Anløpsstedet STORSELSØY

Fra starta av

DAMPSKIBSANLØPET STORSELSØY

Da Saltens Dampskibsselskap (SDS) begynte anløp av Storselsøy, ble
Julius Bernt Holm Olsen (1862) den første ekspeditøren.

Jens Andreas Aakre (1889 1946) overtok som dampskipsekspeditør
etter Julius Olsen i 1926.Han bodde på Vågen som han eide fra 1901.

Han startet i 1926 også en handel og hadde Rikstelefonstasjonen fra 1920.

Alfred Ørger Heen (1887 1960) overtok som dampskibsekspeditør
etter at Jens Aakre flyttet fra øya i 1931.

Han var også poststyrer på øya fra 1920.

Sluttet som poststyrer og dampskipsekspeditør i 1958.

Kilder:
Danielsen, Harry: "Øya og folket".

1952-1959

Næringskatalog 1952-53: Storselsøy, post- og rikstelefonstasjon, dampskibsanløpssted, 16 sjømil fra Bodø.
Næringskatalog 1958-59: Storselsøy, poståpneri, rikstelefonstasjon og skipsanløpssted, 64 nautiske mil fra Bodø.

Fra den mer moderne tid

2013 sak

Grunnstøting blir personalsak
Bjørn Laksforsmo og Torghatten Nord går til personalsak mot ferjemannskap etter grunnstøting.
NYHETER
• MattiRiesto
• Mobil: 959 76 453
Publisert: 05.11 2013 08:29 Sist oppdatert: 05.11 2013 08:30

Om kvelden 25. oktober gikk Torghatten Nord-ferja "Storseløy" på grunn da den skulle legge fra kai ved Storseløy i Rødøy. Undersøkelser i etterkant har vist at det ikke var noe galtmed fartøyet.
Nå skriver Rana Blad at administrerende direktør Bjørn Laksforsmo i Torghatten Nord har bestemt seg for å ta ut personalsak mot en eller flere av mannskapet på fire.
– Vi har funnet ut at båten var på et sted den ikke skulle være. Den var om lag 50 meter for mye til babord i forhold til opprinnelig kurs. At den havnet der skyldes uoppmerksomhet, sier Laksforsmo til avisen.
Han understreker at ingen av mannskapet er suspendert, og at de tok vare på passasjerer og fartøy på helt riktig måte da ulykken først hadde inntruffet.

1994 Åpning av 5 nye ferjekaier - årets begivenhet

Utbyggingen av ferjekaiene på Rødøy og Gjerøy var ferdig våren 1992, Selsøyvik med veg til Rangsund var ferdig 1992/93 og Storselsøy og Nordnesøy ferdig høsten 1993. Hele prosjektet hadde kostet ca 46 mill. kr. Ferjesambandet med ferja Renga (tidligere het den Tomma) ble satt i trafikk i 1993, men selve åpningsseremonien ble avholdt ved en egen åpningsfest lørdag den 11. juni 1994 der "storferja" B/F Rødøy gikk fra Jektvik kl. 09.00, via alle ferjestedene til Nordnesøy og så tilbake til Jektvik kl. 19.00. Ombord var det guiding, underholdning og konkurranser.
Hovedgjest ved arrangementet var vegsjef Arne Løvmo men det var 2 elever fra hver skole som var offisielle snorklippere (åpnere):
Rødøy: Jan Roar Jørgensen og Tonje Olsen
Gjerøy: Katrine Aakre og Dag Tore Strøm
Selsøyvik: Renate Sarassen og Vegard Olsen
Storselsøy: Sten-Arve Mathisen og Synnøve Mathisen
Nordnesøy: Kenneth Didriksen og Renate Mathisen
Kilde: Rødøy kommunes nettside; ”90 åra på 10 minutter”, året 1994

1991

1991-1994 Kombinert kai også for hurtigbåt og ferge
1991 Den første salva på Gjerøy fergekai
I februar 1991 smalt den første salva på utbyggingen av fergekai på Gjerøy og dermed var den store fergekai-byggingen igang. I planene skulle det bygges fergekai på Rødøy, Gjerøy, Selsøyvik, Storselsøy og Nordnesøy- og det skulle anlegges ved fra Selsøyvik til Rangsund.
Den nye fylkesfergeruta skulle bli viktig transportmiddel for næringslivet, både for levering av melk med tankbil og frakting av fisk på trailer. Folk så virkelig fram til dette samferdselsmessige framskrittet. Kilde: Rødøy kommunes hjemmesider - 1990 åra på 10 minutter.