RLA - Rødøy lokalhistoriske arkiv - mine private databaser

Myke av det jeg har av "kilder" til Rødøys historie samles i forskjellige søkbare databaser,  Jeg bruker det norskje søkbare bildeprogrammet Pix-Filer for beskrivelse, lagring og ettersøk.

Nedenfor er redegjort for de hjelpemidler jeg bruker i arbeidet.

Jeg har også kilder som PDF filer i flere regneark.

Videre et manuelt omfattende klipparkiv fra og med året 1977 og frem til idag - ganske komplett fra lokalavisene (Rødøyfjeringsstoff).

Hjelpemidlerne

Flatskanner

Epson flatskanner - veldig god skanner for enkelfoto og A-4 ark med tekst. Små klipp m.m.

A3 skanner

Brukes til større bilder opp til A3 format og til hele avissider. Flatskanner.  Skanner opp til 600 dpi.

Automatisk "masseskanner" - foto og dokumenter

Database - fotoproagram for allt som er skannet

Brukes de databasene som er oppgitt nedenfor her,

Foto - historiske - mest fra Rødøy - elektronisk

18.05.2010

5.355

04.06.2012

9.036

01.08.2016

kommer

Avisklipp og klipp fra blader...

18.04.2010

4309

06.12.2013

14731

01.08.2016

Kommer

Dokumenter skannet

18.04.2010

1054

06.12.2013

4173

01.08.2016

Kommer

Posthistorie

18.04.2010

1220

01.08.2016

kommer

Wordfiler

Database laget i "Word" med hyberkoblinger

18.04.2010

10.152

Familiehistorier sortert på gård og bruk nr. Er ikke oppdatert med flere sider siden nevnte dato, men noe mange oppdaterte sider med tekst.

Hjemmelsdomenter

Database i regneark

Sortert på gnr og bnr.

Familiearkiv

Slektsdataprogram

Persondatabase i "slektsprogram" med ca 14000 personer - vesentlig fra Rødøy
- her inngår to-tre tusen familiesider i anledning en fremtidig gårdshistorie

Brukes

Jeg laget en helt ny gårdshistorie for Rødøy fra januar 2016. Der er lagt inn alle folketellingene (1801-1865-1875-1900-1910) med unntak av 1891. Den nye gård historia gir muligheter for å sette relasjoner mellom person og gårder og bruk - og da vil denne store slektdatbasen her være god til å klippe opplysninger fra fremover i dette arbeidet.

Siden finnes her

Manuelt "klipparkiv" i arkivskap

Klipparkivet

Jeg har "klippet" fra lokalvisene helt fra 1977 og har dette bra ordnet i et arkiv. Det er alt for omfattende til å få skannet med det første. Skanner det etter hver som jeg leter fram stoff og bruker på sidene mine.