Rødøy skolestyre

Div

1958

Skolestyremøte

Rødøy skolestyre hadde møte i kommunelokalet på Rødøy 6. mai 1958. Formannen, sokneprest Storebø ønsket velkommen til møtet, og forsamlingen sang "Gud signe vårt dyre fedrelang". Deretter tok saksbehandingen til. Det ble behandla tilsammen