Tilbake...

Oppvekst og kulturetaten

Oppvekst- og kulturetaten har ansvaret for:

drift og undervisning i grunnskole og voksenopplæring,

samt drift av musikkskole,

skolefritidsordning (SFO) og

barnehagene.

Oppvekst- og kultursjefen er leder av etaten, og administrerer virksomheten som består av bl.a. sju skoler og fem barnehager, samt musikkskolen.  I tillegg til oppvekst- og kultursjef består etaten av pedagogisk konsulent og barnehagekonsulent, samt kulturkonsulent.

Kontakt:
Direkte med oppvekst- og kultursjef Kjersti Setvik på tlf. 75 09 80 22, E-post: kjersti.setvik@rodoy.kommune.no

Oppvekst- og kultursjefen skal arbeide for å utvikle et godt lærings- og oppvekstmiljø i barnehage, musikk- og kulturskole og grunnskole.  Ledelsen skal påse at det skapes et optimalt grunnlag for trivsel og utvikling for den enkelte.  Arbeid for nulltoleranse og kamp mot mobbing skal være under kontinuerlig overvåking.  Videre at det skapes rammebetingelser for den enkeltes faglige utvikling. 

Oppvekst- og kultursjef har ansvar for og skal se til at de ansatte i etaten har et godt arbeidsmiljø og at den enkelte gis muligheter til utvikling og utfordringer.  Kompetanseutvikling er et sentralt begrep i denne sammenhengen.
Lederen skal påse at oppvekst- og kulturetaten drives i overensstemmelse med gjeldende planverk, lover og regler.


Rødøy kommune er tilsluttet PPT Rana, som er en interkommunal tjeneste, eid av kommunene Rødøy, Nesna, Hemnes og Rana, samt Nordland fylkeskommune.

For mer informasjon, se lenken under:

- PPT Rana

 

 

Hendt

24. jun, 2016

Ny leder

Ny leder for oppvekst- og kulturetaten, Svend Leif Einvik, overtar etter Kjersti Setvik som går ut i pensjon fra 1. august. Einvik kommer tilbake etter tre år innenfor videregående skole. Han kjenner Rødøy kommune godt, hvor han har vært både rådmann og oppvekstsjef tidligere.
Vi ser frem til at ny, komplett ledergruppe vil være på plass fra høsten.
Sist endret 24.06.2016