RØDØYKALENDEREN 1983

© Rødøy Historielag.

Tilbake

UTSOLGTE KALENDRE I BILDER OG FULLTEKST...

Det gjelder kalendre for årene 1983, 1984, 1989 og 1990. Restende kalendre kan kjøpes fra Rødøy historielag.

KLIKK her på første bilde - bildene kan da tas opp i stort format ved å klikke på pilen i høgre hjørne.

 

Januar 1983

© Rødøy Historielag.

VINTERFISKET
Fiskere som driver vinterfiske fra Valvær. Bildet er tatt i tidsrommet 1905-1910. Fiskerne på bildet er fra Tjongsfjordområdet, med unntak for ungglunten midt på bildet som er fra Meløy.

Fiskeristatestikken fra 1906 viser at 310 mann rodde vinterfisket fra Valvær. Utbyttet var dette året 325 000 skrei. Bildet eies av Sven Hansen.

© Rødøy Historielag.

Februar 1983

© Rødøy Historielag.

NORD-NESØY

Parti fra Nord-Nesøy. Bildet er sannsynligvis fra århundreskiftet.

Helt til høyre på bildet ser vi storbåtnaust, et naust til å plassere storlistringen i. Storlistringen var en båtype på ca 40 fot.

Huset lengst til høyre er butikk.

Bildet eies av Edmund Jentoft.

© Rødøy Historielag.

Mars 1983

© Rødøy Historielag.

SEILSKUTETIDA

Et gløtt inn i seilskutetid. Rødøya like etter århundreskiftet. Vi ser jekta fortøyd i sundet, - trolig er det jekta "Foreningen".

Det store fartøyet midt på bildet er barken "Egia". Begge disse fartøyene var eid av firmaet Lossius på Rødøya.

Bildet eies av Olav Svenning.

© Rødøy Historielag.

April 1983

© Rødøy Historielag.

Parti fra Melfjordbunden i Helgeland.

MELFJORDBOTN
Prospektkort fra Melfjordbotn fra 1911. På havna er vi en listerbåt, en såkalt storlistring. Sannsynligvis er den tilhørende på Rødøya. Bildet er tatt av Georg Antonsen fra Melfjordbotn. Bildet eies av Odd Telnes.

© Rødøy Historielag.

Mai 1983

© Rødøy Historielag.

BRYLLUP I GAMMEL TID

Bryllup på Tjong i 1897 (i Rødøy bygdeboks eie). Bildet viser brudepar og gjester ved Ivar Mathisen og Emilie Olsdatters bryllup i 1897. Han var fra Tjong, hun fra Sleipnes, og bryllupet stod på Tjong.

Legg merke til de to karene ytterst til venstre med gevær. Det var helt alminnelig at det ble skutt salutt i bryllup.

Bildet er sansynligvis tatt av fotograf Ivar Hoff, en nær slekning av brudgommen.

© Rødøy Historielag.

Juni 1983

© Rødøy Historielag.

NORD-GJERØY GÅRD

Nord-Gjerøy gård er en av de største storgårdene i Rødøy. I skriftlige kilder er den første gang nevnt i Aslak Bolts jordebok fra 1430. Da var det erkestolen i Trondheim som var eier. Senere har gården vært odelsgods, bortsett fra i tiden 1902 til 1931 da staten eide gården og brukte den til sauavlsgård. I første del av dette århundre var det 14 husmannsplasser som lå under gården. Bildet er tatt i den tid gården ble brukt til sauavelsgård.

Bildet eies av Valvborg og Nils Aakre.

© Rødøy Historielag.

Juli 1983

© Rødøy Historielag.

JORDBRUKET MEKANISERES

Bildet viser en av de første slåmaskinene på Storselsøy, her fotografert på Selsøy gård i 1909. Slåmaskinen ble antagelelig anskaffet i 1902.

Huset i bakgrunnen er våningshuset på gården, og er oppført i 1830-årene.

Gården Selsøy har tilhørt Dønnesgodset, enere Brodkorp og til sist Giskegodset. Selsøy går tilhørte Giskegodset helt fram til 1959.

Bildet tilhører Aksel Mathisen.

© Rødøy Historielag.

August 1983

© Rødøy Historielag.

BRUDEBILDE FRA STENSLAND

Bryllupsbilde fra 1896. Brudefolket er Nils og Hedvik Stensland.

Typisk er brudens svarte kjole. Fram til slutten av første verdenskrig var det vanlig med svarte brudekjoler og hvite slør. Seinere overtok de hvite kjolene mer og mer. En av de viktigste grunner til at en valgte sort var at brudekjolene da kunne brukes igjen med barnedåp og begravelser.

Bildet er fotografert av fotograf Johan Rasch og eies av Rødøy bygdebok.

© Rødøy Historielag.

September 1983

© Rødøy Historielag.

SKOLEBILDE FRA MYKEN

Elever og lærer ved Myken skole ca. 1910. På bildet ser vi bakerst fra venstre:

Petrine Edvardsen, Elise Trondsen, Olga Edvardsen, Agnes Nikolaisen og Tora Trondsen.

Fremste rekke fra venstre: Eldor Olsen, Odin Olsen, skolemeisteren, lærer Sandvik og Anton Edvardsen.

Bildet eies av Rødøy bygdebok.

© Rødøy Historielag.

Bildet er tatt i 1908, da handelsmann Mathisen fikk laga flere postkort fra Myken.
Den andre personen her er ikke Mathis Larsen, men broren Anton Larsen.

Oktober 1983

© Rødøy Historielag.

ET GAMMELT HANDELSHUS

Bildet viser det gamle handelsstedet Selsøyvik. Selsøyvik var borgerleie for uteliggere (handelsmenn) fra Trondheim så tidlig som på 1600 tallet. Fra ca 1770-årene er det sammenhengende handelstradisjoner på Selsøyvik.

De fleste av bygningene som sees på bildet er oppført i første halvdel av 1800-tallet. De eldste bygningene er rødstua og gammelbrygga.

Bildet eies av Finn Olsen.

© Rødøy Historielag.

November 1983

© Rødøy Historielag.

GAMMEL BEBYGGELSE

Bildet viser gården Telnes, fotografert like etter første verdenskrig. Våningshuset til høyre på bildet må være et av de eldste hus i Rødøy, - kanskje 200 år gammelt. Huset er stort sett bevart i sin opprinnelige stil med gruve på kjøkkenet og det hele.

Telnes var tingsted i gammel tid. Her var et av de steder som bygdetinget for Rødøy ble holdt.

Bildet tilhører Odd Telnes.

© Rødøy Historielag.

Desember 1983

© Rødøy Historielag.

HUSFLID

Bilde fra et vevkurs på Sundøya fra århundreskiftet. Kurset ble holdt i Tobiasgården. Lærer på kurset var Anna Jensen Havnø. Bildet har en sjelden god kvalitet. På arbeidene som er utført, er det liten tvil om at det har vært lærenemme elever.

Bildet er fotografert av Johan Rasch.

Bildet eies av Alis Vårvik.

© Rødøy Historielag.

Baksiden

© Rødøy Historielag.

RØDØY-KALENDEREN 1983

Dette er den første historiske kalenderen som blir utgitt av Rødøy historielag. Vi håper at det skal bli en årviss forteelse, men vi er avhengig av tilgang på gamle bilder.

Historielaget og Rødøy bygdeboknemnd er svært interessert i å komme i kontakt med folk som har slike bilder. Forøvrig beklager vi eventuelle feil i billedtekstene og håper de vil bli korrigert ved henvendelser til Historielaget.

Rødøy historielag er ei nystifta forening med det formål å ta vare på og bringe ut til kommunens innbyggere opplysninger om forholdene i gammel tid. Vi oppfordrer alle historieinteresserte i kommunen til å melde seg inn i laget. Med tid og stunder håper vi i tillegg til kalenderen å få utgitt ei historisk årbok for Rødøy, og i den forbindelse håper vi på stoff fra folk som sitter inne med slikt.

Eventuelt overskudd ved salg av kalenderen vil gå til historielaget.

Styret i Rødøy Historielag har følgene sammensetning:

Kolbjørn Lorentzen, formann, 8194 Jektvik. Tlf. 086-97 625

Johan M. Mathisen, kasserer, 8186 Tjongsfjorden. Tlf. 086-98380.

Helge Nome, sekretær, 8194 Jektvik. Tlf. 086-97669.

Anna Ellefsen, styremedlem, 8188 Nordvernes. Tlf. 086-98 718.

Torsten Simonsen, styremedlem, 8186 Tjongsfjorden. Tlf. 086-98 369.

Kalenderen kan bestilles ved henvendelse til kultursekretæren i Rødøy. Adresse: Kulturkontoret, boks 58, 8194 Jektvik. Telefon: 97 669 eller 97 668.

LOFOTBOKA - VÆRØY
SENTRALTRYKKERIET A/S - BODØ.

Kalendariet er godkjent av Almanakkforlaget.