Sørværnes skolekrets

Tilbake

Skal lete frem kilder fra denne kretsen/skolestedet....

1959 Under 6 barn i kretsen

RM 1958 (5942).

Div

Omtale av

1901

Skolebygningen her oppføres

9,5 m lang
6.3 m bred
4.0 m høy
Klesseværelse: 6,3 lengde, 6,1 bred og 3.2 høy.
1 værelse for læreren og 2 loftværelse forskolebørnene- Brutto takst 2300.
Kilde: Beretning for Rødø folkeskole 1901-1905.