Nesøy skole

Klipp fra heftet: Velkommen til Rødøy - skole-barnehage. Utgiftt ca, 1995 av skkolestyrekontort i Rødøy. Klipp © RLA.

 1995

og tekst

Klipp fra heftet: Velkommen til Rødøy - skole-barnehage. Utgiftt ca, 1995 av skkolestyrekontort i Rødøy. Klipp © RLA.

1962

(13394). © RLA.

Under den forrige kommunereformen i 1960-årene.  En skole på hele øya?

1988

1-3. klasse ved Nordnesøy skole 1988. Foto fra Rødøy menighetsblad.

1904

Klipp; © RLA.