A

Alderstun omsorgssenter

Anløpssteder

Ansatte DNK

Den norske kirke - Rødøy

Arrangementer

Hovedsiden

B

Bedehus

- Melfjordbotn
- Nordnesøy
- Myken
- Storselsøy
- Valvær
- Værangfjorden

Bok - hefter og blader m.m.

- Bok 2 1936 - 1995 - hovedsiden - tidligste bøker
- Bok 2 1996 - 2009 - side med omtale av bøker
- Bok 3 2015 - 2015 - side med omtale av bøker

Bibliotek

D

Dekt og sånt

Den Norske kirke - i Rødøy

- Administrasjon
- Menighetsrådene
- Gravgårdene på Rødøya
- Tjongsfjord gamle gravgård
- Tjongsfjord nye gravgård
- Andre gravgårder

Dyr og fugler

- Bjørn
- Elg og Rådyr
- Fugler

Distriktslegene 1

Distriktslegene frem til 1924 - Gladved

Distriktslegene 2

Distriktslegen etter 1924

Døde i Rødøy de siste årene

F

Fjesboka i Rødøy

Folketall

Fotballmesterskap

Rødøymesterskap i fotball

Folkehelseuka

Forliksråd

FOTO konkuranser

Frikirken i Rødøy

Den evangelisk lutherske frikirke i Rødøy.
Menighetshus på Gjerøy

Friluftsentusiast

Fugler og dyr

- Bjørn
- Elg og Rådyr
- Fugler

FV 17

Nå Riksvei 17 (R17)
Kystriksveien hovedside.

Fyr og fyrlykter

Fylke og stat

G

H

Helse og omsorg

Helse og omsorssjef
Jordmødre
Tannhelsen
Alderstun omsorgssenter II
Rødøya omsorgssenter II

Herredstyremøter 1925

Hva om

Hva skjedde og når skjedde det - en hovedsiden med mange undersider

Hurtigrutene

J

JUL i Rødøy

Historisk for Rødøy

K

L

Langs leia i Rødøy

Hurtigrutene

Lag og foreninger i Rødøy

Legeskyssbåtene

- EYR Myken - drevet av Redningsselskapet
- Rødøyfjord I og II drevet av Rødøy trygdekontor

Lensmenn

Leierstedet DNK

Kisten og Bunes

Ligningskontor

Lokalutvalg

Lærere

Lærere før 1950 - fra den eldste tid for det....

Luftslått og sånt

M

N

Natur i Rødøy

Nordlandiskartet

Kart fra 1744-1745 - over leie - også gjennom Rødøy.

Nordlending Årets

Fra Rødøy

Nordnesøy - anløpsstedet

NysjeringPER

O

Oppvekst- og kulturetaten

Kulturkontoret - det tidligere
Biblioteket
Fotoarkiv for Rødøy FFR

Ordførere

P

Partier og listene

- Bruk av media

Personomtaler

Omtaler av noen person som har bodd i Rødøy... Skrevet inn i flere av mine nettsider.

Pinsemenigheten

Poesi-bok

Prestene i Rødøy

Flere sider - lenke mellom.

Puplikasjoner

Bok, hefter og blader med mere

R

RV 17

Riksvei 17 - Kystriksveien hovedsiden

Rødøy - om

Om Rødøy...

Rødøy kommune ADM

Ordførere

Rødøy kommune

- Ansatte

Rødøy kommune

- Bibliotek

Rødøykalenderen 1983

Alle bilder og tekst

Rødøyprisen

Rødøymesterksap i fotball

21. gang i 2018

Rødøya omsorgssenter II

Råd

Under "Styre, råd og utvalg". Valgt av kommunestyret.

S

Santalforeningene i Rødøy

Skolekretser i Rødøy

Slekt og folk

- Døde
- Døpte
- Aner i 300 år

Sogneprestene

Under hovedsiden - de ansatte i den norske kirke.

Sorenskriveri

Steinalder og den eldste tid i Rødøy

ST Hans i Rødøy

Styrer

De som er valgt av Rødøy kommunestyre

Sørfjorden kirke

Sørfjorden - anløpssted

T

Tannhelsen

Teknisk etat

- Vannforsyning
- Landbrukstjenesten

Tingberammelser

Tjongsfjordfestivalen

Tjongsfjord kirke

Trygdeetaten

Trygdekassen, trygdekontoret og NAV

TV - til Rødøy

V

Valg og lister

- Valg og lister 2011 - 2015
- Valg og lister 1959 - 1963
- Valg og lister 1945 - 1955
- Valg og lister før 1940 (krigen)

Vei Rødøy

Generelt om vei i Rødøy
Om FV 17

Vei - Nordre fastland

Værangfjorden og Tjongsfjorden

Vei - Søndre fastland

Vei - Øyene i Rødøy

Vågaholmen - anløpsstedet

Først med båt og senere med bygd kai.

Vågaholmen - fergekaiet

U

Ulykker

Utvalg

Styrer - råd ig utvalg - valgt av Rødøy kommunestyre

Å

Årbok artikler

Alt fra Rødøy historielags årbok nr 1 er skannet og lagt ut her.

ÅRSTALL

17de mai

1814-1914-2014

Grunnlovs jub