Bruk av media

Kommunes hjemmeside

Der ligger partiene opplistet med lenker eller med "brutte" lenker.

SE oppdateringen her

De som er nevnt er:

Fremskrittspartien - med brutt lenke - du får ingen informasjon.

Høyre - søker du Rødøy - kommer du til et partikontor i Tromsø. Naturlig nok når partiet er "sovende" - i beste fall i Rødøy.

Senterpartiet - har oppdatert lenke - med siden for Rødøy gir kun opplysning om hvem som er valgt i kommunestyret siste periode.

Kristelig folkeparti - har brutt lenke.

Kystpartiet - har brutt også brutt lenke.

Fjesboka

Rødøy senterparti - har en lukket gruppe hvor en kan være medlemmer.

Rødøy fellesliste - har en aktiv liste....

...fant ikke flere...