Høyre i Rødøy

Tilbake

Høyre har vel, med få perioder med unntak, vært et parti som bare har hatt en representant i kommunestyret, også i den tiden hvor det var 21 i stedet for 17 samla.

Ingen "roper" i dag med krav om at partiet skal tilbake i politikken.

Tidligere har det vært representanter fra Værangfjorden og Tjongsfjord - og der er det jo nok lister med de to som er.

Kan vel betraktes som et "sovende parti" - som aldri gir noen lyd fra seg - etter det jeg har fått meg meg.   Kanskje et overfødig sådant.

Kanskje det ikke engang eksisterer her?

2003

Valglisten

HØYRE. Kommunestyrevalget i Rødøy kommune 2003.

Tjongsfjorden
01 Jan Arne Larsen f. 1943
09 Daniel Olsen f. 1966
13 Kjell Johnny Pedersen f.1960
14 Geir Ragnar Engen f. 1960

Øresvik
02 Bodil Johansen Holmen f. 1954

Jektvik
03 Stig Eric Telnes f. 1971
15 Hans Elias Bernt Strømdal f. 1947

Storselsøy
Trond Ståle Danielsen f. 1964

Gjerøy
05 Siv Aakre f. 1966

Rødøy
06 Torill Å. H. Olaisen f. 1953

Sørfjorden
07 Helge Mathias Nygård f. 1954

Nordvernes
08 Julianne M. Ellefsen f. 1959
10 Jach Heløy f. 1934

Jektvik
11 Tove Bjerga Værang f. 1956
12 Finn Sjåvik f. 1947

1983

Høyres liste

HØYRES LISTE VED KOMMUNESTYREVALGET I RØDØY KOMMUNE 1983

Tjongsfjorden
01 Thor Hoff
06 Bjørg Ovesen
17 Petter Kristiansen
20 Lillian Abelsen
23 Steinar Engen
28 Sverre Asbjørn Aga
29 Sverre Erichsen
31 Erling Hafsmo

Storselsøy
02 Gerd Opdal Gjersvik

Nordvernes
03 Nils Ellefsen

Myken
04 Hagar Eliassen

Øresvik
05 Finn Karstensen
18 Julie Olaussen
24 Einar Jensen
30 Asbjørn Stensrud

Jektvik
07 Tor Strømdal
16 Ingvild Aandal Lahlum
21 Egil Sjåvik
25 Odd Telnes

Rødøy
08 Torill Olaisen
19 Wiggo Olaisen

Melfjordbotn
10 Per Aage Krekling

Gjersvikgrenda
10 Bodil Gjersvik

Reppasjøen
11 Oddmund Løbakk

Øresvik
12 Aud Jansvik
27 Paul Vårheim

Vågaholmen
13 Magne Hansen

Storselsøy
14 Margareth Mathisen
22 Ole Klausen

Sørfjorden
15 Johan Olsen Kvalvik
26 Peder Aanes

1980-1983

Valgbrosjyre

STORTINGSVALGET 1981

Nordland Høyre gav ut valgbrosjyre for hver kommune, 4 A4 sider med tekst. Side 3 var viet det lokal Høyrelaget. Fra brojyren hvor Rødøy Høyre var nevnt siteres følgende:

1980-1983

STORTINGSVALGET 1981

Rødøy Høyre vil arbeide for et forpliktende kretsvis samarbeid for å bygge opp kommunen vår, og da basert på gjensidig tillit og rettferdighet.

Rødøy Høyre ser det blik at en viktig forutsetning for å opprettholde bosetningen i kommunen er gode kommunikasjoner, både til lands og til vanns. Vi vil fortsatt arbeide for å skaffe kommunens innbyggere tidsmessige kommunikasjoner.

Rødøy Høyre vil gå inn for å styrke næringsfondet, slik at det gis muligheter for støtte og lån til nyetableringer både i primærnæringer, industri og servicenæringene.

Rødøy Høyre legger stor vekt på arbeidet med å gi vår kommunes kulturliv bedre kår, videre er det viktig å få en planmessig utbygging av kulturell virksomhet i alle deler av kommunen.

Rødøy Høyre hadde i 1980 - 50 medlemmer.

Styret er sammensatt slik:

Thor Hoff, formann
Nils Ellefsen, nestformann
Finn Karstensen
Ingvild Aanstad Lahlum
Ole Setvik

Kommunestyregruppen:

Magne Hansen, ordfører
Nils Ellefsen, gruppefører
Randor Solem
Wilhelm Hoff
Martinus Bikset

1960-1963

Klipp fra Nordlands avis 1959. © RLA.