Forliksrådene

Forliksrådet i Rødøy åra 1995-99

Lov av 13. august 1915, nr. 5, om domstolene, § 56-59.
I hver kommune skal det være et forliksråd som velges for 4 år av kommunestyret.

Medlemmer Varamedlemmer
Kjell Hammer, Tjongsfjorden Bjørg Ovesen Signe Marie Hansen Bernt
Arntsen, Rødøy Eva Johannessen Arild Lorentsen Inger Lise Kvalvik
Aakre, Gjerøy Tor-Einar Andersen Ragnvald Seljevoll

Som leder velges: Kjell Hammer

http://www.rodoy.kommune.no/andre-utvalg.html