Hva om 1930-årene

1939

1939 08 15

Laksesak fr Rødøy

15. august: Oppslag om laksesaken Engøy – prestegården.
19. mars: ”Når braker det løst på Vestfronten?” 1932 - 1940

1939 03 19

Sig Carson

19. mars: ”Når braker det løst på Vestfronten?”

1938

Juni

Helseforskrifter for Rødøy herred

1938 24. juni: Helseforskrifter for Rødøy herred. Kongelig resolusjon av 24. juni 1938. Hefte som finnes i Falch-arkivet - Stiftelsen Fach gamle handelssted.

1938

Sig Carson

4. februar: Sig. Carson: artikkel, "Vårt parti og vi selv"
4. mars: Sig. Carson: ”Østen mot Vesten”. Foto av Carson.
8. juli: Fra årsmøte i Nord-Helgeland Arbeiderparti. Flere rødøyfolk i sentrale verv. Skrevet av.
19 juli: Sig. Carson: ”Det norske Arbeiderparti – Norges toneangivende parti”.
9. september: Sig. Carson: ”Diktatur kontra demokrati” – om tysk fascisme.
28. oktober: Sig. Carson: ”Kråketing” – om høyresidens angrep på AP.
Helgeland Arbeiderblad 1932 - 1940

1937

1937

Diverse

4. februar: Sig. Carson: artikkel, glemte å skrive tittel.
4. mars: Sig. Carson: ”Østen mot Vesten”. Foto av Carson.
8. juli: Fra årsmøte i Nord-Helgeland Arbeiderparti. Flere rødøyfolk i sentrale verv. Skrevet av.
19 juli: Sig. Carson: ”Det norske Arbeiderparti – Norges toneangivende parti”.
9. september: Sig. Carson: ”Diktatur kontra demokrati” – om tysk fascisme.
28. oktober: Sig. Carson: ”Kråketing” – om høyresidens angrep på AP.
Helgeland Arbeiderblad 1932 - 1940

1937 04.09

Smånytt fra Rødøy

Kilde: Helgeland Arbeiderblad 1937:

Smånytt fra Rødøy

Efter en tildels kold vinter med meget sne begynner det nu å se mer vårlig ut med en jevn temperatur på omkring +4 grader C. Dette bevirker da også at vannmangelen som på enkelte gårder har gjort sig gjeldende nu er foreløpig over.
*
Heimfisket har utover vinteren vært stort sett godt og er fremdeles bra. De som har drevet med skjellgraving, til salg, har lagt om og bruker nu agnet selv da det sannsynligvis vil lønne sig en tid fremover våren.
*
Fra Lofoten kom den første båt allerede fredag den 2/4 da det efter sigende var svart i øst-Lofoten. Årsaken til den tidlige avbrytelse i fisket var for øvrig influensa som herjet blant mannskapet, så endel var sengeliggende. Forøvrig går influensaen som en ”spanskesyke” over hele Lofoten og alle sykestuer var overfylt. Samme dag kom også Edv. J. Havnø fra Gravdal sykehus hvor han hadde vært innlagt i 14 dager. Han falt utfor en kai på Balstad, hvor han var og målte fisk, og forslo sig temmelig meget. Han er nu gangfør igjen, men må vel ennu holde sig i ro en tid, da han ennu bærer tydelig merker efter de kvestelser han fikk i fallet. Han håper dog å komme fra det uten men.
*
Det arbeides fortiden med å knytte sammen Rødøyveien med Høivågveien og til dette har 6 mann hatt arbeide noen dager. Likeledes arbeider 3 mann med å fullføre en mur i prestegårdsfjæra. Den blev påbegynt ifjor høst en tid før jul.
Om moloarbeidet i f.eks. Valvær og Melfjorbotn hvor kravene vel må ansees langt mer berettiget, høres fremdeles intet. Man håper snarest å se de første bevilgninger.
Inntil vider lakker det mot vår ”med ljose dagar”.
Korr.

1937 06 02

Sig Carson

2. juni: ”Historiske og politiske skandaler” – om ”Etiopia-affæren”.
Kilde: Helgeland Arbeiderblad.

1936

1936 05 12

Smånytt fra Rødøy

12. mai: Smånytt fra Rødøy
Helgeland Arbeiderblad 1932 - 1940

1936 01 14

Smånytt fra Rødøy

14. januar: Smånytt fra Rødøy
Helgeland Arbeiderblad 1932 - 1940

1936 00 00

Dagverksbidrag

NA (46).
Dagverksbidag til Rødøy.
Rødøy kommune er tilstått kr 5000 til kommunalt nødsarbeid med kr 2,50 pr. dag.

1935

1935 12 03

Sig Carson

3. desember: Sig. Carson: ”Fiskernes liv og lodd. Veien til organisasjonen.” Novelle/fortelling som føljetong i et halvt år fremover; 25 deler
Helgeland Arbeiderblad 1932 - 1940

1935 11 05

Sig. Carson

5. november: Sig Carson: ”Vaar krigspolitiske stilling” – om verdenssituasjonen.
Helgeland Arbeiderblad 1932 - 1940

Høsten

Handelsmann Oleiv Rossvoll

1935. Oleiv Rossvoll kjøper handelsstedet på Rødøy og starter handelsforretning.
Kilde: Norges Handelskalender 1947-48.

1934

Øresvik Landhandel A/S

1934. Øresvik Landhandel A/S blir startet av Harald Karstensen. Landhandel og fiskeksport.
Kilde: Norges handelskalender 1947-48)

1933

1933 10 06

Sig. Carson

6. oktober: Sig Carson. Artikkel om fiskernes og bøndenes kår i Norge.
Helgeland Arbeiderblad 1932 - 1940
6. oktober: ”Bond, fisker, håndens og åndens arbeidere til valgurnen for Det norske Arbeideparti”.

1933 09 17

Rødøy fisker- og Arbeiderforening

År 1933 den 17. septbr. holdtes ordinært möte i Rödöy Fisker og Arbeiderforening, hvor da behandledes som sak:9
I anledning stortingsvalget valgtes følgende som tillitsmenn:
Nordnesöy: Aksel Andersen, Karl M. Antonsen.
Selsöy: Sverre Nilsen, Ole Fordelsen.
Rangsund: Ole ?an?ilsen, Jens Moen.
Sörfjord, indre: Leif Rasch, Aksel Olaiessen.
Oldervik: Albert Strand, Ole Mosnesvik.
Melfjord: Alf Larsen, Jens Eliassen.
Hamnvikhaugen: Martin Mikalsen, Ole Eliassen.
Jektvik: Knut Tömmerbakk jn., Harald Einvik.
Vernes: Aksel Eliassen, Henry Aakvik.
Tjong indre: Håkon Bakkeland, Jens. P. Bakkeland.
Tjong: Mathias Larsen Birge(?) ?ilskar(?).
Mathis Larsen bodde Kila.
(Berge Aga Kilskar?) f. 1912 og bodde på Tjong. (Mulig han?)
Sleipnes: Vilhelm Sleipnes, Aksel Andreassen.
Myken: Olaf Edvardsen, Svein(?) Hansen(?) (store vannskader, svært utydelig).
Rödöy: J. Jörgensen, Helge Kilholen.
Gjeröy: Bjarne Hesvågnes(?), Peder Storhaug.
10
Det besluttedes å bestille en hel del programm til utdeling i anledning stortingsvalget.
11
Carson refererte fra nominasjonsmötet 11. juli d.å. M. J. Bikset leste op et dikt av Arne Påske Aasen, og Enevold Engö leste op en tale av Oskar Torp.
Efter en del samtale om diverse blev mötet avsluttet.

Sig. Carson (sign.) M. J. Bikset (sign.)

(20050219 mottatt fra Trond Aakvik).

1933 Nr 3

Arbeiderpartiet i Nordland

Nr. 3: Fortegnelse over lokallag av AP i Nordland. To i Rødøy. Dette frem til 1937; tre nye.Helgeland Arbeiderblad 1932 - 1940

1932

1932 05 03

Avisklipp om en brann på Tjong Nedre.

"Hustruen sier mannen er en ildpåsetter". Huset på bruket Åsheim under Tjong Nedre, eid av Ole Davidsen.

1932

1932 02 05

Sig. Carson omtalt

5. februar: Sig. Carson: ”Vårt militære forsvar er en farlig illusjon”.
Helgeland Arbeiderblad 1932 - 1940

1932 05 10

Sig. Carson omtalt

10. mai: Hele forsiden og mer til: ”Kaptein Sig. Carsons tale på Melbo 1. mai”. Hele talen gjengitt.
Helgeland Arbeiderblad 1932 - 1940

1932 10 14

Sig. Carson omtalt

14. oktober: Sig. Carson: ”Helgelands Tidende og Dolstadvollan”.
Helgeland Arbeiderblad 1932 - 1940

1931

1931 08 23

Paul Bjørklund

Paul Bjørklund, Agenturforretning, Tjongsfjord.

Et brev fra Falch-arkivet har et brev tilsendt Falch med dette firmastempel.
Det er alt som jeg vet om denne person og dette firma. Se nærmer:
Brevet er datert 23.8.1931. Det er et tilbud til Falch på en radiomottaker.