POESIBOK fra Rødøy

Poesibok

Marie Arntsen

Marie  Magdalene Zal (Johansdtr) Arntsen var født 1878 i Valvær.  Hun ble gift med enkemann Ivar Mathisen på gården Tjong Nedre 59.01 (Vollan).  Det skjedde 1902, hun bruker her pikenavnet sitt.

Marie Arntsen (2)

Marie  Magdalene Zal (Johansdtr) Arntsen var født 1878 i Valvær.  Hun ble gift med enkemann Ivar Mathisen på gården Tjong Nedre 59.01 (Vollan).  Det skjedde 1902, hun bruker her pikenavnet sitt.