Noe om det som har skjedd i reformarbeidet

Rødøy kommune

På denne siden ligger mye informasjon som det som skjedde de åra denne varte.

2016 06 27 Lurøy sa NEI til Rana

Lurøyfjerdingene har ikke nevneverdig lyst til å slå seg sammen med Rana.
Resultatet av innbyggerundersøkelsen om sammenslåing med Rana viser at 79 prosent av de spurte lurøyfjerdingene svarte «nei» til sammenslåing. 20 prosent svarte «ja».
¤ Mer om saken i dagens utgave av Helgelands Blad.

2016 06 23 Rødøy sa NEI til Bodø

Se kommunestyresak nr 41 og 42.

2016 06 13 Grensejusteringer

Formannskapets forslag til kommunestyret er at "kommunens arbeide med Kommunereformen avsluttes.
Også grensejusteringene?

2016 06 15 Formannskapet

88 prosent fikk det som de ville....
Vedtak i formannskapet mot en stemme - Status Quo - som også forrige gang. Så får vi se hva Fylkesmannen kommer med?
Men når de to kommuner mellom Bodø og Rødøy ikke er med - så er vi trygg.

2016 06 14 Røst og Værøy

Artikkel i avisa Nordland om folkeavstemmingene på Værøy og Røst. Klar tale fra øyfolket er overskriften. Begge sa nei med et overveldende flertall.

2016 06 13 Felleslisten

Rødøy fellesliste er glad for at befolkningen i Rødøy har gitt et entydig svar på spørsmålet om kommunesammenslåing. Rødøy fellesliste har programfestet at vi skal jobbe for at Rødøy kommune skal bestå som i dag. Dette vil vi jobbe for å få gjennomslag for i formannskapet 15.juni og i kommunestyremøtet 23.juni.

2016 06 12 Grendemøte på Rødøy

Med bl.a. avstemming om kommunesammenslåing med Bodø.

OG SLIKT BLE DET:
Bernt Arntsen
12. juni kl. 22:16
Grendemøte på Rødøy søndag 12.06. kl 18.00
Intensjonsavtale med nye Bodø kommune,- 37 deltakere.
Resultat: Nei 35. - Ja. 1. - Blank 1.

1916 06 11 Avisene

Avisa Nordland
Rødøyfjæringene sier unisont nei til å bli en del av Bodø kommune
Av ARNE FORBORD
Publisert:11. juni 2016, kl. 11:01

88 prosent av innbyggerne i Rødøy kommune er imot å bli en del av nye store Bodø kommune.

Dette skriver Rana Blad.

Opinionsundersøkelsen om ny kommunestruktur for Rødøy kommune ga lokalpolitikerne et klart råd i forhold til hva de skal stemme når saken skal opp i kommunestyret. Hele 88 prosent av de 300 som ble ringt opp av meningsmålingsselskapet Opinion AS sier de er imot en sammenslåing med en rekke andre kommuner til en stor kommune med Bodø som kommunesenter og nav. Seks prosent av de oppringte var for en sammenslåing og seks prosent hadde ikke gjort seg opp noen mening og svarte vet ikke i undersøkelsen. De som ble ringt opp var en representativ del av befolkningen. Motstanden mot sammenslåing var størst for dem i alderen mellom 30 til 45 år og blant dem over 60 år. Størst vet ikke-andel var det blant de yngste innbyggerne.

Tjenestetilbud avgjør
To av tre i undersøkelsen framhever at det kommunale tjenestetilbudet er den mest avgjørende årsaken til at de velger å si nei til en storkommune, og det er flest kvinner som er særlig opptatt av innholdet i tjenestetilbudet for valget av sitt standpunkt i forhold til ny kommunestruktur.

Innbyggerne sier videre at de tror en hel del av primærtilbud kommunen i dag levere blir dårligere om ting styres fra Bodø. Over halvparten av de spurte mener at helsetjenester, pleie og omsorg på institusjon og i hjemmet, barnehager, skole og SFO blir dårligere. Over 75 prosent mener at deres mulighet til å påvirke ulike ting i den nye kommunen blir svekket.

Ja til grensejustering
Et av spørsmålene omhandlet om det var greit med en grensejustering for de sørlige delene av kommune, om det ble noe av storkommunen. Her sa to tredeler av den samla befolkningen ja til en slik grensejustering. I et særlig spørsmål til de som er bodatt i Sørfjorden, Øresvik, Gjersvikgrenda, Storselsøy og Nordnesøy om de ønsker å bli en del av Lurøy, om del ble en storkommune, svarte 90 prosent ja til dette.

Viktig melding å ta med seg
Ordfører Olav Terje Hoff i Rødøy er ikke spesielt overrasket over det store nei flertallet for at Rødøy skal bestå som egen kommune.

- Ut i fra stemningene på folkemøtene forventet jeg dette resultatet?

- At det ble et nei til Bodø og ja til å bestå som egen kommune hos folket overrasket meg ikke, sier ordfører Olav Terje Hoff i Rødøy. Foto: Johan Votvik
- At det ble et nei til Bodø og ja til å bestå som egen kommune hos folket overrasket meg ikke, sier ordfører Olav Terje Hoff i Rødøy. Foto: Johan Votvik

- Hvor forpliktene er denne undersøkelsen for kommunestyremedlemmene, når de sakl si sitt den 23, juni?

- Selvsagt vil dette være en klar tilbakemelding fra folket om hva de ønsker og det er noe man skal vektlegge ganske mye. Samtidig må vi vurdere en del andre parameter før man stemmer ja eller nei til å bli en del av Bodø, sier Hoff.

Han medgir at han har tro at en sammenslåing kunne ha bidratt til å snu den negative trenden i det området som omfattes av Rødøy kommune, hvor innbyggertallet synker.

- Det mest spennende i forhold til dette ned ny kommunereform er hva fylkesmannen til slutt sier, hvis det blir mye nei rundt om i kommunene til å gjøre endringer, sier ordføreren i Rødøy.

2016 06 10 Folket i Rødøy sa NEI

Så er telefon oppringningen ferdig og det er laget rapport som kan leses i sin helhet i lenken ovenfor. 300 personer i Rødøy ble ringt til og 88 % av disse svarte et rungende NEI til å bli en del av Bodø.

2016 06 07

Kl 19.15 - midt under dagsrevyen ble jeg oppringt om kommunereformen. Etter en veldig strevsom dag med mye arbeide m.m. var det ikke det beste tidspunkt å få denne telefonen. Nr var lagt inn tidligere - etter anbefaling og jeg la ikke på som vanlig når det ringer slike telefoner.

Mange spørsmål og enkelt svært kompliserte med lange setninger og innskutte bisetninger osv. Er litt enig i det som er beskrevet om dette på Fjesboka tidligere. Her er det vanskelig å svare rett - slik at det kommer frem det man egentlig mener. Er spent på rapporten som kommer...

Og så resultatet - det må bli overveiende negativt for sammenslåing med Bodø - et svært tragisk sak iverksatt av Senterpartiet og dets etterdiltere...

2016 06 05 Hva skjer?

Det er vanskelig å vurdere slik det er blitt rotet til nå?
Tror det blir mye frafall av de andre som skulle til Bodø, kanskje samtlige.
Også Gildeskål - hvor ordfører sier hva han mener...og hvor folket nå har sagt sitt om dette - det må nå i NEI der ved kommunal behandling.

Og skal da "rest Rødøy" inngå i Bodø? Et slags "Lille Bodø".

Jeg synes jeg ser noe helt malplassert - det står "Bodø" på skiltet - når en kjører fra Meløy og sørover ved grensen ved Ågvannet!

NEI, la det være som det alltid har vært - ivertfall fra 1894 - et udelt Rødøy. Og la oss bare fortsett å "krangle" litt om godene - det er jo det som ER politikk i praksis.

Og at alle "roer litt ned" og ikke følger som sauer etter små kverulantene på Fjesboka....

2016 06 04 Gildeskål ut - Ja (Avisa Nordland)

De sier soleklart nei til Bodø

GILDESKÅL BODØ KOMMUNEREFORM KOMMUNESAMMENSLÅING
Av VIBEKE MADSEN
Publisert:04. juni 2016, kl. 12:36
Ordfører Petter Jørgen Pedersen kunne lørdag formiddag presentere resultatet etter folkeavstemningen i Gildeskål.
Ordfører Petter Jørgen Pedersen kunne lørdag formiddag presentere resultatet etter folkeavstemningen i Gildeskål.
DEL

Gildeskål kommune har gjennomført folkeavstemming om kommunen skal fortsettes som egen kommune eller slå seg sammen med Bodø. Ifølge en pressemelding fra kommunen, var resultatet av folkeavstemmingen klart lørdag formiddag kl 12.00

Totalt var valgdeltagelsen i kommunen var på 51,87 prosent. 85 prosent stemte for at Gildeskål kommune skal fortsette som egen kommune, mens bare 15 prosent stemte for at Gildeskål skal slå seg sammen med Bodø.

Ordfører Petter Jørgen Pedersen sier en pressemelding prosessen som har vært i forkant av av folkemøtene har vært grundig. Det har i alt blitt holdt fem folkemøter. I tillegg har folkeavstemmingen blitt gjennomført i alle fem kretser.

Etter fjerde folkemøte på Sandhornøy i slutten av mai sa Pedersen at han synes intensjonsavtalen ble for tynn, og at han derfor mente at Gildeskål burde gå videre alene.

2016 05 27 Gildeskål ut?

Av JOHAN VOTVIK
Publisert: 27. mai 2016, kl. 11:35
Etter fire folkemøter toner ordfører Petter Jørgen Pedersen flagg.

Vil stå Alene: Ordfører Petter Jørgen Pedersen.

GILDESKÅL: Under et folkemøte på Sørarnøy torsdag slapp han sin egen mening om intensjonsavtalen kommunen har inngått med Bodø sammen med fem andre kommuner.

– Intensjonsavtalen ble for tynn, og jeg mener derfor at Gildeskål kommune bør gå videre alene, sier Pedersen.

Han oppfatter folkemeningen som i hovedsak sammenfallende med sin egen.

– Stemningen har ikke vært negativ til Bodø, men snarere at folk har tro på at vi kan klare oss selv i et godt samarbeid med Bodø og de andre kommunene i Salten.

Folkemeningen blir klar først om vel ei uke, etter at den rådgivende folkeavstemningen er unnagjort fredag 3. juni.

– Vi har gjort vårt ytterste for at alle skal kunne få sagt sin mening gjennom stemmeseddelen, sier Pedersen.

Det har vært mulig å forhåndsstemme, og valgkomiteen tar med seg stemmeurnen til seks ulike steder for at flest mulig skal kunne stemme.
Kommunen har gitt stemmerett fra 16 år og opp, og også gitt flyktningene opplæring i hvorfor og hvordan folkeavstemningen skal skje.

– Nå håper jeg folk går mann av huse for å gi sin stemme. Som ordfører vil jeg følge flertallet i denne saken, sier han.

2016 05 30 Folkemøte mandag 30.05 - Samfunnshuset i Kila

Erling Hafsmo:
Ved behandling av kommunereform-saken i slutten av juni, er det mange ting som tyder på at alle kommunene i intensjonsavtalen (unntatt Bodø), allerede har sagt nei til avtalen. Det er sterke signaler på at både Saltdal, Gildeskål, Værøy og Røst kommer til å si nei. Steigen har gigantiske utfordringer med økonomien, men også der er stemningen laber.
Håper mange kommer på folkemøtet mandag. Det kan være avgjørende for utfallet.

2016 05 27 BASSENG til besvær

Et 25 meters basseng skal bygges i Jekvik hvis Rødøy sier JA til å la kommunen forsvinne under Bodø.

Synte dette er for dumt. Selvsagt er det ordfører som står bak, men som ikke selv har fremmet forslag om det. Dette burde vi i Rødøy vært forskånet for slik situasjonen er her hvor mange kretser ikke føler seg "sett" på flere områder. Han han ha hatt dårlige "rådgivere" i nærområdet.

2016 05 26 Stormannsgalskap?

Ja, noen påstår det, se noe fra Avisa Nordland:

Av HELGE JENSSEN
Publisert:26. mai 2016, kl. 12:10

Sentralisering, kapitalisering, byråkratisering og globalisering følger sine egne innebygde lover.

Svein Olsen (Rødt), er kritisk til planene om en storkommune i Salten. Han får støtte.


LESERBREV
Det er befriende å lese innlegget til vår sentrale politiker, Svein Olsen, i AN 21.mai. Dette vil jeg kalle et objektivt og klokt innlegg. Olsen og hans parti, Rødt, sier klart og tydelig Nei til en ny storkommune i Salten og med Bodø som "Mor-selskap".

Selv om han også skriver på vegne av Rødt, vil jeg kalle hans beskrivelse som upolitisk. Han taler sentralistene og de nye ideologene midt imot – dette står det respekt av. Mange i bystyret vil utvilsomt være "Sannerister”, kanskje til og med den ellers hyggelige og folkelige ordfører. Og noen vil hevde at han har tråkket hardt i salaten. Når jeg kaller hans utspill upolitisk, er det fordi han har svært lite å vinne på denne meningsytringen i sin nåværende posisjon.

Jeg deler fullt ut argumentene mot å lage storkommuner, og spesielt skeptisk der det er snakk om at store bykommuner skal hjelpe mindre kommuner til mer hensiktsmessig og lønnsom drift.

Vi har lært enormt mye om sentralisering, utarming av landsbygda, avfolkning, nedlegging av skoler og arbeidsplasser. For en til to generasjoner siden kom de aller fleste fra disse småkommunene; vi forstod ikke at det var noen kriser – her var det jo liv og røre, med jordbruk, fiske, verksteder, småbedrifter, handel, skoler og nære relasjoner mellom folk. Dette ´nærhets `demokratiet var imidlertid i utakt med utviklingen – som skjøt fart etter 2.verdenskrig og spesielt fra 60-årene.

Sentralisering, kapitalisering, byråkratisering og globalisering følger sine egne innebygde lover. Mye positivt har fulgt i kjølvannet, med frigjøring fra kroppsarbeidet, avvikling av gamle, autokratiske tenkemåter om menneske og samfunn. Men mange sosiale problemer har likevel fulgt med, i form av rusproblemer, psykisk sykdom, velferdssykdommer, fremmedgjøring og oppsplitting av familier, økonomisk stress mv.

Sentralt i hele utviklingen er kapitaliseringen av arbeidsliv, varer og tjenester. Intet av det som hadde livets rett for få 10 år tilbake, er lenger lønnsomt.

Store enheter kaster mest av seg mht pengemidler, markedstilgang og profitt. Mennesket blir mindre og mindre i dette henseende. Selv sykehusene og helsetjenesten jobber ut fra markedsliberalistisk tenkemåte, og vektlegger effektivitet og lønnsomhet (kvantitet) mer enn kvalitet i pasientbehandlingen.

Er mennesket blitt så indoktrinerte og veltilpassete at de ikke lengre ser skyggesidene ved det teknologiserte og digitaliserte samfunnet?
Det er et faktum at flere og flere jobber med administrasjon og ledelse, og byråkratiet ”svulmer” opp. Frp i opposisjon var en sterk kritiker av det byråkratstyrte samfunnet, og lovte å ”slanke” systemet betraktelig når de kom i posisjon. Aldri har byråkratiet vokst så mye som i den blå-blå regjeringsperiode. Men de er i rettferdighetens navn absolutt ikke alene - arbeiderpartiet i posisjon gjorde et skikkelig grunnarbeid.
Og det er et faktum at de radikale og mest ytterliggående venstrepartiene i mange land har stått for skrekkvelder i så måte.

Alt byråkrati og politisk virksomhet har sin pris; det skal ubønnhørlig betales av det arbeidende folk, og det er bokført på minussiden i det store samfunnsregnskapet.

Det er en sunn kritisk tenkning som pågår rundt i kommunene, og spesielt de unge er våken og oppmerksom på faresignalene. Effektivisering og lønnsomhetstenkning er utvilsomt sentralt i storkommunemodellen. Det blir svært lite rom for lokaldemokrati, kreativitet og innovasjon når styringssystemet ligger milevis unna, og ledere og politikere blir fremmed for ”Datterkommunens” spesielle geografi, kultur og ressurser.
Det er ikke tilfredsstillende at skolene, arbeidsplassen, helsestasjonen og alderssenteret ligger langt unna samfunnet der folk bor. Satt på spissen kan vi ”løse” problemet ved å flytte alle innbyggerne inn i Bodø by, og la bygdene ligge der som et minnesmerke om en forgangen tid. Er det dette vi ønsker, så må vi bare la det skje.
Men hva lever vi egentlig av og for? Hva er reelle verdier og hva er fiktive verdier?

En klok mann sa en gang: ”På fruktene skal treet kjennes”
Helge Jenssen

2016 05 26 Folkemøte Jektvik

Per Ivar Myrbekk
24. mai kl. 17:06
Det blir FOLKEMØTE om kommunereform og undersøke i forbindelse med intensjonsgrunnlag for 'nye Bodø kommune' / bestå som egen kommune på JEKTVIK GRENDEHUS TORSDAG 26/5 kl. 19! Representasjon fra kommunen vil være til stede. MØT OPP OG DELTA!
Mvh Lokalutvalget for Jektvik/Nordvernes.

2016 05 25 Møte på Nordnesøy

2016 05 24 Grendemøte på Rødøya

2016 05 23 Det sørlige fastland

Egen underside for Øresvik og Sørfjorden

2016 05 19 Høring om kommunereformen

Høring om kommunereform
Høring om kommunereform
Politisk plattform Ytre salten LQ NY - Klikk for stort bilde
Artikkelen er oppdatert med flere folkemøter og endret tidsplan for spørreundersøkelsen.

I juni skal kommunestyret ta stilling til om Rødøy kommune skal slå seg sammen med nye Bodø kommune, eller om vi skal bestå som egen kommune. Befolkningen skal høres om kommunereformen gjennom en opinionsundersøkelse. Så mange som mulig som er over 16 år i hver krets vil bli ringt opp fra selskapet Opinion i perioden 31. mai til 10. juni. Nummeret som kommer opp i displayet er 73 10 21 00.

Vi håper at så mange som mulig benytter sjansen til å svare! Et tips er å lagre nummeret, siden mange velger å ikke besvare anrop fra ukjente eller fra firmaer som driver med spørreundersøkelser. Det vil bli ringt på både mobil og fasttelefon ettersom hva en har registrert. Dersom en ikke svarer vil en bli ringt flere ganger, og dersom det ikke passer vil det bli mulighet for å bli ringt opp igjen på avtalt tidspunkt.

Opinion vil blant annet spørre om hva en synes om sammenslåing med nye Bodø kommune, om hele eller deler av kommunen bør bli med på eventuell sammenslåing, hva en mener er de viktigste målene for en fremtidig kommune, hvordan en tror kommunale oppgaver vil bli løst i forhold til i dag, og hvilken tilhørighet en har til kommunen og nærområdet sitt. Det vil også bli registrert noen faktaopplysninger om den som svarer. Undersøkelsen vil være anonym.

Rødøy kommune bruker den rammeavtalen om innbyggerundersøkelser som regjeringen har med Opinion. Spørsmålene blir hovedsaklig som foreslått, men det vil kunne bli gjort lokale justeringer helt inn mot oppstart, avhengig av hva en har behov for å avklare i utredningsfasen. Spørsmålene vil ikke bli sendt ut på forhånd.

Grensejusteringer skal utredes som en del av kommunereformen. Det vil være behov for ekstra informasjon og diskusjon i de kretsene som ligger nær og har flere felles kommunale tjenester med Lurøy kommune. Lokalutvalgene vil bli hørt, og det vil bli avholdt folkemøter i berørte kretser.

23. mai møte med lokalutvalgene, Rådhuset
23. mai folkemøte i Øresvik
24. mai folkemøte på Rødøy
25. mai folkemøte på Nordnesøy
30. mai folkemøte i Tjongsfjord/Værangfjord

Folkemøtene er åpne for alle.

Intensjonsavtalen mellom Bodø, Gildeskål, Saltdal, Steigen, Rødøy, Røst og Værøy.

Politisk plattform for nye Bodø kommune (korrigert versjon).

Kommunesammenslåing Røst-Bodø Nivi rapport om opprettelse av lokalstyre som vedlegg til politisk plattform for nye Bodø kommune.

Sist endret 19.05.2016

2016 05 12 Brev i postkassen

Nå skal alle på halvøya ha fått et brev i postkassen (fra Rødøy kommune) med overskrift "Avtale om Nye Bodø kommune". Brevet omhandler om vi skal slå oss sammen med Bodø og 5 andre kommuner, eller om vi skal bestå som egen kommune. Dette skal avgjøres i kommunestyremøtet som avholdes i juni. Befolkningen skal høres i en opinionsundersøkelse og mange vil blir ringt opp fra selskapet Opinion - fra telefonnummer 73 10 21 00 (lurt å lagre dette nummeret). Undersøkelsen blir gjennomført i perioden 26. mai til 8. juni.
Lokalutvalget/kommunen skal gjennomføre folkemøte - helst før opinionsundersøkelsen.
De som eventuelt ikke har fått brevet kan sende sms til 95701453, så skal jeg sørge for at det blir levert.
Med vennlig hilsen Tjongsfjord Lokalutvalg

2016 05 06 Det som partiene gikk til valg på

... var at Rødøy skulle bestå som egen kommune.

Hoff: "Jeg vil ikke si så mye akkurat nå, men under siste valg hadde alle de politiske partiene programfestet at Rødøy i fremtiden skal bestå som egen kommune, så der er vi enige."

2016 05 06 Uenighet - øyer og fastland ?

Ordfører Hoff - sitat: "Utspillet den senere tid i mediene om at Rødøy må deles og at det er kretskrangel rundt om i kommunen. Det er ikke den hverdagen jeg lever i. Jeg oppfatter ikke at det er noen form for krangel kretsene imellom".

Er han den eneste i kommunen som ikke har fått dette med seg....?

2016 05 06

Ordfører Hoff - Rødøy alene eller mot nord? AVISKLIPP.

2016 april

2016 04 29 Leserbrev - Bernt Artsen

Jeg er redd for at lille Rødøy ganske snart vil forsvinne helt hvis man slår seg sammen med Bodø

Omstillingskommunen Rødøy.
Rødøy kommune er nå i en prosess med store ”omstillinger”, dette omhandler det meste, kommunereform, samferdselskartet, helse og omsorgstjenesten, som de virkelig store arbeidsobjektene.
Arbeidsmetodene og mål kan være så forskjellige, men en hovedsak bør jo være å gjøre livet bedre for de som ennå er bofast i kommunen, og å legge til rette for nye tilflyttere hvis de måtte finnes.

Hjelpe til og yte service til det næringslivet vi allerede har.
Å legge til rette og gjøre en innsats for ny næringsvirksomhet, er et forsømt område. Og her burde den aller største innsatsen settes inn med et entydig mål: næringsinntekt for kommune og private, arbeidsplasser og ny aktivitet der mulighetene finnes, og de finnes i hele kommunen, og som igjen betyr trivsel og en bedre livskvalitet for menneskene som bor og oppholder seg i kommunen, bolyst og trivsel.

Helse og omsorgsdelen er de som er mest utsatt for overgrep og har nå fullstendig skiftet karakter mot det verste.

Rødøy har vært velkjent som kommunen med en rimelig god og velordnet lege- og helsetjeneste.

Dette tross at det handler om et vidstrakt og delvis værhardt område med tynt befolkningsgrunnlag.

I motsetning til mange andre steder, og spesielt i de store byene hvor det i det hele tatt er vanskelig, og du må ha gode grunner for å få konsultere legetjeneste. Dette må tas vare på som en livskvalitet.

Det ene skandaleoppslaget er ikke over før et nytt er i emning, grunnløse oppsigelser, politiaksjoner mot legepersonell, ryddeaksjoner, henlagte saker må frem igjen for ny behandling med store presseoppslag. Dette er ikke tillitsvekkende for utenforstående, og det har ingen tiltrekningskraft for å rekruttere kvalifisert personale til hvilken som helst oppgave i kommunen.
Dette kan også være et økonomisk ruin og usikkerhet, yngre folk som planlegger sin fremtidig tilhørighet i kommunen, stiller sine planer i bero, eller ser seg om etter andre alternativer, p.g.a. usikkerhet skapt av kommunen selv.

Nord-Helgeland – Ny kommune.
Siden kystriksvegen ble ferdigbygd fram til Kilboghamn, og en ny fergeforbindelse mellom øy-distriktet og fastlandet ble åpnet i 1994, har vi fått en ny og bedre tilværelse, og har fått en naturlig forbindelse mot Lurøy- Mo –Sandnessjøen, og ikke minst Hemmavann og Svenske-kysten, vi har virkelig tatt bilen i bruk.

Og hvis det nye samferdsels-kartet ikke slår helt feil, og en ny storflyplass på Hauan blir en realitet, blir det enda en stor forbedring, noe som vi selvsagt skal ta imot og bygge videre på.

Det vises tydelig at det er blitt lettere å få tilgang til en rekke tjenester som vi stadig har behov for. Og i de små kretsene er det med få unntak bare en dagligvareforetning, og vi må ut av distriktet på ”handletur”for alt vi trenger i tillegg i dagliglivet.

Å gå bort fra dette alternativet som nå er blitt en vane, og korteste veien til tilbudene, å begynne på noe helt nytt igjen, er ikke særlig lokkende.
Vi må bygge videre på det vi har.

Ytre Salten kommune.
Areal: 6007 km’2 – Innbyggere 61000, kommunesenter Bodø- blir den nest største kommunen i landet.

Bodø er jo en fin stor by og fylkeshovedstad, med ansvar også for Rødøy kommune fortsatt.

Jeg er bare redd for at lille Rødøy med sine knapt 1300 innbyggere ganske snart vil forsvinne helt i en slik stor konsentrasjon, det blir som ”å slå ut ungen med badevannet”.

Bernt Arntsen

2016 04 12 Flere følger - SUTRE Rødøya

To opplag i avisa Nordland om at flere kretser i Rødøy følger Rødøya - med ønsket grensejustering.

2016 mars

2016 03 22 SUTRE RØDØYA

Når noe skjer så "sutrer" Rødøya - i avisene og ikke minst på Fjesboka. Om de aldri så mye blir forfordelt av øyene i Rødøy i det kommunale systemet - så er det bare sutring å se.

Og nå er de blitt så "pottesur" - at nå skal Rødøy deles i to - de vil bli den ytterste utkant i Lurøy og styres fra et større øy (Onøy) og miste alt av de goder de får nå - mer av enn alle andre øyer i Rødøy. Vel bekomme...

Jeg tror ikke at alle på Rødøya ønskes å styres fra en noe større øy lang der nede i Lurøy, Jeg tror dette utspill bare er en markering av oppkonstruert og ubegrunnet misnøye (sutring). Jf, alt det "stygge" som skrives fra Rødøya på den Fjesboksiden jeg aldri vil være medlem av - Rødøy Debatt. Jeg har snakka med mange i kommunen om dette - de skjønner ikke at slikt kan skje!
Fra denne vakre øya i Rødøy....

2016 03 11 Rødøy-Meløy-Gildekål

Avisa Nordland har en artikkel om disse kommunene

2016 februar

2016 02 01 Rødøy-Meløy-Gildeskål

Et møte - en samtale og noe i fremtiden...

2016 02 01 Rødøy-Meløy-Gildeskål

Et møte - en samtale og noe i fremtiden...

2016 januar

2016 01 27 Steigen igjen

Bare tøv om Rødøy og flere.

2016 01 26 Rødøy - Meløy - Gildeskål

Drøftinger - eller mest orientering om ståsted...

2016 01 25 Steigen

Avisa Nordland, del av artikkel.

2016 01 18 Biarn status Quo

Avslutter videre forhandlinger om sammenslåing....

2016 01 18 Beiarn strever

Tidsnød - alene eller i storkommunen...eller...

2016 01 15 Møtes i fellesskap

Meløy vil snakke med Rødøy og Gildeskål....

Tidligere

2015 12 12 Avisa Nodland klipp

Rådmann anbefaler å se nordover...

1915 10 19 Kommunestyresak

Lenke til saken og klipp av rådmannens innstilling.

2014 Rådmannen

Et klipp fra Rødøy-Løva 2014-02.

2014 Fungerende ordfører

Et klipp fra Rødøy-Løva 2014-02.