Tjongsfjorden kirke

TJONGFJORD KIRKE - en 110 års histore fra halvøya

Det meste av den lange historien om Tjongsfjord kirke, 60 år før og 50 år etter innvielsen i 1962 kan du lese i boka som er skrevet til jubileet.

Kjøper du boka fra kirken - gås hele overskuddet til en sterkt nødvendig oppussing av kirken innvendig. 

Denne nettside om Tjongsfjord kirke m/underliggende emnesider -forteller ikke noe om den historie som går fram av boka.   Det er det som ikke kom med i boka - det skrives om her.

Prestebolig på nabogården Kila

 

© RLA.

23.11.2000 ble det tinglyst hjemmel for den nye presteboligen for DNK i Rødøy.  Det er Opplysningsvesnets Fond som er kjøper av denne. Det er også de som bl.a. eier den tidligere prestebolig ved Rødøy kirke på Rødøya.  Presteboligen har så blitt bebodd av alle senere prester - fra Clas Peder Julander som den første, dog med unntak av "Seilerpresten 

Øverste del av et postkort som ble gitt ut i begynnelsen av 1960-årene. ©RLA.

Historie

2016

Konsert Rødøy kirke og Alderstun

13. september 2016
Konsert i kirka kl.19.00 og Minikonsert på Alderstunet kl.16.00 TJONGSFJORD

1923

Ikke så veldig engasjert

Sak 125: Rødøy Herredstyre 1923, den 14. september.
Søknad fra en del beboere i Tjongsfjorden om bygging av en Kapellkirke for distriktet Tjongsfjorden.
Søknaden blev anbefalt av menighetsraadet.
Beslutning:Herredsstyret kan vistnok indrømme at en Kapellkirke i Tjongsfjorden av flere grunder kunde være ønsket opført, men tidens og kommunens vanskelige stilling gjør at kommunen intet kan yde til dette øyemed. Man anbefaler at Tjongsfjordens indbyggere begynder aa indsamle midler til et eventuelt byggefond for en vordende kirke i Tjongsfjorden og naar et saadant fond er samlet faar man komme tilbake til saken.