Sørfjorden kirke

1916. Nordlands avis 1966 (50 år senere).
(20131).

Kapell fra 1916, senere kirke med eget menighetsråd.

2016 - 100 års jubileum

Det skal feires der i år....

2015

Rødøyløva. (18281).

1986 - 70 år

Rødøy menighetsblad 1986. © RLA.

mer

Rødøy menighetsblad 1986. © RLA.

og til slutt

Rødøy menighetsblad 1986. © RLA.

1982

Fra Rødøy menighetsblad 1982. © RLA.

Historikk

1957

Gravgården

"I sørfjorden skal ein utvida den gamle gravgården. Avløpsgrøfta kring den utvida gravgården er ferdig. Ønskedrømmen til folket i Sørfjorden er no at fylkeskonsulenten for gravgaardane frk Brunvoll, må ha høve til å kartleggje og planlegge gravene og grøftesystemet i gravgaaden, slik at grøftene ikke kjem i vegen for gravene. Gravkarta syner at dette arbeidet er ikke alltid nøyaktig utført". Kilde: Rødøy Menighetsblad nr 4, 1957.

Sørfjorden kirkes gravgård