HVA OM - 1910 - 1919

1917

1917 10 03

Rorbu Myken: Wilhelm Hoff, Jektvik.

Rorbu Myken: Wilhelm Hoff, Jektvik.

Petter Moe Myken, skriver i brev av 9.12.1940 til Johan Falch på Tjong, bl.a. at:
”Jeg har solgt den bua mi på Grytøya, så nu bliver der frit for hus, det bliver snaut. W. Hoff bua skal nu også være solgt, der er ikke mange igjen”.

Kommentar: Wilhelm var født 1861 og 80 år gammel i 1940.

Denne rorbu er også omtalt i et brev fra Wilhelm Hoff til Jakob Jakobsen, Myken, datert 03.10.1917. Der ber han Jakob om å se til tørrfisken som han har lagra der.

Kilder:
Brev av 3.10.1917 fra Wilhelm Hoff til Jakob Jakobsen, Myken.
Gjengitt med kommentar i årbok for Rødøy nr 3, side 34.
Brev av 9.12.1940 fra Petter Moe Myken til Johan Falch Tjong.

1912

1912-1916

Myntfunn

Fra den vesle Havnøya på Rødøy i Nordland kommer det største norske funnet av engelske sterlinger. I årene 1912-1916 ble det under steinbryting funnet 188 engelske (og noen få andre) sølvsterlinger.

Myntene daterer seg fra midten av 1200-årene til midten av 1300-årene. Den yngste mynten i funnet ble preget i London i år 1353. Det er ikke urimelig å tenke seg at disse sterlingene kom til Nordland via Bergen.

http://www.dokpro.uio.no/umk/funn/skatt.html

1910

Oktober

Rødøy lærerlag

Møte i Rødøy lærerlag på Tjong. Kilde: Rødøy historielags arkiv.