Konfirmasjon i Rødøy kirke - 1924 - 1928

1928

1928 - gutter

1928 - piger

1927

1927 - gutter

1927 - piger

1926 A

1926 B

1926 - gutter

1926 - piger

1925

1925 - gutter

1925 piger

1924

Bilde som Dagfinn Kleftås har lagt ut på fjesbokside feb 2017.

I midten sitter som vanlig klokker Bikset.  Prestene skiftet mye på den tiden - og her er det vikarpresten Ivar Johansen (Pastor Johansen).  Helgelending og Norsk-Amerikaner, som var noen få år i Rødøy som soknepreste og bodde i prestegården på Rødøya.

Denne presten er også med på 1925 bildet foran her.

Kirkeboka DNK Rødøy 1924

KONFIRMANTENE