Tjongsfjord sentralskole I

1964 8. november

(2)

Rødøy menighetsblad 1964. (6712).

(3)

Rødøy menighetsblad 1964. (6713).

(4)

Rødøy menighetsblad 1964 (6714),

(5)

Rødøy Menighetsblad 1964. (6715).

1957 Lokalisering - alltid et tema

Rødøy Menighetsblad 1957. (5774).