Meløy 1922-1924

1924

1924 04 19

Meløy-skjøyte forlist i Vestfjorden

Nordlands avis: ...."Motor-skøyten "Urda" av Meløy forliste totalt på Vestfjorden lørdag i forrige uke. Besetningen blev reddet og bragt inn til Kabelvåg. Forlisets årsak var at det opstod brann i maskinen. Fartøy og last var assurert. Skjøyten var på hjemtur fra Lofoten med tran og rogn til eieren, Olav Olsen Aamnes, som selv førte skuten.".

1922 Bolga i Helgeland

1922 Glomfjorden

1922

© RLA 21703