Veianlegg - øyene i Rødøy

Tilbake

Nordnesøy

2003

Asfalt

Rødøy kommune, nettavis Polarsirkelen

Asfalt på Storselsøy og Nesøy neste år
På fylkestingets samling denne uka ble Økonomiplanen for de neste fire årene behandlet. På investeringsbudsjettet i 2004 er det avsatt midler til fastdekke på Fv 404 (Hestmona-Storselsøy) og Fv 405 (Sørnesøy-Nordnesøy). Dette er samsvar med økonomiplanen fra ifjor. For fylkesvegen på Storselsøy er det avsatt 6,6 millioner kroner og på Nesøy 7,0 millioner kroner. Fylkestinget mener at vedlikehold av grusveger på disse øyene er tungvint og kostbart og ut fra en rasjonaliseringsstrategi er det ønskelig med fast dekke på vegene her.
I tillegg til disse to prosjektene er det avsatt midler til i 2004 til ferdiggjøring av ferjeleie på Indre Kvarøy. 12.6.2003

1923

En samlet veiplan for hele Rødøy

9. Nordnesøy - Lurøy gr., kr 2,5 km, kr 15.000. (Nr 9 av tilsammen 13 veivanlegg.

Storselsøy

2003

Asfalt

Rødøy kommune, nettavis Polarsirkelen

Asfalt på Storselsøy og Nesøy neste år
På fylkestingets samling denne uka ble Økonomiplanen for de neste fire årene behandlet. På investeringsbudsjettet i 2004 er det avsatt midler til fastdekke på Fv 404 (Hestmona-Storselsøy) og Fv 405 (Sørnesøy-Nordnesøy). Dette er samsvar med økonomiplanen fra ifjor. For fylkesvegen på Storselsøy er det avsatt 6,6 millioner kroner og på Nesøy 7,0 millioner kroner. Fylkestinget mener at vedlikehold av grusveger på disse øyene er tungvint og kostbart og ut fra en rasjonaliseringsstrategi er det ønskelig med fast dekke på vegene her.
I tillegg til disse to prosjektene er det avsatt midler til i 2004 til ferdiggjøring av ferjeleie på Indre Kvarøy. 12.6.2003

Gjerøy

1923

En samlet veiplan for hele Rødøy

11. Nordgjerøy - Øien, 3,0 km, kr 20.000. (Nr 11 av tilsammen 13 anlegg).

1900

Alt av veier på 'Gjerøy

Gjerøy
Fra Nordgjerøyvågen til Gjerø er ca. 700 m vei.
Kilde: Helland 1907.

Rødøya

1923

En samlet veiplan for hele Rødøy

12. Losvik - Selvaag, 2,0 km, kr 12.000. (Nr 13 av tilsammen 13 anlegg).

1900

Alt av veier på Rødøya

Rødøy
Fra Losvik til Rødøy prestegård og derfra videre til Selvaagen er
700 a 800 meter vei.
Kilde: Helland 1907.

Myken

Første med asfaltering

Selsøyvik

1900

Alt av veier på Selsøyvik

Selsøyvik
En liten stump gaardvei gaar fra Selsøyvik nogre hundrede
meter sydover fra stationen* og 700-800 meter nordover nærmeste som markvei. (Må være telegrafstasjonen som nevnes).
Helland 1907.