Hovedside for Rødøy kommune

Sider

Div

1998

Kommunen med egen hjemmeside

Rødøy kommune på nett:

I april måned var Rødøy kommune på nettet med egenprodusert hjemmeside, som en av de første kommunene i Nordland fylke. Kommunen la opp til en bevisst strategi fra starten av at eksponeringen på nettet ikke skulle overdrives og at en skulle gå forsiktig fram. Årsakene var knyttet til økonomi og til at få innbyggere etterspurte kommunalt engasjement på nettet.

Kilde: Rødøy kommunens nettside (PAS 2000).

1997

Reform -94 og Rødøy kommune som lærlinge-bedrift

Reform -94 og Rødøy kommune som lærlinge-bedrift

Rødøy kommune inngikk den første lærlingekontrakten høsten 1996 og det var innen institusjonskokkefaget.Valget falt på dette faget fordi kommunen hadde 2 ansatte med kokke-fagbrev ved Rødøy Sykehjem. Den første lærlingen i Rødøy var Ellen Solheim fra Steigen og etter 2 års læretid tok hun fagbrevet den 9. september 1998. Høsten 1997 tok kommunen inn 2 nye lærlinger, den ene i barne- og ungdomsarbeidfaget (Ann Merethe Raaen som startet ved Jektvik barnehage) og den andre i omsorgsarbeiderfaget (Cato Johannessen som startet ved Rødøy Sykehjem). Kilde: Rødøy kommunens nettside.