Noe om "Steinalder" og den eldste tid i Rødøy

Tjongsfjordhalvøya

Steinalderen på Tjongsfjordhalvøya.  Artikkel skrevet av Povel Simonsen og tatt med i årboka RØDØY, lokalhistorisk årbok for Rødøy nr 6 (2008).