Rødøyprisen

Rødøyprisen 2016 tildeles Fritjof Harald Strøm fra Gjerøy. Han får prisen for sitt mangeårige arbeid i speiderbevegelsen og for sitt arbeid med Camp Gjerøy. 

Vi gratulerer! 

(Bilde og tekst fra Rødøy kommunes nettside).

Gratulasjon fra meg også....en veldig fortjent prisvinner...

2016

Utlysning - med frist 31. mai

Husk frist for innsending av nominasjoner med begrunnelse til Rødøyprisen 2016: 31. mai.
Rødøyprisen 2016 - Rødøy kommune
Rødøyprisen skal deles ut i år, og kommunen ønsker nominasjoner med begrunnelser til kåring av årets pris. Frist for innsendelse av nominasjoner med begrunnelse til året pris er 31. mai. Vedtekter for Rødøyprisen finner du her.
RODOY.KOMMUNE.NO

Vedtekter

Vedtekter for Rødøyprisen:
1. Rødøy-prisen deles ut annet hvert år (Partallsår).
2. Rødøy kulturstyre utlyser og innstiller kandidat til prisen.
3. Rødøy-prisen består av et diplom og en pengegave, i størrelsesorden kr 5.000.
4. Frist for innsendelse av nominasjonen med begrunnelse til Rødøy-prisen er 31. mai det året den skal deles ut.
5. Rødøy-prisen deles ut i kommunestyremøte på høsten samme år.
6. Rødøyprisen kan tildeles til kommunens innbyggere, eller andre med nær tilknytning til kommunen.
7. Rødøyprisen kan tildeles uavhengige og frivillige foreninger, lag og organisasjoner. Dvs. foreninger, lag og organisasjoner som alle kan være med i, og som ikke utelukker enkeltpersoner eller grupper.
8. Rødøyprisen kan tildeles privatpersoner.
9. Rødøyprisen skal fremme frivillig arbeid i lokalmiljøet, og tilføre trivsel og glede for folk i Rødøy.
10. De som har blitt nominert de foregående årene, følger ikke til neste gangs utdeling av Rødøyprisen.

2014 - TJONGSFJORD IDRETTSLAG

Rødøyprisen 2014 (Utsatt offentlighet).

Om saken:
På bakgrunn av omtalen under ble Rødøy kommune sine innbyggere oppfordret til å komme med forslag på kandidater til Rødøyprisen for 2014.

Rødøyprisen skal deles ut annet hvert år. Den er en påskjønnelse for det frivillige arbeidet som gjøres i vår kommune.

Rødøy kulturstyre utlyser og innstiller kandidat til prisen. Prisen består av et diplom og en pengegave, i størrelsesorden kr 5.000.-. Rødøyprisen ble opprettet i 2009. Dette er den tredje tildelingen av Rødøyprisen.


Frist var 20. mai 2014.

Årets forslag:

 Marit Hagtvedt, Tjongsfjorden.
 Tjongsfjord idrettslag, Tjongsfjorden.
 Tjongsfjordrevyen.
 Trond Aakvik, Vågaholmen.
 Hans Arne Arntsen, Hadeland og Rødøy.
 Malin Arntsen, Rødøy.

Tidligere forslag:

 Storselsøy Bondekvinnelag.
 Elever i 1.-4.-klasse og lærer ved Øresvik skole.
 Håkon Arntsen, Rødøy.
 Anne Grete Theimann, Sørfjorden.
 Thor Magne Hoff, Tjongsfjorden.
 Fritjof Strøm, Gjerøy.

Konklusjon:
Kulturstyret tildeler Rødøyprisen 2014 på bakgrunn av de innkomne forslagene. Det bør også gjøres en avklaring av når mottakeren av årets Rødøypris skal offentliggjøres, og når prisen skal deles ut.

Rådmannen fremmer slik innstilling:

Saken ble lagt fram uten innstillingen og følgende vedtak ble gjort.


1. Rødøyprisen 2014 går til: Tjongsfjord idrettslag.

2. Begrunnelse: Tjongsfjord idrettslag er 50 år i år, og har drevet organisert idrett for barn, unge og voksne alle disse årene. Idrettslaget har hele tiden vært en av de største frivillige organisasjonene i Rødøy kommune. Hvert år siden 1977 har laget gitt ut årsmelding, og de siste årene til alle husstandene på halvøya. Laget har vært delaktig i de fleste større arrangementer
og frivillige tiltak i sitt nedslagsområde. Mange og viktige anlegg for idrett og friluftsliv har kommet på plass i Tjongsfjord, og arbeidet med realisering av anleggene har vært svært stor.

Tjongsfjord Idrettslag har vært aktiv deltaker i utallige arrangement utenfor kommunen, og laget har vært vertskap for mange idrettsarrangementer på hjemmebane. Idrettslaget favner bredt i bygda og er med på å gi gode opplevelser, vaner og holdninger til både ung så vel som gammel.

3. Dato og tid for offentliggjøring av prisen for 2014: Dato: 17.06.2014 kl. 11.00.

4. Prisen deles ut i kommunestyremøte.

Utlysning

Rødøyprisen for 2014 - utlysning

Rødøyprisen for 2014 utlyses.På bakgrunn av omtalen nedenfor oppfordrer Rødøy kommune sine innbyggere til å komme med forslag på kandidater til Rødøyprisen for 2014.

Publisert av Anita Lykkja. Sist endret 26.02.2014Rødøyprisen ble opprettet i 2009 og skal utdeles annet hvert år.

Rødøy kulturstyre utlyser og innstiller kandidat til prisen. Prisen deles ut annet hvert år.

Prisen består av et diplom og en pengegave, i størrelsesorden kr 5.000.

Dette er den tredje tildelingen av Rødøyprisen.

Rødøy kommune har et rikt lags- og foreningsarbeid som gjerne blir drevet fram av ildsjeler, og ildsjeler fins i Rødøy - men de gjør sjelden noe stort nummer av seg. Det de gjør, gjør de ut fra en overbevisning. De brenner for en sak, og utviser en stor vilje til å stå på.

Ildsjeler fins i alle miljøer, og de fleste er som regel godt bevarte hemmeligheter - utfører et arbeid for fellesskapet som mange tar for gitt. De er skjulte hverdagshelter.

Begrunnet forslag til kandidat sendes: Rødøy kommune, kulturkontoret, 8185 Vågaholmen

Som e-post til: anita.lykkja@rodoy.kommune.no

Frist: 20. mai 2014.

RØDØYPRISEN 2012

© RLA (15258).

Utlysning

2012

RØDØYPRISEN 2012

Rødøy kommune
På bakgrunn av nedenfornevnte omtale oppfordrer Rødøy kommune sine innbyggere til å komme med forslag på kandidater til Rødøyprisen for 2012.

Publisert av Anita Lykkja.Sist endret 23.04.2012Rødøyprisen ble opprettet i 2009 og skal utdeles annet hvert år.
◦Rødøy kulturstyre utlyser og innstiller kandidat til prisen. Prisen deles ut annet hvert år.
◦Prisen består av et diplom og en pengegave, i størrelsesorden kr 5.000.

Dette er den andre tildelingen av Rødøyprisen.

Rødøy kommune har et rikt lags- og foreningsarbeid som gjerne blir drevet fram av ildsjeler, og ildsjeler fins i Rødøy - men de gjør sjelden noe stort nummer av seg. Det de gjør, gjør de ut fra en overbevisning. De brenner for en sak, og utviser en stor vilje til å stå på.

Ildsjeler fins i alle miljøer, og de fleste er som regel godt bevarte hemmeligheter - utfører et arbeid for fellesskapet som mange tar for gitt. De er skjulte hverdagshelter.

Begrunnet forslag til kandidat sendes: Rødøy kommune, kulturkontoret, 8185 Vågaholmen

Som e-post til: anita.lykkja@rodoy.kommune.no

Frist: 20. mai 2012

© RLA. (15252).

Rødøyprisen 2010

Utlysning

2010

RØDØYPRISEN 2010

Rødøyprisen for 2010 utlyses.

På bakgrunn av nedenfornevnte omtale oppfordrer Rødøy kommune sine innbyggere til å komme med forslag på kandidater til Rødøyprisen for 2010.

Publisert av Oddmund Mathisen.Sist endret 30.04.2010

Rødøyprisen ble opprettet i 2009 og skal utdeles annet hvert år.

Opprettelsen av Rødøyprisen ble behandlet i Rødøy kulturstyre i sak 5 - 2009 og Rødøy kommunestyre i sak 20 - 2009, med følgende vedtatte innstilling:
•Rødøy kommune oppretter en pris/påskjønnelse for det kulturelle og frivillige arbeidet som gjøres i vår kommune. Prisen får navnet Rødøyprisen.
•Rødøy kulturstyre utlyser og innstiller kandidat til prisen. Prisen deles ut annet hvert år.
•Prisen består av et diplom og en pengegave, i størrelsesorden kr 5.000.

Dette er den første tildelingen av Rødøyprisen.

Rødøy kommune har et rikt lags- og foreningsarbeid som gjerne blir drevet fram av ildsjeler, og ildsjeler fins i Rødøy - men de gjør sjelden noe stort nummer av seg. Det de gjør, gjør de ut fra en overbevisning. De brenner for en sak, og utviser en stor vilje til å stå på.

Ildsjeler fins i alle miljøer, og de fleste er som regel godt bevarte hemmeligheter - utfører et arbeid for fellesskapet som mange tar for gitt. De er skjulte hverdagshelter.

Begrunnet forslag til kandidat sendes: Rødøy kommune, kulturkontoret, 8185 Vågaholmen

Som e-post til: sl@rodoy.kommune.no

Frist: 20. mai 2010