Olea Pedersdtr Krøger - noen av anene

Hovedsiden

Ektefelle Ole sine aner

Kilder

Dette er bare en oversikt over anene - uten at det blir skrevet mer om den enkelte her. Det blir trolig senere utgitt som en slekts bok. Det må arbeides videre med den enkelte person for å sikre at det er god nok kilder for bruk i en bok. Det vil derfor ta en god del tid til det arbeid.

Gravstøtte ved kirken på Rødøy

Foto fra fra 30.6.2015 - tatt av Johan Martin Mathisen.

Olea, om henne

3

Olea Pedersdtr Krøger

Hennes opprinnelse var fra gården Aag i Meløy.
I denne tavlen starter vi med henne som ANE 3 og hennes foreldre 6 og 7 og så videre i samme orden.

Foreldre

6

6 Peder Krøger Johannessen

Sønn av ane 4 Johannes Krøger Pedersen.
Far til ane 13 Olea Pedersen Krøger

7

7 Dorthea Olsdtr

Datter av Ane 06 Ole Danielsen - bruker av gården Gjerøy Søndrr 77-01.
Mor til ane 13 Olea Pedersdtr Krøger

Besteforeldre

12

12 Johannes Krøger Pedersen

Far til ane 6 Peder Krøger
Født 1789 - død 1874.

13

13 Nicolava Kjerstine Olsdtr

Mor til Ane 6 Per Krøger Johannessen
Født ca 1760 - død 1876.

14

14 Ole Danielsen

Far til ane 7 Dorthea Olsdtr
Hans foreldre foreløpig ukjent.

15

15 Susanna Marie Andreasdtr Glad

Datter av Andreas Glad
Mor til ane 7 Dorthea Olsdtr

Oldeforeldre

24

24 Peder Josefsen Krøger

Far til ane 12 Johannes Krøger Pedersen

25

25 Anna Jakobsdtr

Mor til ane 12 Johannes Krøger Pedersen

26

?

Far til ane 13 Nicolava Kjerstine Olsdtr

27

?

Mor til ane 13 Nicolava Kjerstine Olsdtr

28-29

Foreldrene til Ole Danielsen

Innflytter til Rødøy - må finne anene

30

Andreas Glad

Far til ane 15 Susanna Maria Andersdtr Glad

31

Elisabeth Lucie Parelius

Mor til ane 15 Susanna Maria Andersdtr Glad
Datter av sogneprest i Hemnes Jakob Andreas Parelius.

1. tippoldeforeldre

50

Jakob Nilsen

Far til ane 25 Anne Jakobsdtr.

51

Else Christophersdtr

Mor til ane 25 Anne Jakobsdtr.

60-61

Foreldre til Andreas Glad

Andreas Glad - nnflyttere til Rødøy - uten vi at vi ved mer om det.

62

Jacob Andreas Parlius

Far til ane 31: Elisabeth Lucie Parelius
Sønn av ane 124 - sogneprest Jakob Svendsen Parelius.

63

Susanna Maria Glad

Mor til ane 31: Elisabeth Lucie Parelius
Datter av sogneprest i Nesna - Peder Christopher Glad. Også en tid kapellan i Rødøy og bodde på gården Gjerøy søndre noen år.

2. tippoldeforeldre

102

Christopher Christophersen

Far til ane 51 Else Christophersdt

103

Anne Pedersdtr

Mor til ane 51 Else Christophersdtr

124

Jacop Svendsen Parelius

Sogneprest Lødingen.
Far til ane 60 Jacob Andreas Parelius

125

Elisabet Lucie Opdal

Datter av Roald Opdal, borgermester i Trondhjem,
Mor til ane 60 Jacob Andreas Parelius

126

Peder Christopher Glad

Kapellan i Nesna og Rødøy, sogneprest Nesna.
Sønn av Christopher Knudsen Glad og Maren Pedersdtr Hierman.
Far til ane 63 Susanna Marie Munch Glad

127

Maren Krabbe Munch

Datter av sogneprest Nesna Povel Nielsen Munch og Susanna Jacobsdtr Borchmann.
Mor til ane 63 Susanna Marie Munch Glad

3. tippoldeforeldre

248

Svend Jensen Parelius

Kapellan i Stjørdal.
Sønn av 496 Jens Clausen Parelius og 497 Gjertrud Svendsdtr.
Far til 124 Jacob Svendsen Parelius.

249

Sissel Marie Jakobsdtr

Mor til 124 Jacob Svendsen Parelius.

250

Roald Opdal

Borgermester Trondhjem.
Far til ane 125 Elisabet Lucie Opdal

251

Maren Andersdtr Kværnes

Datter av sogneprest Anders Eriksson Kvernæs og hustru Elisabeth Eriksdtr.
Mor til 125 Elisabeth Lucie Opdal

254

Povel Nielsen Munch

Sogneprest til Nesna.
Sønn av 508 Nils Munch
Far til 127 Maren Krabbe Munch

255

Susanna Jakobsdtr Borchmann

Datter av 510 Jacob Hermandsen Borchman og Marie Pedersdtr Krabbe.
Mor til 127 Maren Krabbe Munch.

4. tippoldeforeldre

496

Jens Clausen Pareius

Sogneprest Stjørdal (prost).
Sønn av 992 Claus Corneliussen
Far til 248 Svend Jensen Parelius

497

Gjertrud Svendsdtr

Mor til 248 Svend Jensen Parelius

500

Anders Roaldsen Blich

Sogneprest Opdal
Sønn av 1000 Roald Andersson Alstahaug
Far til 250 Roald Andersen Opdal.

501

Lucie Eriksdtr Blix

Datter av prest Erik Lauritsen Blix.
Mor til 250 Roald Andersen Opdal.

502

Anders Erikssøn Kværnes

Sogneprest i Kværnes MR.
Sønn av 1004 Erik Johnsen.
Far til 251 Maren Andersdtr Kværnes.

503

Elisabeth Eriksdtr

Datter av 1006 Erik Audensson Kvalvåg og Maren Christensdtr.
Mor til 251 Maren Andersdtr Kværnes.

506

Peder Nielseøn Hieerman

Borger Bergen - hospitalforstander.
Sønn av 1012 Niels Nielsen Hierman.

507

Sara Andersdtr

Datter av 1014 fogd Anders Lauritssøn.
Mor til 1012 Niels Nielsen Hierman.

508

Nils Munch

Far til 254 Povel Nielsen Munch

509

Karen Sadolin

510

Jacob Hermandsen Borchmann

Sønn av 1020 Hermand Borchmann.
Far til 205 Susanna Jacobsdtr Borchman.

511

Maren Pedersdtr Krabbe

Datter av sogneprest Peder Lauritssøn Krabbe.
Mor til 205 Susanna Jacobsdtr Borchman.

5. tippoldeforeldre

992

Claus Corneliussen

Kapellan
Sønn av 1984 Cornelius Nicolai Clausen
Far til 496 Jens Clausen Parelius

993

Marit Eriksdtr

Mor til 496 Jens Clausen Parelius

1000

Roald Anderson Alstahaug

Sogneprest i Ytterøy, NT.
Sønn av 2000 Anders Erikssøn Alstahaug
Far til 500 Anders Roaldsen Blich

1001

Elen Hansdtr

Datter av sogneprest Hans Johansen Trygge.
Mor til 500 Anders Roaldsen Blich

1002

Erik Lauritsen Blix

Sogneprest i Opdal
Sønn av 2004 Laurits Mogensen Blix og Kersten Eriksdtr
Far til 501 Lucie Eriksdtr Blix

1003

Maren Jensdtr Bull

Gift med Erik Lauritsen Blix
Datter av sogneprest 2006 Jens Andersen Bull og 2007 Lucie Jensdtr
Mot til 501 Lucie Eriksdtr Blix

1004

Erik Jonsen

Sogneprest Jamtaland
Sønn av 2008 Jon

1005

Sigridt

Gift med Erik Jonsen
Mor til 502 Anders Erikson Kværnes

1006

Erik Audensson Kvalvåg

Gårdbruker - storgård?

1007

Marith Christensdtr

Mulig av "Trygge" ætt.

2020

Hermann Borchamann

Far til 510 Jacob Hermandssønn Borchmann

1022

Peder Lauritssen Krabbe

Far til 511 Maren Pedersen Krabbe.

1023

Susanne Olsdtr Schriver

Mor til 511 Maren Pedersdtr Krabbe.

6. tippoldeforeldre

1984

Cornelius Nicolai Clausen

2000

Anders Erikssøn Alstahaug

Kirkeskriver i Innherad.

2001

Gunhild Roaldsdtr

2002

Hans Johansen Trygge

Sogneprest Stjørdal/Ytterøy.

2003

NN Hansdtr Helsing

2004

Laurits Mogensen Blix

Sogneprest Jamtland.

2005

Kirsten Eriksdtr

2006

Jens Andersen Bull

2007

Lucia Jensdtr

2008

Jon

Antatt født 1495 og hadde tre sønner.

2012

Auden Torseinson Aspa

Yrke vites ikke.

2013
2044

Laurits Nielsøn Krabbe

Far til 1022 Peder Lauritssøn

2046

Ole Jenssen Schriver

2386

Erik Knudsen

Sogneprest Herøy, Sundmøre.

2378
3378

Trond Ivarsson

Stamfar til Aspa-ætta. Rådmann hos Aslak Bolt.

7. tippoldeforeldre

4008

Motens Karlsson Blix

Sogneprest Jamtland.

4009

Ingrid Hansdtr

4010

Erik Andersen

4012

Andreas Bull

Prest på Fyn, Danmark.

4013

Magrethe Staffansdtr

4024

Torstein Erikson Aspa

Selveier og bruker av Aspa?

4025

Gudrun Johnsdtr

4092

Jens Schriver

8. tippoldeforeldre

8016

Karl Laurenssøn

Stamfar til slekten Blix fra Jamtland.

8048

Erik Torstensson

Sogneprest i Aure.

4049

Sunnive Ivarsdotter Aspa

9. tippoldeforeldre

16 032

Laurents Sveinsson

Jamtland, skinneksportør.

16 033

Margrethe Johansdtr

16 089

Ivar Trondsson Aspa

Fehirde (ombudsmand?)

16 098

Ivar

Væpner, tilhold Hedemarken?

10. tippoldeforeldre

32 036

Johan Sigurdsson

Født 1413 Jamtland.

32 178

Trond Ivarsson

Rådmann i Trondhjem.

11. tippoldeforeldre

64 132

Sigurd Johansen

Død 1383 Jamtland.

KILDER