AVIS klipp fra Meløy

Meløy 1960 og senere

Meløy 1950-åran