Anløpsted: Sørfjorden

Hovedside

1990 Ny almenningskai i Oldervika

Den gamle d/s-kaia i Oldervika fikk varsel om stenging fra Arbeidstilsynet i februar 1989, men fordi kommunen garanterte for at en ville bedre forholdene ble stengingen holdt tilbake. Kommunestyret godkjente så etter flere vurderingsrunder at en skulle bygge ny kai og at den burde ligge ved siden av ferjekaia. Men stedsvalget ble senere endret, kommunen kjøpte tomta til den gamle d/s-kaia av grunneieren Kyrre Einvik og inngikk avtale med Håkon Heen om å bygge ny moderne trekai.

Arbeidene startet opp i august 1990 og var ferdig i februar 1991.

Totalt kostet kaia 407.000 kr. og kommunen fikk 75.000 kr. i tilskott fra fylkets kaifond og 25.000 kr. i tilskott fra Statens Vegvesen.


Kilde:
1990-åra på ti minutter (Rødøy kommunes hjemmeside).