Litt om kultur i Rødøy

Etaten

Oppvekst og kulturetaten

Etat i Rødøy kommune

Barnehagene

Underlagt Oppvekst og kulturetaten

Bibliotek

Underlagt Oppvekst og kulturetaten

Musikkskolen

Underlagt Oppvekst og kulturetaten

Kulturkontoret - det tidligere

Bygdeboknemnda

En kommunal fiasko, med få unntak...

FFR - Fotoarkivet

Rødøystevnene

Zefrak

Tjongsfjord samfunnshus

Eies av Rødøy kommune og har et styre som administrerer det.

Lag og foreninger i Rødøy

Foreløpig som egen nettsiden, men skal overføres til min Næringsside.

og ellers...