1866 før

1863 Lege

LEGE I LURØY LEGEDISTRIKT, hvor Rødøy tilhørte.
PAUL CHRISTIAN FØYN.
Født 23.september 1835, død 2.mai 1872.
Distriktslege 1863 65.
Paul Christian Føyn var sønn til losoldermann Otto Føyn og Anna Elisabeth Christensen. Han var født i Tønsberg 23.september 1835. I 1863 tok han sin medisinske embetseksamen.
Den 16. januar 1864 ble han utnevnt til distriktslege i Lurø legedistrikt med bopel på Hestmona gård.
Like etter at han kom til Lurø ble han valgt til kommunens ordfører. Han dro i 1865 som distriktslege til Steigen. Han druknet på en embetsreise med hele sitt båt mannskap 2.mai 1872.

1814 Grunnlov av 1814 - Rødø

Omtalt på egen side

1828

Avis 21501

KIRKEBOKA DØPTE 1823: Ektefødt sønn av Lars Nilsen og Karen Pedersdatter, Øresvik.LURØYBOKA 1996/97: Nils er her nevnt på side 110.   Det gjelder en Koekoppe-indpodningsattest på Nils Olai Larsen Øresvik.   Attesten er utstedt på Tjøtta i 1828 av hjelpevaksinatør Arnesen.  Nils Olai (som senere skulle bli far til Ludvig Nilsen Vassvatne) var 5 år gammel da han ble vaksinert. Nils Ollaj ble født 20.05.1823 i Øresvik (11-00). 

 

Før 1800

1769 Sjøkrigstjeneste

"Året 1769 ble det en ny innkallelse til Sjøkrigstjeneste ved Håkonsvern.
Med skipper Hans Hvids jekt ble følgende sendt til Bergen:

• Anders Pedersen, Ringen, 20 år i 1769. Er tjenestedyktig.
• Peder Pedersen, Sundøen, 22 år i 1769.
• Jon Petersen, Steensland, 19 år. Han benevnes som liten, men frisk

Kilde:
Årbokartikkel Årbok for Helgeland 1971/72.

1767 Lurøy og Træna

Lurøy og Træna kirkesogn blir skilt fra Rødøy. Sognet ble kalt Lurø prestegjeld og presten som ble innsatt het Eric Sporre. I 1774 ble Rødøy (og Meløy) forent med Lurøy og Træna siden Sporre ble forflyttet til Saltdalen. Sporre døde i 1780. Lurøy prestegjeld ble opprettet igjen i 1827. Kilde: Kirken i Nord Norge 1918.

1766 LEGATER JOHAN CHRISTIAN HVID

JOHAN CHRISTIAN HVID
eier af gaarden Vivelstad, fastsatte ifølge arvingernes
erklæring, indtaget i skiftebrevet av 6te april 1766, thinglyst
paa Alstahaug thing 25de - 26de mai 1768, at der af bemeldte
gaards indkomster, i hvis eiendom den end maatte være, skulle
udredes aarlig 5 rdlr. til de fattige i Rødøy fjerding og lige
meget til trængende i Rødøy præstegjeld. Beløpet blev senere
omskrevet til 8 spd., hvoraf der efter præstegjeldets deling i
1822 tilfalder Lurø og Trænen sognes fattigkasser 1 spd. 40
skill og 80 skill.Av Johan C. Hvids legat tilflyder der Rødøy og Melø sognes
fattigkasser aarlig respektive 4 og 2 spd.

Til Rødø kirke skjænkede Arvid Ingjeldssøn ved anførte testament
af 1434 100 fisk. Arvid Ingjeldssøn var rådmann i Nidaros.

I. C. Brodkorb, eier af Tjøtø, paaheftede ved gavebrev af 16de
juni 1832, thingl‘st fra Alstahaug Thing 3dje juli s.a., sine
til Alstahaug præstegjeld beliggende gaarde, nemlig Almenningen
nr. 4, af skyld 1 pd. 6 mark, Aakerø nr. 9, af skyld 2 pd. 16
mark, og Sannerø nr. 7, av skyld 1 pd. 12 mark, en stedsevarende
aarlig udredelse av 4 spd. til de fattige i Rødøy sogn.

Se benkestokk/Mel›y bygdebok, side 95, tabell slekt.

1945 Polarsirkelen

Fra Rødøy kommunes nettsiden, skrevet av rådmann Sperstad:
Polarsirkelen

L
66 O 33 ' n. br.
Petter Dass skriver om «Circulum Arcticum» i sin Helgelands Beskrivelse og henviser til at denne sirkelen går her forbi og nær Træna.
Major Peter Schnitler skriver i 1745 om merkverdigheter på Helgeland og nevner Polarsirkelen: «- J Rødøe Gield er en Øe Trænen, 5 Miile fra Rødøe i vester, hvilcken paa Globus sees, som et Stæd, hvor Circulus Articus gaar nærmest til.»

1744 Prestegården

Prestegården på Rødøya blir oppbygd etter en brann. Revet rundt 1900.

1725 Kirke Rødøya

Ny kirke taes i bruk på Rødøya. Revet i 1887.

1904 Stavkirke Rødøya

Det berettes at det finnes en stavkirke på Rødøya som er i meget dårlig forfatning. Det er kanskje vandret folk på kirkevei så tidlig som fra midten av 1400 tallet her. Kilde: NP Septemeber 1965. Dette er nok kirken som blir erstattet i 1725 av ny kirke og som ble revet i 1887.

1500-tallet

Om Jon Olsen Teiste sine foreldre

Øyvind Gjervik, Bergen, 24.01.2003 21:27 (1)
Ifølge Thomle så skal Jon Teiste (den første Teiste i Luster) være sønn av Oluf Teiste og Kristine Skaak til Kaupanger.
Er det nå dokumentert at de er hans foreldre, eller er dette fremdeles bare en mulighet?

Tore H Vigerust, Enerhaugen, 25.01.2003 00:31 (2)
Du gjør det ikke lett for oss, når du ikke daterer personen. Mener du den Jon Teiste som er kjent allerede fra 1525 ? Jeg tror han var sønn av den Olav Teiste som bodde på Andenes (en annen kilde, som er like suspekt som den første, forteller av han bodde i Nordhordaland), i ekteskap med Bodil Stensdotter. (Kildene er norske våpenbøker fra 1700-tallet, i DRA.)

Øyvind Gjervik, Bergen, 25.01.2003 13:22 (3)
I 1526 var ihvertfall kjent. Sannsynligvis født ca.1500, og død ca.1555. Han var da bosatt i Bergen og var i tjeneste hos erkebiskopen der, som ombudsmann eller setesvein. Senere var han bosatt på Kroken i Hafslo. Han var gift med Anna Johansdotter Kruckow.
Det du med andre ord forteller, er at ingen av alternativene er godt nok dokumentert som bevis?

Irene Korneliussen, Bergen, 25.01.2003 17:55 (4)
Kan dette brukes??
http://www.vigerust.net./adel/likpreken_teiste1660.html
Det er en likpreken for Trond Teiste til Lunde (d.1660)
Her står hans forfedre listet opp. Bla. 'Hans farfaders far var Erl: og Velb: mand Joen Theiste til Bielland som var Joen den eldre til Bielland, og Vel: Fru Kirsten Skache af Koupangergaard deris Søn'
MVh Irene

Tore H Vigerust, Enerhaugen, 25.01.2003 18:23 (5)
Nei, jeg tror ikke denne kilden (Trond Teistes aner 1660) kan brukes: at Jon Teiste skulle være sønn av en Jon Teiste til Bjelland, forutsetter jo at Teiste-familien besatt Bjelland før reformasjonen, noe den ikke gjorde. Jeg kan heller ikke se at Jon Teiste, som jeg kjenner mellom 1525 og 1547, var erkebispens setesvein, derimot erkebispens ombudsmann (først og fremst i Bergen). Når jeg tror på en kilde som forteller av Jon Teiste var sønn av en Olav Teiste, skyldes det at samme kilde opplyser at Jon Teiste hadde brødrene Mikkel Teiste, Stener Teiste og Svein Teiste, og av disse er ihvertfall Mikkel identifisert - han var erkebispens setesvein i Rødøy i 1533. 1700-tallskilden min bygger trolig på et skiftebrev.

Øyvind Gjervik, Bergen, 25.01.2003 20:50 (6)
Vel, da er det Olav Teiste som er den sterkeste kandidaten foreløpig, men jeg velger å ikke sette han inn i noen slektssirkel før man vet noe mer sikkert rundt slekten hans.
Venter spent på videre forskning rundt hans slekt.

ELDRE GENERASJONER AV ØSTEN - SLEKTA

Kilder: Kirkebøker for Lurøy, Rødøy og Mo, etc.. Rana bygdebok Bind 3.
Skifter i Mo prestegjeld 1786 og 1808 fra
johan.mathisen@c2i.net

 • -4 Erich Østensen f. ca. 1625, N. Rana, d. ca. 1690, bruker Granheia 1661-1690.
 • -3 Østen Erichsen f. ca. 1647, Granheia, N. Rana, bruker Granheia ca. 1700-1709.
 • -2 Erich Østensen f. ca. 1680.
 • -1 Østen Erichsen f. 1708, Granheia, g. (1) 1728 Barbro Olsdtr.. Flyttet til Malmhaugen, N. Rana i 1732 og betalte gressleie der. Fikk brukerbevilgning på Stillvasstrand, N. Rana, 6/7-1746. Ryddet Sæterdalen, N. Rana, ca. 1764. G. (2) 1761 Ane Christensdtr., barnløs.

Barn:

 • i Ane f. 1728.
 • ii Erich f. og d. 1730.
 • iii Erich f. 1731.
 • iv Ingeborg f. 1733.
 • v Beret f. 1736.
 • 0. Erich Østensen f. 1731, Granheia, N. Rana, d. 1786 Fisktjønnmoen, N. Rana. Gift 1752 med Kiersten Christensdtr., f. 1729 Sør-Næverneset, (datter av Christen Davesen og Karen Simensdtr.) d. 18 OKT 1807, Fagerjorden, N. Rana. Erich ryddet bruket Storbekkmoen i 1750-årene, ryddet Kvannlia i 1764/65 og fikk brukerbevilgning der 16/9-1771. Flyttet til Fisktjønnmoen høsten 1783.

Barn:

 • 1. i Christen f. 1758.
  --ii Østen f. 1759, Storbekkmoen, g. 1784 Dorothea Fordelsdtr., f. 1763, d. 1833. Bosatt Stillvasstrand, N. Rana.
  --iii Ole f. 1762, Storbekkmoen, d. 25 JUL 1850, g. Kiersten Jensdtr. f. ca. 1762. Bosatt Fisktjønnmoen, N. Rana.
  --iv Michel f. 1765, Kvannlia, var 37 år i 1801 og bosatt Bjurbekkmoen, N. Rana.
  --v Johannes f. 1768, Kvannlia, g. Anna Joensdtr. f. ca. 1763. Bosatt Hullbekklien, N. Rana, 1801/8.
  --vi Karen f. 1770, Kvannlia, g.(1) Anders Larsen, Meløy, i 1786, g.(2) Peder Erichsen, Sneen, Rødøy, i 1808.
  --vii Barbra f. 1772, Kvannlia, bosatt Fagerjorden, N. Rana, i 1801, ug.

 

 

 

1. Generasjon

 • 1. Christen Erichsen f. ca. 1758, Storbekkmoen, N. Rana, død før 1808.

Barn:

 • 2. i Østen f. 1785.
  --ii Holger f. ca. 1786, d. etter 1808. (Antagelig tjener, 17 år, Nævernes, N. Rana, i 1801)
  --iii Erich f. ca. 1789, d. etter 1808.
  3. iv Johannes f. 1790.
  --v Anna Christensdtr., bosatt som tjener i Rødøy, 1808. (Antagelig tjener, 10 år, Nævernes, i 1801)

2. Generasjon

 • 2. Østen Christensen f. 1785, Krokstrand, N. Rana, gårdbruker, g. (1) 2. juledag 1813, Rødøy, Marith Gabrielsdtr. (datter av Gabriel Sachariasen og Ingebor Pedersdtr. Plurheia) f. ca. 1795, Langfjell, N. Rana, døde 07 OKT 1827, Lien, Lurøy (omkom trolig på sjøen), g. (2) 2. AUG 1829, Lurøy, Anne Maria Pedersdtr., f. ca. 1798, Storgranhei, Mo prestgj., (datter av Per Andersen og Ellen Olsdtr.), død Lurøy Kom.. Østen ble konfirmert i 1801 og bodde da på Fisktjønnmoen i Nord-Rana. Han var årene 1811-14 i tjeneste hos presten Theting på prestegården i Rødøy. I de militære mannskapsruller er han oppført 1811-13 som "Er Frisk" og bodde på Rødøy prestegård sammen med presten Thetings familie. Flyttet deretter til Lia i Lurøy. I 1838 finner vi ham som bruker på Nerstugården, Vatne, Vassvatnet i Lurøy, kårmann på Vatne 1865.

Barn med Marith Gabrielsdtr.:

 • -- i Karen Anna Østensdtr. f. 1815, Lien, Lurøy, døpt 19. søndag etter pinse 1815, bosatt 1865 ug. i Vatne.

4. ii Lorents Christian Theting f. 1 APR 1823..

5. iii Gidsken f. 27 FEB 1826.

6. iv Gabriel f. 01 MAR 1821.

Barn med Anne Pedersdtr.:

v Pauline Dorthea Bang Østensdtr. f. 25 APR 1832, Lien, Lurøy kom., d. 18 SEP 1884, ug., bosatt Vatne.

3. Johannes Christensen f. 1790, N. Rana, g. 14. søndag etter pinse 1817, Karen Thomina Iversdatter, f. ca. 1793, Nordbostad, Nesna, (datter av Iver Haagenssen og Karen Jonsdtr.), konfirmert 9. søndag etter pinse 1812, Nesna, døde etter 1865, bosatt Aas, Aldersundet, Lurøy. Johannes var 1801 muligens fostersønn (10 år gml.) på Raendalen i Nesna, tjente i 1817 på Herset, Nesna. Han kom siden til Husby i Nesna, og deretter 10/6-1837 som bruker til Aas (Øverstugården) i Lurøy. Kårmann 1865 på Øverstugården, Aas. (Artikkel om Aas i Lurøyboka 1990, side 38).

Barn:

 • -- i Christian, døpt 22. søndag etter pinse 1817, 3 dager gammel.

7. ii Johan Hermann f. 15 JAN 1823.

8. iii Anna Katherina.

3. Generasjon

 • 4. Lorents Christian Theting Østensen f. 1 APR 1823, Lien, Lurøy Kom., døpt lørdag 22 MAI 1823, Rødøy kirke (ikke hjemmedøpt), gårdbruker, fisker, g. 15 JUL 1849, Lurøy, Elen Katrine Pedersdatter, f. 5 OKT 1820, Lia, Bratland, Lurøy Kom., (datter av Peder Jansen Bratland og Berith Helene Johnsdatter), dro til USA våren 1884. Lorents flyttet med fam. fra Vatne til Rødøy MAI 1849, bosatt 1875, Gjervalen, br. 76 (gård nr. 15), døde 1882, Rødøy kom..

Barn med Elen Katrine Pedersdatter:

 • i Peder (Per) Benjamin Lorentsen f. 24 APR 1850, Gjervalvatnet, Rødøy kom., db. 25 MAI 1850, Rødøy, gårdbruker, fisker, g. Marianne Israelsdtr., f. 1852, Helgåvatnet østre, Nesna, (datter av Israel Andersen og Bergitte Johnsdtr.) døde ca. 1925, Gjervalen, Rødøy kom., bosatt 1875, Gjervalvatnet ("Vasgården").

  Barn:

 

a. Iver (Ivar) Olai Bek f. 1 AUG 1875, g. 27 SEP 1900, Rødøy kirke, Ingeborg Christina Olsdtr, f. 14 APR 1870,Lekanger, Gildeskål, (datter av Ole Martinus Hansen og Ingeborg Nicoline Marie Olsdtr.), d. 23 JUL 1945, Konsvik, Lurøy, Ivar døde 31 AUG 1960, Vassvik, Rødøy.
b. Laura Emilie f. 20 JUN 1877.g. Anthon Olai Eide Olsen, f. 1877, Kvalvik, Rødøy , (sønn av Ole Mikal Pedersen og Anna Kristin Kristoffersdtr.). Laura døde 1 JUN 1961, Dalbotn, Rødøy.
c. Petra Marie Pedersdtr. f. 3 MAR 1880, Gjervalen, Rødøy, d. 4 JAN 1964, Dalbotn, Rødøy, Ugift.
d. Jens Andreas Mikal f. 18 JAN 1886, Gjervalen, Rødøy , g. Laura Pedersen Skivik, f. 1 MAI 1902, Skivik, Rødøy, (datter av Lars Kristian Klæboe Pedersen og Dorothea Bye Hågensdtr.), d. ca. 1982, Mosjøen. Jens døde 25 JUL 1963, Mosjøen. Overtok bruket i Gjervalden. Flyttet til Mosjøen ca. 1953/4.
e. Edvin Norum f. 11 NOV 1890. Kom til USA 8 APR 1914 med Bergensfjord fra Bergen.
.

ii Even (Øven) Ole Abel Norum Lorentsen f. 30 DES 1859, Gjervalvatnet, Rødøy kom., gårdbruker, dro til USA våren 1884 med sin mor.

iii Beret Nicoline f. 25 JUL 1857, Gjervalvatnet, døde før dåp i kirke.

Barn med Mette Pedersdtr.:

iv Massine Birgitha Christine Lorentsdtr. f. 06 NOV 1852, Sørfjord, Rødøy, bosatt 1865, Pladsen br. 2 (Verang).

5. Gidsken Bergithe Østensdtr. f. 27 FEB 1826, Lien, Lurø, g. 07 JUL 1850, Lurøy, Nils Olaj Larsen, f. 20 MAI 1823, Øresvik, Rødøy, (sønn av Lars Nielsen Oldervik og Karen Pedersdatter) bosatt Vatne, Vassvatnet, Lurøy.

Barn:

 • i Østen Mathias Nilsen f. 26 JAN 1850, Bratland, dro til Seattle i 1887.

ii Laurius Peder Johan Nilsen f. 15 JUL 1855, Bratland, døde 26 JUL 1855, Bratland.

iii Bereth Cathrina Nilsdatter f. 16 APR 1852, Bratland, Lurøy, g. Lars Edvard Karlsen Vatne, f. 1850, Lurøy Kom., gårdbruker (selveier), bosatt Vatne br. 1, del 3.
Barn:

 

a. Kristian Martin Larsen f. 11 JUL 1875.
b. Alfred Nikolai Gaarde Larsen f. 3 NOV 1884.
c. Sigurd Benkoff Lund Larsen f. 1885, Vatne, d. 1887.

iv Niels Nilsen f. 30 JUN 1856, Bratland, døde 01 JUL 1856.

v Jørgine Bergithe Nilsdatter f. 24 JUN 1858, Bratland, Lurøy, g. 22 SEP 1887, Lurøy, Kristian Johan Johansen Aasvik, f. ca. 1858, Norbostad Nesna/Dønnes kom., (sønn av Johan Jakob Jakobsen) døde etter 1939. Jørgine døde etter 1939.
Barn:

 

a. Kristine Johanne Sand Kristiansdtr. f. 22 SEP 1888, Vatne, Lurøy. Ble født i Vatne i morfarens hus.
b. Olav Nikolai Greve Kristiansen f. 5 FEB 1891.
c. Sigurd Magnus Olai Kristiansen Aasvik f. 02 OKT 1892, Vatne, Lurøy. Dro til USA i AUG 1912.
d. Johan Kristian Bang Aasvik f. 03 JUL 1895, Åsvik, Lurøy.
e. Nils Olai Aasvik f. 10 MAR 1898, Åsvik, Lurøy.
f. Anna Kathrine Aasvik f. 21 APR 1901, Åsvik, Lurøy.
g. Arne Kristoffer Aasvik f. 1903, Åsvik, Lurøy.

 

 •  

vi Christian Gaarde Nilsen f. 28 JUL 1862, Bratland, Gbr. (selveier), fisker, g. Marianne Johansdtr., f. 18 SEP 1869, Rødøy kom. Christian bosatt Vatne br. 1, del 2.
Barn:

 

a. Gidsken Gustava Norum f. 23 SEP 1891.
b. Bergliot Sofie Otelia f. 27 FEB 1893.
c. Magda Johanna Laurine f. 28 APR 1896.

vii Ludvig August Nilsen Vatne f. 24 AUG 1865, Bratland, Lurøy, Gbr. (selveier), fisker, g. 09 OKT 1898, Lurøy, Mathilde Pauline Regine Leonardsdtr., f. 22 JUN 1874, Aldra, Lurøy, (datter av Leonard Mathiasen og Anne Regine Marie Olsdtr.).
Ludvig bosatt 3 DES 1900, Vatne br. 1. (Artikkel om Vatne i Lurøyboka 1991, side 105).
Barn:

 

a. Anna Nikoline Ludvigsen f. 24 JAN 1900, Vatne, d. 4 APR 1983, Vefsen sanatorium.
b. Gustav Leander f. 27 JUN 1902, Vatne, gårdbruker Vatne.
c. Berner Olaf Eide f. 1906, Vatne, bosatt Neverdalen.
d. Kåre Osvald Klæbo Vatne f. 18 SEP 1912, Vatne, bosatt Stokkvågen, Lurøy.

6. Gabriel Østensen f. 01 MAR 1821, Lien, Lurøy, (hjemmedøpt av Lars Meier Lien 3. MAR), døpt i Lurøy kirke 13 MAI 1821, g. 21 OKT 1855, Lurøy, Elen Anna Jensdtr., f. 25 FEB 1829, Kokvik, Lurøy. Gabriel døde 18 MAR 1884, Haugland, Lurøy.

Barn:

 • Johan Matthias Gabrielsen f. 31 JUL 1856, Haugland, Lurøy, g. Marianne Thorsdtr., f. 1857, Grimstvedt, Sveio, d. 1 JAN
  1903, Lurøy. Johan bodde i Sauevika, Haugland, siden (1900) Bukkøy, Hestholmen, Lurøy, d. 1 JAN 1937, Lurøy.
  Barn:

 

a. Theodor Gustav Zahl f. 29 MAI 1882 .) g. 25 JUL 1907, Nesna, Hilda Bertine Jonsdtr. Strand, f. 1891, Nesna.
b. Edvard Martin Johansen f. 07 JUN 1883, Selnes, Lurøy.
c. Gurine Eline Jensine Johansdtr. f. 06 JUL 1884, Selnes, Lurøy, g. 30 DES 1913, Lurøy, Edvard Johan Aslaksen, f. 04 FEB 1886, Valhaugen Onøy, Lurøy, (sønn av Aslak Ivarsen og Anna Jørgina Hermansdtr.).
d. Laurius Kristian Tønder Johansen f. 09 AUG 1885, Selnes, Lurøy.
e. Olufine Kristine f. 22 AUG 1887 Djupvik i Nesna, g. (1) 26 DES 1909, Lurøy, Albert Kristian Andersen, f. 02 JUN 1890, Lurøy, g. (2) 27 MAR 1923, Lurøy, Johan Martin Eide Albertsen, f. Rødøy, g. (3) ca. 1930, Edvard Zahl Salomonsen, f. 30 OKT 1869, Onøy, Lurøy, (sønn av Salomon Andreas Nilsen og Anne Marie Pedersdtr.) d. 1941.
f. Mikal Bernhoft By Johansen f. 05 SEP 1889, Aspneset, Lurøy.
g. Johan Martin Johansen f. 29 AUG 1891, Ørnes/Alderøy, Lurøy g. Charlotte Julie Antonsen.
h. Thea Benjamine Norum Johansdtr. f. 18 SEP 1893, Ørnes/Alderøy, Lurøy, d. 20 JAN 1895, Ørnes.
i. Trygve Benjamin Norum Johansen f. 09 OKT 1896, Røsøy, Lurøy, g. Olga Helene Sverdrup Didriksen.
j. Sigvald Kristian Meyer Johansen f. 30 AUG 1898, Røsøy, Lurøy.

7. Johan Hermann Johannesen f. 15 JAN 1823, døpt 26 JAN, Nesna, gårdbruker, g. 19 SEP 1868, Lurøy, Ingeborg Anna Marie Jørgensdtr., f. 08 SEP 1827, Nerstuen, Ås, (datter av Jørgen Gording Hansen), bosatt Øverstuen, Ås. Johan døde etter 1865, Øverstuen, Ås.

Barn:

 • i Johan Jørgen Gårde Johansen f. 24 MAR 1854, Ås, Lurøy, gårdbruker, selveier, mølleeier, g. 31 AUG 1884, Jensine Christine Tønder, f. 29 JUL 1862, Bratland, Lurøy, (datter av Jens Kristian Tønder Petersen og Sara Mortensdtr.). Johan døde 08 JUN 1936, Bratland, bosatt Bratland Gnr. 33, br. 1. (Artikkel om ham i Lurøyboka 1998/99 side 45).
  Barn:

 

a. Aksel Tønder Johansen f. 10 APR 1885, Bratland, Lurøy, mølleeier, d. 22 AUG 1947, Bratland.
b. Reinholt Tønder Johansen f. 06 SEP 1886, Bratland, Lurøy.
c. Sara Marie Tønder Johansdtr. f. 27 JUL 1888, Bratland, Lurøy.
d. Ingvald Johan Tønder Johansen f. 27 APR 1892, Bratland, Lurøy.
e. Signe Bergliot Tønder f. 09 SEP 1892, d. 8 AUG 1963, g. Johan Olai Kristiansen Aas, f. 27 FEB 1891, Ås, Lurøy, (sønn av Christian Peter Olai Olsen og Anna Maria Johansdtr.) d. AUG 1981, Ås, Lurøy.
f. Jens Kristian Tønder Johansen f. 08 APR 1895, Bratland, Lurøy.
g. Johan Jensenius Tønder Johansen f. 21 JUN 1898, Bratland, Lurøy.
h. Bjarne Haakon Tønder Johansen f. 16 APR 1900, Bratland, Lurøy, g. Leikny. (Justis dept.
samtykke av 6/5-1955 til å bruke TØNDER som slektsnavn).

ii Anna Marie Johansdtr. f. 27 JAN 1860, Øverstuen, Ås, g. 1885 Christian Peder Olai Olsen, f. 10 JAN 1854, Bratland, (sønn av Ole Andreassen og Ingeborg Bendiksdtr.), gårdbruker, Øverstuen Ås. Anna døde 1943.

iii Maren Jørgine Johansdtr., f. 13 SEP 1848, Ås,Lurøy, g. 17 OKT 1869, Lurøy, Hans Michæas Isachsen f. 15 SEP 1841, Sila, Lurøy, (sønn av Isach Jacob Abrahamsen og Elisabeth Maria Hansdtr.).

Barn:

 

a. Jens Jørgen Hansen f. 16 DES 1869, Sila, Lurøy.
b. Ingeborg Marie Hansdtr. f. 10 JUN 1871, Sila, Lurøy.
c. Kristine Johanne Hansdtr. f. 10 JUN 1876, Sila, Lurøy.
d. Marie Juliane Antonette Hansdtr. f. 02 NOV 1880, Sila, Lurøy.
e. Eline Indiana Hansdtr. f. 13 SEP 1887, Sila, Lurøy.
f. Helmine Mathilde Johanne Hansdtr. f. 03 JAN 1892, Sila, Lurøy


 • iv Kirsten Johanne Johansdtr. f. 12 JUN 1846, Ås, Lurøy, (datter av Johan Herman Johannesen og Ingeborg Anna Marie Jørgensdtr.) g. 12 JAN 1868, Lurøy, Hans Overinus Thomassen, f. ca.1842, i Hemnes, (sønn av Thomas Iversen og Oline Serine Hansdtr., flyttet mars 1846 fra Hemnes til Kvitvær, Lurøy).
  Barn:

 

Martin Christian Gaarder Hansen f. 16 JAN 1868, Ås, Lurøy.

8. Anna Katherina Johannesdtr. f. ca. 1831, Nesna, g. Lars Peder Jørgensen, f. 11 OKT 1822, Nerstugården, Ås, (sønn av Jørgen Gording Hansen og Maren Christine Larsdtr.) bosatt Nerstugården, Ås. Anna døde før 1865.

Barn:

 • i Johan Klæboe Larsen f. 6 MAR 1851, Nerstugården, Ås, g. 30 OKT 1876, Lurøy, Sara Marie Isaksdtr., f. 3 AUG 1845, Nordbostad, Hugløya, Nesna. Johan døde 1943, Ås.
  Barn:

 

a. Marie Johanne Johansdtr. f. 07 AUG 1878, Ås, Lurøy.
b. Martin Kristian Johansen f. 25 APR 1880, Ås, Lurøy, til USA i 1900.
c. Anna Kathrine Johansdtr. f. 29 DES 1883, Ås, Lurøy.
d. Sigurd Johan Johansen f. 30 DES 1895, Ås, Lurøy.

ii Marie Jensine Larsdtr., f. 13 MAR 1854, Ås, Lurøy, g. 09 OKT 1878, Lurøy, Johan Jacob Steffensen f. 26 JUN 1840, Aldra, Lurøy, (sønn av John Erik Stephensen og Micheline Jacobsdtr.).
Barn:

 

Jensine Johansdtr. f. 05 FEB 1879, Aldra,Lurøy, g. 24 JUN 1902, Lurøy, Ole Thaddæus Nielsen,
f. 05 SEP 1878, Joviken/Sørnesøy, Lurøy, (sønn av Niels Christian Nielsen og Karoline Meier Danielsdtr.).

iii Sina Antonette Larsdtr. f. 11 FEB 1858, Ås.

 

Kilde:

 • 2. Karl-Ludvig Grønhaug født 8 SEP 1937, Flekkefjord, gift 22 MAI 1963, Oslo, Sigrun Judit Iversen.
 • 3. Sigrun Judit Iversen født 24 MAR 1930, Husby, Nesna kom, død 21 JAN 2003, Oslo.
 • (8-menninger - felles stamfar: Anders Anderson Tjugum (Losnaætten), nr. 644 og 934)

 

NORDLAND: RØDØY - LURØY

Lars Nielsen Oldervik har svært mange nålevende etterkommere, spesielt i Lurøy. Han var født ca 1787 i Høttan?, Rødøy?. I 1801 var han 14 år og fostersønn i Olderviken, Rødøy, hos "Husbonde" Jens Olsen. Lars ble gift 1814 m. Karen Pedersdtr.. og fikk barna: (Else f. 1812 ?), Synneve f. 1813 (vår stammor), samt Nils Olaj f. 1823, Øresvik, Rødøy. I skiftet i Molviken, Rødøy, for 1801 finner jeg at de sannsynlige foreldrene var Niels Poulsen og Kirsten Lassedatter, død ca. 1801, Molviken. Hvem var foreldrene deres ??

 

Har du noen opplysninger så send en beskjed til meg:

 

karll@world-online.no

Opplysninger om forfedrene til Karen Pedersdtr. har jeg fått fra:johan.mathisen@c2i.net
Hun var f. ca. 1784, Ås, Lurøy, etterkommer etter Michel Pedersen, lensmann Lurøy 1745-86 og Lauritz Pedersen Klæboe, lensmann Lurøy 1696-1729.

 Kilde:

 • 2. Karl-Ludvig Grønhaug født 8 SEP 1937, Flekkefjord, gift 22 MAI 1963, Oslo, Sigrun Judit Iversen.
 • 3. Sigrun Judit Iversen født 24 MAR 1930, Husby, Nesna kom, død 21 JAN 2003, Oslo.
 • (8-menninger - felles stamfar: Anders Anderson Tjugum (Losnaætten), nr. 644 og 934)

 

ANETAVLE FOR MARIANNE ISRAELSDATTER

 ANETAVLE FOR MARIANNE ISRAELSDATTER

(Kilde: Kirkebok for Nesna, Rana bygdebok Bind 3.)

 

 • 1. Mariane Israelsdtr. f. 23 JUN, 1853, Helgåvatnet østre, Nesna, døpt 24 JUL 1853, Nesna kirke, (hjemmedøpt av Nils Andreas Jensen), g. 11 JUL 1875 Peder (Per) Benjamin Lorentsen, f. 24 APR 1850, Gjervalvatnet, Rødøy kom., døpt 26 MAI 1850, Rødøy, yrke: gårdbruker, fisker, d. ca. 1920, Gjervalvatnet ("Vasgården") og bosatt der hele sitt liv. Marianne døde ca. 1925, Gjervalvatnet, Rødøy kom.

Foreldre

 • 2. Israel Andersen f. 1825, Illgruven, Nord-Rana, yrke: husmann, gårdbruker, g. 24 JUL 1853, Nesna kirke, Bergitte Johanne Johnsdtr.. Israel forpaktet "Helligaagvatne Østre" og hadde i 1865 1 hest, 5 kuer og 5 får. Fikk det året avlingen: 4 tønner blandekorn og 1 tønne poteter. Gården lå ved Østre Helgåvatn, like nordøst for Helgåvatnet som renner ut i Nord-Sjona. Det er bratt og ulendt langs vatnet slik at folk brukte skinnbåt for å komme seg til Nord-Sjona. Ellers gikk folk et dalføre over til Gjervalvatnet. Stedet er for vanskelig tilgjengelig som fritidsbolig og husrestene ble fjernet (brent). Det går nå en kraftlinje over stedet.

3. Bergitte Johanna Johnsdtr. Neppelberg, f. 15 AUG 1824, Myklebostad, Nesna kom., døpt 5 SEP 1824 i Nesna kirke, konfirmert 1845 i Nesna kirke med bosted Neppelberg. Døde ca. 1925 i Gjervalen.

Besteforeldre

 • 4. Anders Jensen f. 1791, Illgruven, Nord-Rana, yrke: gårdbruker, g. 1823, Marit Jensdatter. Anders døde Helgåvatnet, Nesna kom. Fikk bykselbrev på plassen Nordlia under Sæterdalen (g.nr. 38) 12/2-1825, mot 2 spd. i året i grassleie. Flyttet 1830 til Helgåvatnet i Nesna kom..

5. Marit Jensdatter f. 1796, Lappvadmoen, Nord-Rana, d. Sæterdalen, Rana.

6. John (Johan) Olsen f. ca. 1800, gift med Dorthea Joensdtr.

7. Dorthea Joensdtr. Neppelberg, f. ca. 1800.

Oldeforeldre

 • 8. Jens Olsen f. 1754, Illgruven, Nord-Rana, g. 1781, Beret Israelsdatter, f. 1753, Fisktjønnlia, Rana, d. JAN 1803, Illgruven, Nord-Rana. Jens døde 15 SEP 1839, Rana Kom. Han var bruker av Illgruven br. 2 i årene 1781-1816. Lagrettemann i 1796. Var "avfeldig" i 1824. G. (2) 1804 med enke Marie Larsdatter Almlia. Gården ligger på en terrasse i en utviding innerst i den trange Tverrågdalen, 120 m over havet. Passer bra med navnet som betyr: "dårlig grop". Svært frostlendt, ca. 7 år mellom hver kornhøst.

9. Beret Israelsdatter f. 1753, Fisktjønnlia, Rana, d. JAN 1803, Illgruven, Nord-Rana.

10. Jens Jenssen f. 1758, Lappvadmoen, Nord-Rana, yrke: gårdbruker, g. 1789, Dordi (Dortea) Israelsdtr., f. 1755, Fisktjønnlia, Rana, d. 1813. Jens døde 1809. Var bruker på Lappvadmoen fra 1793.

11. Dordi (Dortea) Israelsdtr. f. 1755, Fisktjønnlia, Rana, d. 1813.

Tippoldeforeldre

 • 16. Ola Jensen f. 1708, Illgruven, Nord-Rana, yrke: gårdbruker, g. 1741, Dordi Andersdatter, f. 1716, Hammaren, Rana, d. FEB 1777, Illgruven, Nord-Rana. Ola døde 17 JUL 1794, Illgruven, Nord-Rana. Bruker av gården fra ca. 1741 til 1760 da den ble delt. Siden bruk 2 frem til ca. 1781.

17. Dordi Andersdatter f. 1716, Hammaren, Rana, d. FEB 1777, Illgruven, Nord-Rana.

18. Israel Johannessen f. 1722, Fagerlia, Rana, yrke: gårdbruker, g. 1752, Ane Olsdatter, f. 1728, Gåstjønnlia, Rana, d. 1784, Fisktjønnlia, Rana. Israel døde 1797, Fisktjønnlia, Rana. Fikk ryddeløyve av jordeiger Petter Dass d. y. den 10/11-1753 på den ødeliggende plassen Fisktjønnlia som faren Johan(nes) Holgersen før hadde nyttet til utmark under Fagerlia. Han skulle betale 1 rd. om året i grunnleie til plassen ble skyldsatt. Israel delte gården (gnr. 36) mellom svigersønnene i 1792. Gården ligger 220 m over havet på en haug, 1 km sydøst for Granheia. Sen kornhøst, god jord, "kunne så 2 og avle 6 tønner korn og fø 6 creaturer".

19. Ane Olsdatter f. 1728, Gåstjønnlia, Rana, d. 1784, Fisktjønnlia, Rana.

20. Jens Andersen f. 1731, Lappvadmoen, Nord-Rana, yrke: gårdbruker, g. 1757, Marit Olsdtr., f. 1727, Steinbekkhaugen, Nord-Rana, d. 1792. Jens døde 1792, Lappvadmoen, Nord-Rana. Ryddet gården ca. 1760. Da han døde ble gården delt mellom sønnene Jens og Anders. Gården ligger på en sandmo på sørsiden av Plura, ca 230 m over havet, med Langfjella på nordsida, 1 km øst for Fagerdalen. Noe frostlendt.

21. Marit Olsdtr. f. 1727, Steinbekkhaugen, Nord-Rana, d. 1792.

22. Israel Johannessen (Personen finnes også foran i generasjon nr. 5) f. 1722, Fagerlia, Rana, yrke: gårdbruker, g. 1752, Ane Olsdatter, f. 1728, Gåstjønnlia, Rana, d. 1784, Fisktjønnlia, Rana. Israel døde 1797, Fisktjønnlia, Rana.

23. Ane Olsdatter (Personen finnes også foran i generasjon nr. 5) f. 1728, Gåstjønnlia, Rana, d. 1784, Fisktjønnlia, Rana.

Tipptippoldeforeldre

 • 32. Jens Jenssen f. 1665, Rana Kom., yrke: gårdbruker, g. 1706, Judit Olsdatter Finneid, d. 1740, Illgruven, Nord-Rana. Jens døde JUL 1752, Illgruven, Nord-Rana. Hadde gården Illgruven, bruk 1 og 2, ca. 1697-1741. Var 4/7-1729 innkalt til Bjørns ledingsberg for å greie ut om malmfunn ved Illgruven, men visste ingen ting. Det skulle være malm som Bertel i Brennåsen hadde smelta bly av. Illgruven ble ryddet av Nils i 1642. Dette vet vi fordi sønnen Erik risset det inn på ei trefjøl som ble funnet ca. 1920 under et stuegolv. Fjøla fins i Mo bygdemuseum. Nils fikk 2 sønner som delte gården. Erik døde i 1697.

33. Judit Olsdatter Finneid d. 1740, Illgruven, Nord-Rana.

34. Anders Larsen f. 1653, Rana Kom., yrke: gårdbruker, g. 1714, Maren Olsdatter, f. 1690, d. JAN 1743, Hammaren, Rana. Anders døde 1724, Hammaren, Rana. Han hadde bruket Hammaren (gnr. 23, br. D) ca. 1689-1724. Lagrettemann 1703-06. Den 12/11- 1700 var han i retten i en sak med Guru Inner-Bardal om noen kniplinger.

35. Maren Olsdatter f. 1690, d. JAN 1743, Hammaren, Rana.

36. Johannes Holgersen f. 1660, Fagerlia, g. Beret Israeldtr., f. 1683, d. 05 APR 1713. Han var 6 år i 1666, 46 år i 1701, br. 18 mark ca. 1690-1712. Var "forarmet" i 1719.

37. Beret Israeldtr. f. 1683, d. 05 APR 1713. D. 73 år gml.

42. Ole Andersen Berg f. 1696, g. 06 JAN 1727, Dordis Olsdtr., f. 1689, d. 01 JUN 1766. Ole døde 28 MAI 1766, Steinbekkhaugen. Fikk bykselbr. 2 Oppstua den 19/6-1727. Gift med enka på gården. I 1741 ble Ole beskyldt for leiermål med Dordi Mikkelsdtr. Steibekkh., men frikjent. Gården overtatt av stesønnen Anders Andersen f. 1721 som var bruker i Hammaren.

43. Dordis Olsdtr. f. 1689, d. 01 JUN 1766. død 77 år gammel.

3. tipp-oldeforeldre

 • 72. Jens Jonsen f. 1621. Han var 45 år i 1666, br. 1/2 pund ca. 1661-72. I 1688 ble gården delt og han holdt fram på denne del ett års tid, br. 1 pund.

84. Anders Andersen f. 1681, Jamtlia, Rana, g. 1706, Lisbet Larsdtr. Røssvold. Anders døde JUL 1726, Steinbekkhaugen. Han var bruker fra ca. 1720. Boet etter ham var verd 72 rd., med bl. a. 1 hest, 14 naut og 18 småfe.

85. Lisbet Larsdtr. Røssvold.

4. tipp-oldeforeldre

 • 144. Jon f. 1589, g. Eli. Jon døde 1667. Han var 75 år i 1666, var bruker alene fra ca. 1631 til 1650-årene. "Ødegårdsmann" til 1648. Ca. 1661 ble gården delt, slik at br. 2 med 1/2 pund ble utskilt. Han holdt frem på br. 1 til 1667, enka Eli var bruker 1668-72.

145. Eli.

Kilde:

 • 2. Karl-Ludvig Grønhaug født 8 SEP 1937, Flekkefjord, gift 22 MAI 1963, Oslo, Sigrun Judit Iversen.
 • 3. Sigrun Judit Iversen født 24 MAR 1930, Husby, Nesna kom, død 21 JAN 2003, Oslo.
 • (8-menninger - felles stamfar: Anders Anderson Tjugum (Losnaætten), nr. 644 og 934)