Meløy 1856-1899

1898 Jørgensen, Martin, Halsa

Det norske næringsliv, Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. (20437).

1796 Lagrettemenn

© RLA 2728 NA

1895 Lagrettemenn

© RLA (1729). NA.

Fortegnelse over lagrettemænd.

Nr 3 er fra Melø - kirkesanger August Hermann Sivertsen fra Melø.

Tilsammen er det 21 - fra Rødø er nr 21 Gårdbruker Peder Haagensen, Nesø, Rødø. (annen klipp - ikke medtatt her).

1894 Åmøyhavn

© RLA (1779). NA.

1893 oktober

© RLA. NA. (12801).

1856 dampskibsrute

(dok 5862).

Her er det anløp av Rødø og Støt....

Side 2

(dok 5863).

Side 3

(dok 5864).