Rødøy bygdeboknemnd

Menighetsbladet 1960.

Tilbake

 

Det første jeg forløpig har funnet om dette arbeide er et klipp fra menighetsbladet i 1960 - hvor Anna Jensen Hanvøs arbeide omtales.  Hva som ble samlet inn og hva som finnes etter henne har jeg ingen oversikt over.

Olav Svenning på Gjerøy Nordre - arbeidet mye med lokalhistorie i sin tid og var også en del av det formelle arbeidet i bygdeboknemnda.

Bygdeboknemnda ble senere en kommunal oppnevnt nemnd som skulle arbeide for bygdebøker i Rødøy.

1982 Rødøy historielag

Fra Rødøy menighetsblad.

I 1982 ble Rødøy historielag starta og begynte arbeide med innsamling og bevaring av lokalhistorisk materiele.  Også utgivelse av årbøker og kalendre.

Bygdeboknemnas leder Johan Martin Mathisen og kultursekretær Tom Bakken hadde da starta FOTOARKIV FOR RØDØY (FFR).  Det ble overtatt av senere kultursekretærer i Rødøy og i hovedsak av Solfrid Lorentzen med det mest omfattende arbeidet.

Her arbeider Olav Svenning fra bygdeboknemnda og andre med en bok om kirka på Rødøya i anledning den 100 års jubileum.

Tilbakeblikk

1997

"Disse tider - disse skikker"

Historieboka om Rødøy prestegjeld i perioden 1500-1800 ferdig.

Etter 4 års arbeid kom endelig historieboka i november 1997. Forfatteren Alan Hutchinson hadde fått til ei bok som ble et praktverk, rikt illustrert med bilder og tegninger. Tittelen "Disse tider - disse skikker" er utlagt etter hva presten Erik Leganger på Rødøy skrev i kirkeboka i 1792 på latin "O tempores, o mores" som en beklagelse over almuens slette vaner; de var så opptatt av å fiske at de ikke brydde seg om å besøke gudstjenesten.

Bokprosjektet hadde vært planlagt siden midten av 1980-tallet i et samarbeid mellom Lurøy, Meløy, Træna og Rødøy kommuner som til sammen utgjorde det gamle Rødøy prestegjeld. Kilde: Rødøy kommunes nettside.

1984

Gikk ut

Jeg - Johan Martin Mathisen - meldte fra til kommunen at jeg ikke lenger ville være i denne nemnda. Det ble vel valgt en slik nemnd videre en tid - ut at jeg vet så mye om det. Kanskje det arbeidet mer i det stille?

1980-1983

Bygdeboknemnda

Jeg ble valgt inn som representant (formann) i den kommunale årbok komite for 4-årsperioden 1980-83.

Nemnda var slik:
Thom Bakken, Tjongsfjorden, medlem. Johan Martin Mathisen, Tjongsfjord, formann. Olav Svenning, Gjerøy, nestformann.

Vara:
Gerd Opdal Gjersvik, Storselsøy.
Johannes Johansen, Reppasjøen.
Ansgar Jensen, Selsøyvik.

1980-1983

Kommunearkivet
Jeg brukte to av årene på å sortere det gamle kommunale arkivet fra ca 1820- årene og frem til ca 1930. Det ble mottatt hulter i bulter i sekker. Det ble sortert i forhold til "etat" og årstall, og det ble vel tilsammen ca 80 folio arkivkasetter. Det er idag etter en liten rundgang - lagra ved det gamle kommunelokalet på Gjerøy.

1980-1983

Fotobevaring

Fotoarkiv for Rødøy (FFR)
I 1981 kom det tilbud til kulturkontoret i Rødøy på kurs i "Innsamling, registrering og arkivering av eldre fotografier". Egentlig var det kultursekretær Tom Bakken som skulle reise til Mo på kurset. Det kom noe i veien og han bad meg reise på det.

Straks jeg var hjemme igjen starta system for innsamling og registrering av bilder - i regi av boknemnda, men det var allerede da vurdert slik at kulturkontoret skulle overta det. Den spede begynnelse ble da på trygdekontoret på Vågaholmen. Kommunalt tilskudd ble gitt til arkivskap, skjema for registrering og syrefrie komvolutter. Da Tom Bakken forlot Rødøy og Helge Nome ble ansatt som ny kultursekretær, ble det flytta til Jektvik hvor han arbeidet og bodde.

"Løvelabben" (Mørkerom) ble etablert og det ble svært mange gode arbeidsår med innsamling og registrering av gamle bilder under Solfrid Lorentzens gode og langvarige ledelse. Jeg forsatt å samle og gi foto til arkivet i mange år etter.

28 kalendre med 25 bilder, har fått mange av sine bilder derfra. Det har også historielagets 6 bøker fått.

Det ble så en "ny tid" - med digitalisering av foto (skanning), men det er en annen historie.

Men, innsamling av foto for bevaring er like viktig som tidligere, men noe enklere nå.

At fotobevaring kom igang så tidlig som for 31 år siden (2013), har redda mye foto fra"fortapelsen", både fysisk og for å finne ut hvem som var på de (teksting).

De gamle kommunearkivet

Som ble sortert og fikk en forsvarlig oppbevaring åra 1980-1983. Her en oversikt over materialet.