Tjongsfjorden (1)

Åbodsvik foto nr 9162-222. 17. mai (se sløyfene). Fra venstre; Lilly Johansen eller en søster. Johannes Thomassen, Borghild Mathisen, Jakob Jentoft Aarnes, Benny Hagevik og Karl Johansen.

Tjong gamle skole

Her har det nok vært holdt 17. mai feiring fra den stod ferdig og helt frem til den nye Tjongsfjord skole stod ferdig til bruk i Kila fra 1963.

Tjongsfjorden (2)

Johan Falch har heist flagget den 17. mai 1936. © RLA. Fotograf Frithjof Falch. Utlång av Lillian Aarnes Falch og Jann O. Falch.
(Dato var skrevet i albumet),

Og så er det blitt ny skole og feiring derfra...

© RLA (Gunnar Lund).

Her er foto fra 17. mai feiringen - kanskje fra 1964.  Uteanlegget rundt skola er ikke skillelig ordna.  Det er foto som er tatt av den unge lærer - Gunnar Lund.

(2)

© RLA (Gunnar Lund).

(3)

© RLA (Gunnar Lund).

(4)

© RLA (Gunnar Lund).

(5)

© RLA (Gunnar Lund).