra stationen* og 700-800 meter nordover nærmeste som markvei.
Gjerøy
Fra Nordgjerøyvågen til Gjerø er ca. 700 m vei.
Rødøy
Fra Losvik til Rødøy prestegård og derfra videre til Selvaagen er
700 a 800 meter vei.
Sleipnes
Fra Sleipnessjøen til Sleipnes er ca. 1. km vei.
Tjong
Fra sjøen ved Tjong er kjørbar, men mindre god vei til Aagvatn.
Lengden er 2,6 km.
Værangfjorden
Kjørbar gårdsvei gaar fra Kisten til Strømdalen. Lengden er 1.6 km.
Melfjordbotn
Kjørbar gaardvei er der i Melfjordbotn mellom gaardene.
Lengden er 700 a 800 m.
Merknad fra innskriver:
* Må være telegrafstasjonen.