Om de som skriver

Rødøy mangler "skrivende" personer...

I over 30 år har historielaget "mast" om å få flere skribenter til laget uten å lykkes.  Mulig at lista i utgangpunktet ble lagt for høgt - og at det har skremt bort flere som kunne ha skrevet.

Nedenfor er lista opp de som har skrevet for laget til nå....

Tilbake...

Kolbjørn Lorentzen


Artikler han har skrevet

Årbok nr 6:

Art: Fra banklinefiske på 1950-tallet

Art: Litt om Rødø prestegjeld og kappellanen Reinholdt Kjelstrup som søker kaldsbrevÅrbok nr 5


Art:
David Olsen i Øvre Vassdal (sammen med Jann Breivik)


Årbok nr 4:

Art: Min bestefar forteller fra jektefarten i Rødøy

 
Art: LiltfjordbruaÅrbok nr 3

Art: Losvika - handelssted og husmannsplass

Art: Rødøy historielags motorsamling

Art: Olav Svenning - Minneord 

Art: Et forlisÅrbok nr 2 

Art: Motorbåten kommer Årbok nr 1:

Art: Nordlandiakartet 

Marith Hagtvedt

 

Artikler hun har skrevet:

Årbok nr 6:  

Art: Veter i krig og fred

Årbok nr 7: 

Art: Fru Ingiers Fylgje

Art: Kampen mot det onde

Johan Martin Mathisen

Artikler som han har skrevet:

Årbok nr 7:
Art: Fiskeværet Myken 1913
Art: Christian Berg Hansen
Art: Besvær - Rødøys ukjente fiskevær
Art: Klipp fra Nordlands avis.

Årbok nr 6:

Art:  Folketallsutvikling - Rødøy - siste 300 år

Art :  Indre Tjongsfjord - noen folkesamlinger og begivenheter  

 
Årbok nr 4:

Art: Klipp fra fiskekjøpets saga - Valvær år 1922

Årbok nr 3:
Art:  Den Meteorologiske stasjon på Myken og observatøren Petter Moe 

Art:  Å be om en tjeneste 

Art:  Prestegården før århundreskiftet (Forord til Aagot Daae sin artikkel) 

Art:  Kom og vær med! ( side om Rødøy Vel) 

Art:   Båt-posten 1663-1859 og dens tilknytning til Rødøy 

Art:  Farmannsbua på Selsøyvik

 

Torsten Simonsen

Artikler som han har skrevet:

Årbok nr. 7:

Art: Bureisningstida i Rødøy


Årbok nr 6:

Art : Ressan

Art: Bloktind


Årbok nr 5:

Art: Ungdomslaget Ungdom


Årbok nr 3:

Art: Den Trondhjemske reformats for Rødøy prestegjeld


Årbok nr 2:

Art:  Telnesvisa


Årbok nr 1:


Art: Hvor er Peder Skredders penger? (Fra retten i Rødøyfjerdingen)

Art: Et skifte fra Rødøy (Sammen med Olav Svenning)

ANDRE MEDLEMMER SOM HAR SKREVET....

Jann O. Breivik

Årbok nr 6: 50-års konfirmanter - konfirmantene fra 1956

Årbok nr 5: David Olsen i Øvre Vassdal (sammen med Kolbjørn Lorentzen)


Lillian Aarnes Falch


Årbok nr 5: Onkel Gustav


Rolf Hagland


Årbok nr 2: Et 40 års minne


Johan Johansen


Årbok nr 4:"Mountbattens forlis".


Solfrid Lorentzen  


Årbok nr 4: Anna Jensen


Magnus Mathisen


Bok nr 1: Fiske i Rødøy omkring århundreskiftet


Hardis Monsen


Årbok nr 1: Trygve Gjerø


Helge Nome


Årbok nr 2: Senderen på Renga


Årbok nr 1: Kirkejubileet - et forord til "Rødøy i gamle dage"


Årbok nr 1: Johan Rasch, husmann og fotograf


Årbok nr 1: Bli frisk med Rødøy Historielag


Årbok nr 1: Faste kulturminner 

Andre personer...

Rune Bang
Årbok nr 4: Gården Buneset - ikke bare idyll den første tiden?


Kåre Bang
Årbok 1: Segner fra Rødøy om dråg, hulder, prest og djevel
Årbok 1: Engelskmenn om bord.  Nifs opplevelse på tysk vaktbåt under krigen


Odd Bikset
Årbok nr 3: Martinus Johannes Bikset - en klokker av den gamle skole

Årbok nr 3: Bedehuset i Valvær


Ola Bikset
Årbok nr 2: Konfirmasjon i gamle dager


Berglund Bjerkeli
Årbok nr 2: Baptistmenighet i Rødøy


John E. Bye
Årbok nr 2: Fra Rødøy til Amerika

(artikkel oversett fra engelsk av Cato Lahlum)


Sig. Carson
Årbok nr 2: Melfjordveien


Aagot Daa, f. Dahl
Årbok nr 3: Prestegården før århundreskiftet


Trygve Gjerøy
Årbok nr 1: Ved skjærgaardstrand
Årbok nr 1: Bjørneskytterhistorier
Årbok nr 3: VAAR-NATT  (Dikt).
Årbok nr 3: Bjørnejakt i Nordfjorden


Edvard J. Havnø  
Årbok nr 3: Den siste bumannskofte i Rødøy
Årbok nr 1: Paa heimsjøen og ute


Klara Havnø
Årbok nr 3: Et juleminde


Amund Helland
Årbok nr 6: Jordbruk i Rødø ved år 1900 (Artikkel som var bearbeidet av Johan M. Mathisen )


P.T.H. - ukjent skriver
Årbok nr 3: Dampskibseskspeditør i Valvær anno 1894


Gustav Hoff
Årbok nr 3:
Tro det om du vil - "Jo i revva"
Tro det om du vil - "Lemenangrep".


Olaf Husby
Årbok nr 5: Gustav Strømsvik - mayaarkeolog


Reinert Jansvik
Årbok nr 4: Gravferdsskikker i tidligere tider


Reidar Jensen
Årbok nr 2: Tro det om du vil - Et sykebeøk av Dr. Flatved i gamle dager


Aud Johansen
Årbok nr 6: Mine fem år som ambulerende handarbeidslærinne i Rødøy


Torbjørn Lorentzen
Årbok nr 1: Minner fra lokalrutetjenesten i Rødøy


Gunnar Lund
Inger Rasch Thynes
Hårek Hansen
Arne Jan Hoff
Årbok nr 4: Internatet i Tjongsfjorden


Signe Dahl Meyer
Årbok nr 1: Rødøy i gamle dage.  Spredte træk fra et nordlandsk kirkested og prestehjem


Bjørn Molvik
Årbok nr 5:
-Min Lille Verden - Innledning
-Min Lille Verden - Del I: Minner fra min mor
-Min Lille Verden - Del II: Minner fra min far
-Min Lille Verden . Del III: Minner fra min oppvekst
-Min Lille Verden - Del IV: Skolegang, konfirmasjon og senere liv


Torbjørn Nilssen
Årbok nr 3: En annerledes jul - Fra fiskeværet Myken i krigstida


Parelius Pedersen
Barndomsminner fra Selsøyvik


Torbjørg Rengen
Årbok 2: Fra gamle dager på Ringen


Rødøy Menighetsblad DNK
Årbok nr. 7: Annonse fra 1970 og 1973.

 


Povl Simonsen
Årbok 1: Edvard J. Havnø 1869-1940
Årbok 5: Skogsveien i Rødøy - Nord Helgelands eldste boplass
Årbok 6: Steialderen på Tjongsfjordhalvøya.


Kornelius B.K. Sjåvik, m/P.A. Øyen
Årbok nr 7: Edvard J. Havnø 1921

 


Kåre Storeng
Årbok nr 2: Veien bygges


Alf Magnus Strandli
Årbok 6: Mer om den meterologiske stasjonen på Myken og observatøren Petter Moe


Arvid Sveli
Årbok nr 4: Skreppehandler og livskunstner - et portrett av Alsing Einvoll


Thea Svendsen
Årbok nr 5: Klippfisktørking på Hestøy


Torolf Værnes
Årbok nr 2: Tro det om du vil - En jektskipperhistorie


Lars J. Aanes
Årbok nr 4: Sørfjorden kapell 50 år - jubileumsåret 1966


Ole Gustav Aarnes
Årbok nr 5: Onkel Gustavs båter