Signe Pettersen Aag - g. Norum

Bestemor

07 Signe

Barnebarn 1
Barn 3
Ektefelle 6
Henne selv 7
Hennes far 14, hennes mor 15 osv

Oldeforeldre

14) Bendik Anton Pettersen

Født i Røsæg, Beitstad kommune i Nord Trøndelag - 17. september 1840. Død 27, juli 1921. Far til ane 7 - Signe Marie Pettersen, g. Norum, og 12 øvrige søsken …

15 Dorthea Marie Amundsdtr, Aag

Datter av ane 30-31 Amund Johnsen og Jacobine O. Johnsen.
Mor til 13 barn, hvorav ane 7 – Signe Marie Pettersen, g. Norum.

28 -31

1ste TIPP -5dje generasjon

.

28 Peter Andreas Nikolaisen Røsæg - Beitstad

Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

29 Ane Jakobsdatter Kvarving - Beitstad

Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

.

30 Amund Johnsen

Bosatt Kjeldal Indre i Meløy

31 Jacobine Ovidia Johnsen

Jacobine er datter av ane 14...

56 - 63

2dre TIPP - 6te generasjon

.

56 Nikolai Pedersen Røsegg

Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

57 Anna

Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

.

58 Jakob Kristoffersen Kvarving

Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

59 Elen Jakobsdtr Kvarving

Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

.

62 John Jakobsen

Skipper og gårdbruker på Øvre Valle i Meløy.

63 Dorothea M. Angel

112 - 127

3dje TIPP - 7ende generasjon

BEITSTAD slekt

112 Peder Nikolaisen Røsegg

Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).
Far til ane 8 Nikolai Pedersen Røsegg

113 Judit Oldsdtr Røsæg

Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).
Mor til ane 8 Nikolai Pedersen Røseg

114 Peder Bårdsen Rostad Svarva

Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).
Far til Ane 9 Anna - gift med Nikolai Pedersen Røsegg
Sønn av ane 36 Bård Størkersen

115 Jødda Pedersdtr Svarva

Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

116 Kristoffer Olsen Kvarving

Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

117 Kristine Jakobsdtr Lund

Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

118 Jakob Bårdsen Rostad

Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

119 Marit Olsdtr Kvarving

Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

RØDØ- OG MELØ-SLEKT

124 Jakob Olsen

Født Oldervik i Rødøy, død på Meløen i Melø.
Far til ane 12 John Jakobsen

125 Sophia Holdberg Jonsdtr

Jakob Olsen sin 2dre ektefelle.
Mor til ane 12 John Jakobsen

126 Hans Christian Angell

Skipper og handelsmann på Øvre-Valle i Melø.
Far til ane 13 Dorothea M. Angel

127 Ingeborg Marie Hvid Angell

Bosatt som gift på Øvre-Valle i Meløy.
Mor til ane 13 Dorothea M. Angel

228 - 255

4dje TIPP - 6te generasjon

BEITSTAD slekt

228 Bård Størkersen

Også 236 pga. anetap.
Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

229 Ane Sivertsdtr Rostad

Også 237 pga. anetap.
Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

230 Peder Olsen

Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

231 Marit Rasmusdtr

Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

238 Ole Mikalsen

239 Elen Olsdtr Holtan

RØDØ slekt

248 Ole Nilsen

Ole døde 7.6.1820 på gården Oldervik i Rødøy.
Gårdbruker på Oldervik i Rødøy.
Lenke til side hvor han omtales mer.

249 Karen Jakobsdtr

Gårdbrukerkone på Oldervik i Rødøy
Lenke til side hvor hun omtales mer.

MELØ slekt

250 Jon Pedersen

Født på Meløen, bosatt Øsund-Øren som gårdbruker.
Far til ane 25 Sophia Holberg Jonsdtr

251 Alette Johanna Colding

Bosatt som gårdbrukerkone på Øsund-Øren i Meløy.
Mor til ane 25 Sophia Holberg Jonsdtr

252 Rasmus Angel

Skipper og handelsmann på Øvre Valle i Melø,
Far til ane 26 Hans Christian Angell

253 Dorothea Hansdtr Ellingsen

Ektefelle til skipper og handelsmann - bosatt på Øvre Valle i Melø.
Mor til ane 26 Hans Christian Angell

254 Christen Albrecht Angell

Handelsmann på Grønø i Melø,
Far til ane 26 Hans Christian Angell

255 Maren Mikalsdtr Hvid

Ektefelle til Christen Albrigt Angell
Mor til ane 26 Hans Christian Angell

5te TIPP - 7 generasjon

BEITSTAD slekt

458 Sivert Pedersen Rostad (1)

Også 474 pga anetap.
Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

459 Randi Johnsdtr Rostad (1)

Også 475 pga. anetap.
Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune

474 Sivert Pedersen Rostad (2)

Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

475 Randi Johnsdtr Rostad (2)

Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

RØDØ slekt

496 Nils Jensen

Gårdbruker i Oldervik i Rødø.

497 Kirsten Jakobsdtr

Gårdbrukerkone i Oldervik i Rødø.

500 Peder Ellingsen

Skipper og handelsmann på Meløen i Melø.

501 Karen Jonsdtr

Ekefelle til skipper og handelsmann på Meløen i Melø.

502 Jørgen Berntsen Golding

Skipper i Selvær

503 Randine Olsdtr Norum

Ektefelle til skipper i Selvær.

504 Hans Rasmussen Angell

Ektefelle til skipper i Selvær.

505 Ingeborg Blix Hvid

Ektefelle til handelsmann i Grønø i Melø.

506 Hans Ellingsen

Skipper og handelsmann på Øvre Valle i Melø.

507 Kirsten Johnsdtr

Ektefelle til skipper og handelsmann på Øvre Valle i Melø.

510 Jørgen Erikssønn Blix

Eier og driver av borgerleiet Kapstøen i Bodin. Drev handel og gjestgiveri.

511 Maren Michalsdtr Hvid

Ektefelle til handelsmann på Kapstøen i Bodin.

6the TIPP - 8 generasjon

1000 Elling Pedersen

Gårdbruker på Dalen i Melø.

1001 Dorothe Christophersdtr

Gårdbrukrkone på Dalen i Melø.

1002 Jon Trondsen

Bruker av Melø gård I Melø.

1003 Anna Willumsdtr

Ektefelle til Jon Trondsen

1006 Ole Hermandsen Norum

Var borger i Æsvik i Rødø

1007 Johanna Olsdtr Storch

Ektefelle til Ole Hermansen Norum og var bosatt i Æsvik i Rødø.

1008 Rasmus Mortensen Angell

1009 Judithe Carstensdtr Volqartz

Ektefelle til Rasmus Mortensen Angell.

1010 Michael Hvid

Stiftsskriver i Salten

1011 Anne Eriksdtr Blix

Ektefellen til Michael Hvid

1012 Elling Christophersen

Skipper og handelsmann på Fiskevaag i Saltdalen.

1013 Karen Jensdtr

Ektefelle til skipper og handelsmann Elling Christophersen.

1014 Jon Andersen

Skipper og Proprietær - bosatt på Øvre Valle i Melø.

1015 Dorothea Trondsdtr

Ektefelle til Jon Andersen på Øvre Valle i Melø.

1020 Erik Pedersønn Blix

Gårdbruker på Ilstad i Bodin

1021 Karen Johannesdtr Schrøder

Ektefellen til Eriks Pedersønn Blix, gårdbruker Ilstad i Bodin.

2004 -2043

7ende TIPP - 9ende generasjon

2004 Trond Jonsen

2005 Karen Ellinsdtr

.

Willum Melchiorsen

Kirsten Pedersdtr

.

2016 Morten Mortenson Angel

2017 Maren Christensdtr

.

Erik Hanssønn Blix

Regina Meyer (von Hitziger)

.

Anders Hansen

På Øvre Valle i Meløy

Kirsten Jonsdtr

.

Peder Erikssønn Blix

Sogneprest

Dorothea Nilsdtr Balg

.

Johan Schrøder

Karen S. Soop