1945

1945 07 27: Rødøy arbeider- og fiskerforening

Aar 1945 den 27. juli ble det holdt möte i Rödöy Arbeider – og fiskerforening. Mötet var sammenkalt av Sig. Carson ved direkte henvendelse til en del av den gamle foreningsmedlemmer.
Man ble enig om at det styre som var valgt for 1940 fungerer ut året 1945.
Da den gamle kasserer er död i krigsårene valgte mötet Aksel Engöy til utgangen av 45.
For tilfelle han unnslår seg, velges hans bror Halfdan Engöy til kasserer. Den valgte kasserer vil også fungere som kasserer for herredspartiet.
Hermed anser vi foreningen rekonstruert og arbeidet gjenopptatt.
Litteraturforhandler og som abonnentsamler fungerer de tidligere henholdsvis Joh. Jörgensen og Reidulf Jörgensen.
En anonym giver gav foreningen kr. 300 til partiarbeidet. Pengene blir å innsette på konto i Rödö sparebank.
Belöpet levert Carson for innskudd i banken og kontoboken sendes form. for overbæring til kassereren.
Mötene holdes inntil videre på Fuglesang og neste möte holdes söndag em. kl. 5.
Program referater og eventuelt.
Mötet slutt.
Carson (sign.) O. Rossvoll (sign.) M. J. Bikset (sign.)
(mottatt fra Trond Aakvik 2005).

Hva om - 1940 årene

1940. RLA ©. (3200).

Tilbake til hovesiden

1940

1940 Handelmann og fiskekjøper Harald Hagevik

1940.00.00 Harald Hagevik, Kila, starter landhandel og fiskeforretning.
Kilde: Norges handelskalender 1947-48.

1940 02 21: Lurøy-Rødøy Smørlag

1940 21. februar - Laget melder seg inn som tilsluttet lav av Norges Bondelag. Se klippet foran her.

1940 12 09 Rorbu - Petter Moe Myken

Den bua stod på Grytøy i Myken.

Petter Moe skriver i et brev til Johan Falch på Tjong, datert 9.12.40:
”Jeg har solgt den bua mi paa Grytøya saa nu bliver der frit for hus,
det bliver snaut.”

1940 12 09 Rorbu Myken: Wilhelm Hoff, Jektvik.

Rorbu Myken: Wilhelm Hoff, Jektvik.

Petter Moe Myken, skriver i brev av 9.12.1940 til Johan Falch på Tjong, bl.a. at:
”Jeg har solgt den bua mi på Grytøya, så nu bliver der frit for hus, det bliver snaut. W. Hoff bua skal nu også være solgt, der er ikke mange igjen”.

Kommentar: Wilhelm var født 1861 og 80 år gammel i 1940.

Denne rorbu er også omtalt i et brev fra Wilhelm Hoff til Jakob Jakobsen, Myken, datert 03.10.1917. Der ber han Jakob om å se til tørrfisken som han har lagra der.

Kilder:
Brev av 3.10.1917 fra Wilhelm Hoff til Jakob Jakobsen, Myken.
Gjengitt med kommentar i årbok for Rødøy nr 3, side 34.
Brev av 9.12.1940 fra Petter Moe Myken til Johan Falch Tjong.