1918 Meløy

Diverse

1918 02 11 Lensmannlønningene

Nordlands avis: ....): kr 1800 ofr lensmann i Bindalen, Brønnøy, Vega, Lurøy, Meløy.......):
Forøvrig kr 1700 i Rødøy.

1918 07 18 I Glomfjorden

.. er alt arbeide stanset. Striden staar om 8 timers dagen samt kønsspørsmaalet. Alle arbeidere har nu forlatt stedet. Bare streikekommiteen er tilbake.

1918 mai

© RLA. (12891).

1918 juni

© RLA. (13716).

1918 juli

1918 juli

© RLA. (12893).

1918 juli

© RLA. (12892).

1918 juli (1)

© RLA. (12894).

1918 juli (2)

© RLA. (12895).

1918 august

© RLA. (13719).