Klokkere og kirketjenere andre steder enn Rødøya

1999 - Klokker og diakon Per Anton Johansen

© RLA. RM. (11313).

Arbeidet for hele kommunen i disse stillingene - med bostedsadresse 8185 Vågholmen. Kontoret var i Tjongsfjord kirke.

1984 Kirketjener Sigurd Aga

© RLA. RM. (9713),

Tjongsfjord kirke

02.02.1986

Kirketjenerstillingen

...ved Tjongsfjord kapell er ledig. Lønn f.t. kr 1500 pr.år. Interesserte bedes snarest henvende seg til: Rødøy menighetsråd, Selsøyvik. (RM. (7205).

06.06.1975

Tjongsfjorden

Menighetsrådets formann sier seg glad for at man nå har fått ansatt kirketjener i Tjongsfjorden som har sagt seg villig til å påta seg oppdrag utover det som kirketjenerstillingen omfatter.

Her er flere større oppgaver å løse. Mellom annet vil man forsøke å tørke ut plassen rundt kapellet bedre. Det er også på neste års budsjett tatt med midler til gjerde rundt kapellet og gravgården. Rødøy menighetsblad.

11.04.1966

Kirketjenerstillingen

...ved Tjongsfjord kapell er ledig. Lønn f.t. kr 1650 pr. år. Lønnen er foreslått forhøyet. Interesserte bedes snarest henvende seg til: Rødøy menighetsråd. Selsøyvik.

Sørfjorden kirke

08.01.1965

Klokker stillingen

Stillingen som klokker ved Sørfjorden kapell har vært lyst ledig med søknadsfrist 1. mars. Det hadde ikke meldt seg søkere ved søknadsfristens utløp. Lærer Aanes har sagt seg villig inntil videre å fungere i stillingen. Rødøy meninghetsblad 8. januar 1969.