Rødøy formannskap

2015-2019 Formannskapet

Formannskapet:

Formannskapet:
 
Navn
Adresse
E-post
Ordfører Olav Terje Hoff 8187 Jektvik e-post
Fast medlem Arne Tore Bang 8186 Tjongsfjorden e-post
1. varamedlem Tove Engseth 8754 Øresvik e-post
2. varamedlem Randi Storvik Telnes 8187 Jektvik e-post
3. varamedlem Per Ivar Myrbekk 8187 Jektvik e-post
       
Varaordfører Frank Kristiansen Heimdal 8186 Tjongsfjorden e-post
1. varamedlem Torsten Simonsen 8186 Tjongsfjorden e-post
2. varamedlem Jimmy Krogh 8186 Tjongsfjorden e-post
       
Fast medlem Anita Tustervatn 8198 Nordnesøy e-post
Fast medlem Tone Hammersmark Olsen 8196 Selsøyvik e-post
1. varamedlem Jon Egil Johansen 8193 Rødøy e-post
2. varamedlem Inger Dagmar Monsen 8187 Jektvik e-post
3. varamedlem Kristian Alexander Aanes 8193 Rødøy e-post
4. varamedlem Elin Monsen 8193 Rødøy e-post

Tidligere

2011-2015

Formannskapet

2011-2015 Rødøy formannskap


Medlem: Linda Olsen

Varamedlemmer for henne:
1. Vidar Solheim
2. Kjell Viggo Ovesen
3. Frida Bikset

Medlem: Jon Egil Johansen

Varamedlem for han:
1. Anita Tustervatn
2. Lyder Storhaug
3. Thomas Olsen

Medlem: Torsten Simonsen

Varmedlem for han:
1. Arild Lorentsen
2. Marith Hagtvedt

Medlem: Olav Terje Hoff
Medlem: Bodil Pettersen

Varamedlemmer for disse:
1. Thor Magne Hoff
2. Randi Storvik Telnes
3. Erling Hafsmo
4. Trond Telnes

2007-2011

Formannskapet

RØDØY FORMANNSKAP

Ordfører: OLAV TERJE HOFF, 8187 Jektvik

Varaordfører: TORSTEN SIMONSEN, 8186 Tjongsfjorden

Fast medlem: ANITA KRISTIN TUSTERVATN, 8198 Nordnesøy

Fast medlem: THOR MAGNE HOFF, 8186 Tjongsfjorden

Fast medlem: AUD STEINREM JOHANSEN, 8193 Rødøy

Varamedlemmer:

Ragnvald Henry Seljevoll, 8185 Vågaholmen

Marit Hagtvedt, 8186 Tjongsfjorden

Randi Storvik Telnes, 8187 Jektvik