Helse og omsorgssjef

NY Helse - og omsorgssjef

Petter Tindvik (40) fra Meløy har i dag blitt ansatt som ny helse- og omsorgssjef i Rødøy kommune. 

Tindvik har 16 års erfaring fra ambulansetjenesten. Han jobber i dag som enhetsleder i Nordlandssykehuset HF, prehospital klinikk, med arbeidsområde Meløy og Gildeskål. Det enda ikke avklart når Tindvik starter i stillingen. Maj-Britt Hafsmo fungerer ut juli.

Ny leder for oppvekst- og kulturetaten, Svend Leif Einvik, overtar etter Kjersti Setvik som går ut i pensjon fra 1. august. Einvik kommer tilbake etter tre år innenfor videregående skole. Han kjenner Rødøy kommune godt, hvor han har vært både rådmann og oppvekstsjef tidligere.

Vi ser frem til at ny, komplett ledergruppe vil være på plass fra høsten.

Sist endret 24.06.2016

Utlysning av stillingen


Rødøy kommune Rødøy kommune er kystkommunen under polarsirkelen, med ca. 1 300 mennesker. Kommunen dekker et stort område, fra øysamfunnet Myken ut mot Vestfjorden til Nordfjorden under Svartisen. Bosetningen fordeler seg på de største øyene og på fastlandet. Kommunen knyttes sammen av ferge- og hurtigbåtsamband. Vi har daglig forbindelse med Bodø og Sandnessjøen med Nordlandsekspressen. På fastlandet er fylkesvei 17 kommunikasjonsåren gjennom kommunen. I Rødøy kommune er det rikelig med hav og fjell. Mulighetene for å dyrke et aktivt friluftsliv er nærmest ubegrenset. Kommunen har et desentralisert tjenestetilbud med helsetjenester, skoler og barnehager, og ulik næringsvirksomhet. Kommunen har tilskuddsordning for boligbygging. Administrasjonsstedet i kommunen er Vågaholmen.

Helse- og omsorgssjef
Vår helse- og omsorgssjef ønsker nye utfordringer, og vi søker etter hennes etterfølger. Helse- og omsorgsetaten er i stadig utvikling, så vi ser etter en som er visjonær, nytenkende, som kommuniserer godt og har stor gjennomføringsevne. Helse- og omsorgssjefen inngår i rådmannens ledergruppe.
Rødøy kommune driver blant annet to omsorgssentre, to legekontor, ambulerende legekontor på ambulansebåt, hjemmetjenester, psykisk helse og helsesøstertjeneste. Rødøy kommune skal ha et godt og desentralisert tilbud. Helse- og omsorgssjefen har også ansvar for samhandling med spesialisthelsetjenesten, nabokommuner og deltagelse i fagfora.

Dine hovedoppgaver hos oss vil bli

 Ansvar for overordnet drift og koordinering av helse- og omsorgsetaten

 Ansvar for personalledelse i egen etat

 Økonomi- og resultatansvar for etaten

 Saksbehandling
Helse- og omsorgssjefen må ha

 Relevant utdanning og erfaring fra helse- og omsorgsfagene

 Bred ledererfaring

 Gode resultater innenfor kvalitetsarbeid og økonomistyring

 Erfaring fra endrings- og prosessledelse

 Erfaring med planarbeid

Vi kan tilby

 En spennende og utfordrende jobb i en vidstrakt kommune

 Lønn etter avtale  Å være behjelpelig med å skaffe bolig

 Flyttegodtgjørelse etter eget reglement

Helse- og omsorgssjefen skal være en pådriver for å utvikle og tilpasse kommunens tilbud innenfor tjenesteområdene. Erfaring med bruk av dataverktøy til både kontor- og fagsystemer er en fordel.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt ved tilsetting, og aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til helse- og omsorgssjef Maj-Britt Hafsmo tlf. 75 09 80 10, eller rådmann Kitt Grønningsæter tlf. 75 09 80 04.

Søknad med CV sendes til: Rødøy kommune, 8185 Vågaholmen eller postmottak@rodoy.kommune.no.

Søknadsfrist: 27. mai. Tiltredelse snarest.
- Kystfolket under polarsirkelen

2016 april 29

Publisert 29.04.2016

Maj-Britt Hafsmo har sagt opp sin stilling som helse- og omsorgssjef i Rødøy kommune. Hun har jobbet i kommunen i 14 år, de siste fem i denne stillingen. -Jeg har hatt en veldig fin tid i Rødøy kommune, men ønsker nå nye utfordringer, forklarer Hafsmo. Vi skulle gjerne sett at Hafsmo ble med videre, men forstår at hun etter stor innsats i en krevende rolle nå velger å gå andre veier, og ønsker henne lykke til!

Vi søker nå etter hennes etterfølger. Helse- og omsorgsetaten er i stadig utvikling, og vi ser etter en som er visjonær, nytenkende, som kommuniserer godt og har stor gjennomføringsevne. 

Stillingen er lyst ut (PDF, 365 kB) med søknadsfrist 27. mai. 

Fjesboka "Rødøy debatt":

På fjesboksiden "Rødøy debatt" ble det den 7de desember 2015 starta en debatt om helsevesent i Rødøy og ledelse av det.  Siste innlegg var 5te mai året etter.  Det var da skrevet tilsammen 112 innlegg hvor først og fremst "øyværinger" har utfoldet seg.

Avgått Helse- og omsorgssjef er den første sådan fra Tjongsfjorden.

3. mai meldes at Helse og omsorgssjef skal slutte...:

Et innlegg fra innlandet som på en litt spesiell måte setter saken i perpektiv:

" Regner med at denne stillingen vil få rekordstor søkerliste
De fleste i kommunen har vel registrert at det er en lang liste med personer som har gitt uttrykk for at de vet NØYAKTIG hvordan stillingsinstruksen for jobben ser ut - og dertil hvordan den burde utføres.

Så dermed blir det nok enkelt å få ansatt ny person i stilling som H&O-sjef".

----------------

Og så - det siste som er av slik art at det ikke trengs kommentar:

"An 3. mai: Oppsigelsen har ingen ting med legesakene å gjøre. Så da kan med andre ord ingen anklages eller belastes for noe når helse- og omsorgssjef velger å skifte jobb"

Epilog:

Nå viste det seg at "de bedrevitende" ikke fant seg kompetent alikevel og søkte - og det er bestandig trasig med "kalde føtter". 

 

 

 

Avisa Nordland orienterer

6. jun, 2016

Søkere og prosess

Det haster å ansette toppsjef. Kitt har leid inn profesjonell hjelp

NYHETER RØDØY ANPLUSS
Av JOHAN VOTVIK

Publisert:06. juni 2016, kl. 21:27

Rekkefølge: Rådmann Kitt Grønningsæter og Rødøy kommunes ansettelsesutvalg vil vente med å ansette den tredje legen i fast stilling til kommunens nye helse- og omsorgssjef er på plass.Foto: Johan Votvik
Rekkefølge: Rådmann Kitt Grønningsæter og Rødøy kommunes ansettelsesutvalg vil vente med å ansette den tredje legen i fast stilling til kommunens nye helse- og omsorgssjef er på plass.Foto: Johan Votvik
DEL

Rådmann Kitt Grønningsæter har leid inn profesjonell hjelp til ansettelsen av ny helse- og omsorgssjef.

Rødøy kommune har fått hastverk med å ansette ny helse- og omsorgssjef etter Maj-Britt Hafsmo. Det kom fram da ansettelsesutvalget møttes torsdag i forrige uke. Hafsmo skal jobbe ut oppsigelsestiden og har siste dag på jobb 1. august.

Den nye helse- og omsorgssjefen skal på plass så snart som mulig, forteller rådmann Kitt Grønningsæter.

– Vi håper å ha ansatt vedkommende før sommerferien, sier Grønningsæter.

Får hjelp
Ansettelsesutvalget har gitt henne fullmakt til å leie inn rekrutteringsbyrået Bedriftskompetanse til å intervjue kandidatene og komme med sin anbefaling. Slik profesjonell hjelp er fordyrende og har til nå vært vanlig kun ved ansettelser av rådmenn i Rødøy, forteller Grønningsæter.

– Vi ønsker å gi utvalget best mulig grunnlag for ansettelsen av ny helse- og omsorgssjef, sier hun.

(Og litt mer som ikke er tatt med her).