RV 17 - Kystriksveien 1950-åra

1859 sept 1

NA 1957 september 13 (1 av 6). Klipp: © RLA.

1955 1

© RLA. (5267).

1935 2

© RLA. (5268).

1935 3

© RLA. (5269).

35 4

© RLA. (5270).

1935 5

© RLA. (5271).