2003 B

Hovedsiden

07 - 12

07 juli

08 august

09 september

2003 09 15 Valgtradisjon

Værangfjord Helselag har en 50 år gammel tradisjon knyttet til våre valgdager både når det gjelder kommune- og stortingsvalg.
Helselaget har i alle disse år hatt valgkafe med salg av kaffe og kaker, inntekten av salget går til helselagets arbeid.

Dette er en tradisjon som kretsens innbyggere setter pris på, og de fleste setter seg ned med en kopp kaffe etter at borgerplikten er unnagjort.

I år var det Liv Telnes og Margot Hoff som stilte for Værangfjord Helselag - med som vanlig mange gode kaker.
Ved sol, kl 13:57 (Rødøy kommune-nettsiden).

2003 09 05 Rødøy kirke trenger vedlikehold

Nyheter 09/05 2003
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Rødøy kirke trenger vedlikehold

(foto:)
Rødøy kirke`s utseende er begynt å skrante ganske kraftig, ikke p. g. a. alder, men mangel på vedlikehold. Maling, små og store løpende reparasjoner - mest utvendig - er det første som må gjøres.

Tårnet og mønekammene har en del råteskader og må repareres, videre må det til en skikkelig omgang med god maling.

Vedlikeholdsbudsjettet strekker på langt nær til for å dekke kostnadene.
Lovnadene fra offentlige instanser om et "krafttak" for å ta vare på de mange kirkeeiendommer som nå begynner å se skjemmende ut, lar vente på seg.

Vi går mot en sommer med mange høytidsstemte og kirkelige festaktiviteter
-Bispevisitas – konfirmasjon – Rødøystevne – 50 års-konfirmasjon – flere slektstreff.

Det både er og blir vondt for mange å se at Rødøy hovedkirke forfaller.

En aksjonskomitee har en tid samlet inn penger til formålet, og er kommet et stykke på vei,
Men det er enda langt igjen til målet, som er: "En pen og ærverdig kirke".

Midtre Rødøy Pensjonistforening, og Rødøy lokalutvalg samarbeider nå med komiteen
om et felles løft for formålet, og oppfordrer alle til å gi en gave til:

"Aksjon kirken vår ved havet"
8193 Rødøy.
kontonr. 0540 04 05230

Dette sier Bernt Arntsen som er kontaktperson for aksjonen.
Ved sol, kl 14:51

2003 08 05 Bispevisitas i Rødøy

Nyheter 08/05 2003
Bispevisitas i Rødøy

(foto:)
Tirsdag den 6. mai ankom biskopen i Sør-Hålogaland med sitt følge Rødøy prestegjeld for å gjennomføre visitas. Biskop Øystein Larsen har permisjon for tiden fra sin stilling, og i hans sted fungerer domprost T.B. Jørgensen som biskop. I hans følge er også prost Birger Bentsen og E. Vangen.

Onsdag den 7. mai var det skolegudstjeneste i Tjongsfjord kirke. Presis klokken 11.30 ankom skoleelevene fra Jektvik skole og Tjongsfjord skole med sin respektive lærere kirken.

Som preludium spilte Helge Saksen Hammer(piano) ”Ave Maria” godt hjulpet på blokkfløyte og gitar av 6/7 klasse ved Tjongsfjord skole - en stemningsfull og fin innledning.
Helga S. Hammer fortsatte som pianist (organist) videre i gudstjenesten, blokkfløytegruppen deltok ivrig med fin musikk sammen med sin lærer ved flere av sangene som ble framført som allsang under gudstjenesten.

Videre deltok 5/6 klasse fra Tjongsfjord skole med sang. Det samme gjorde en gruppe elever fra Jektvik skole (fra 2/3/4 klasse) med Kjell Hammer på gitar.

Etter selve prekenen som ble holdt av sognepresten samtalte biskopen med skoleelevene. Han greide å få elevene både ivrig og motivert for samtalen. Til det benyttet han seg av et pedagogisk ”knep” der elevene fikk en rask og effektiv innlæring i japansk språk. De lærte seg bl.a. å telle til fem på japansk.
I det hele fikk de to skolene et fint møte med biskopen, der de selv deltok aktivt i gjennomføringen av gudstjenesten med sang og musikk.

Etter at elevene hadde kommet seg på skolebussene var det lærernes tur med å samtale med biskopen, ikke etter den gamle metoden med ”overhøring og streng prediken”, men med konstruktiv diskusjon om sentrale problemstillinger bl.a. omkring KRL faget i grunnskolen
Torsdag den 8. mai avholdes skolegudstjeneste i Rødøy kirke.
Ved sol, kl 09:44

10 oktober

11 november

12 desember

2003 12 02 Laksekonsesjoner

Søker nye laksekonsesjoner i Rødøy og Lurøy
Nyheter 02/12 2003
Søker nye laksekonsesjoner i Rødøy og Lurøy

Lakseoppdrett (foto:pas)
To oppdrettere i Rødøy og to oppdrettere i Lurøy er blant søkerne som nå kjemper om de 9 utlyste laksekonsesjonene i Nordland. Da søknadsfristen gikk ut i midten av november hadde Selsøyvik Havbruk AS og Seafarm Invest AS søkt på tildeling av konsesjon i Rødøy, mens Kvarøy Fiskeoppdrett AS og Lovundlaks AS hadde søkt konsesjon i Lurøy. Ingen har søkt konsesjon i Meløy kommune i denne runden.
Det er til sammen 22 søkere til de 9 utlyste konsesjonene i Nordland og noen hare søkt om flere konsesjoner. Fjord Seafood AS har meldt interesse for hele 8 nye konsesjoner. På landsplan er det kommet inn 140 søkere til de 60 utlyste oppdrettskonsesjonene. Selv om det er 10 konsesjoner utlyst i Finmark er det ikke kommet inn noen søkere. I Troms er det 7 søkere på 7 utlyste konsesjoner.
Det er fiskeridirektoratet som tildeler konsesjonene og det er ventet at resultatet er klart i neste uke. I denne runden vil tildelingen skje uten at fylkeskommunene skal komme med anbefalinger.
Ved pas, kl 21:12

Gå til A-siden

01 - 06