De andre gravgårdene - de mindre

Melfjorden

1935

Fastsettelse av grenser

Rødøy kommune, kommunestyresak 1935/176.
Fastsettelse av grenser for hjelpekirkegårdene m.v.
Menighetsrådet har avgitt forslag til grenser og takster.
Menighetsmedlemmer som ønsker å begraves i en annen kirkegård enn den de tilhører, må henvende seg til Menighetsrådet om tillatelse. Avgift erlegges ikke. For reservert gravplasser erlegges kr 2 pr. grav. For fæstede gravsteder (familiegravsteder) betales kr 2 pr kvadratmeter.

Dissentere som ønsker å begrave sine døde i ikke felles gravsteder må ha tillatelse dertil av menighetsrådet. Avgift erlegges ikke.


Melfjord hjelpekirkegård: Nordfjord, rundt Melfjorden til og med Hyttan og Aspvik.

Bedehuset i Melfjordbotn

Lenke til.

Sørfjorden gamle- og Sørfjorden nye gravgård

1957

Utvidelse

"I Sørfjorden skal ein utvida den gamle gravgården. Avløpsgrøfta kring den utvida gravgården er ferdig. Ønskedrømmen til folket i Sørfjorden er no at fylkeskonsulenten for gravgaardane frk Brunvoll, må ha høve til å kartleggje og planlegge gravene og grøftesystemet i gravgaaden, slik at grøftene ikke kjem i vegen for gravene. Gravkarta syner at dette arbeidet er ikke alltid nøyaktig utført". Kilde: Rødøy Menighetsblad nr 4, 1957.

1935

Rødøy kommunestyre

Rødøy kommune, kommunestyresak 1935/176.
Fastsettelse av grenser for hjelpekirkegårdene m.v.
Menighetsrådet har avgitt forslag til grenser og takster.
Menighetsmedlemmer som ønsker å begraves i en annen kirkegård enn den de tilhører, må henvende seg til Menighetsrådet om tillatelse. Avgift erlegges ikke. For reservert gravplasser erlegges kr 2 pr. grav. For fæstede gravsteder (familiegravsteder) betales kr 2 pr kvadratmeter.

Dissentere som ønsker å begrave sine døde i ikke felles gravsteder må ha tillatelse dertil av menighetsrådet. Avgift erlegges ikke.


Nygård gravplass: Fra med med Lines - rundt Sørfjorden til og med Molvik.

1910

Kongelig resolusjon

Ved kgl.res. 31.12.1910 ble det tillatt å bygge et kapell i Sørfjorden for sørdelen av Rødøy prestegjeld. Der skulle det holdes 10 gudstjenester årlig.
(Kilde: Riksarkivet ).

Sørfjorden kirke

Lenke til omtale av selve kirken

Storselsøy

© RLA. (18279).

1935

Rødøy kommunestyre

Rødøy kommune, kommunestyresak 1935/176.
Fastsettelse av grenser for hjelpekirkegårdene m.v.
Menighetsrådet har avgitt forslag til grenser og takster.
Menighetsmedlemmer som ønsker å begraves i en annen kirkegård enn den de tilhører, må henvende seg til Menighetsrådet om tillatelse. Avgift erlegges ikke. For reservert gravplasser erlegges kr 2 pr. grav. For fæstede gravsteder (familiegravsteder) betales kr 2 pr kvadratmeter.

Dissentere som ønsker å begrave sine døde i ikke felles gravsteder må ha tillatelse dertil av menighetsrådet. Avgift erlegges ikke.


Storselsøy hjelpekirkegård: Storselsøy, Nesøy og Myken med tilliggende øyer.

Bedehuset

Lenke dit.

Telnes

1935

Rødøy kommunestyre

Rødøy kommune, kommunestyresak 1935/176.
Fastsettelse av grenser for hjelpekirkegårdene m.v.
Menighetsrådet har avgitt forslag til grenser og takster.
Menighetsmedlemmer som ønsker å begraves i en annen kirkegård enn den de tilhører, må henvende seg til Menighetsrådet om tillatelse. Avgift erlegges ikke. For reservert gravplasser erlegges kr 2 pr. grav. For fæstede gravsteder (familiegravsteder) betales kr 2 pr kvadratmeter.

Dissentere som ønsker å begrave sine døde i ikke felles gravsteder må ha tillatelse dertil av menighetsrådet. Avgift erlegges ikke.
Telnes hjelpekirkegård: Lauknes rundt Værangfjorden, Votvik, Langnes, Bunes.

(Bilde og tekst fra Steinar Lines sin hjemmeside).

 Et oversiktsbilde av kirkegården. En gangvei skiller den nye (nærmest) og gamle delen. S.Lines (2000)

Telnes kirkegård ligger plassert på en tange ytterst i Melfjorden under Telnestinden. Kirkegården ble innviet den 17. mai 1847 og er fremdeles i bruk. Kirkegården er delt i 2 av en gangvei og når man kommer inn på kirkegården (ved bårehuset) har man den gamle delen til høyre og den nye til venstre.

Den gamle delen er 'ryddet' og kun noen få gravstøtter står igjen her, hovedsakelig over mennesker født på Telnes. Desverre ligger restene av de gamle gravstøttene forlatt i en haug ikke langt fra inngangen til kirkegården!
(Bilde og tekst fra Steinar Lines sin hjemmeside).

Bilde og tekst fra Steinar Lines sin hjemmeside).

 Den nye delen av kirkegården. Denne er fremdeles i bruk. I bakgrunnen kan man se Rødøy og Rengen.
S.Lines (2000). (Tekst og foto fra Steinar Lines sin hjemmeside).

Telnes kirkegård ligger plassert på en tange ytterst i Melfjorden under Telnestinden. Kirkegården ble innviet den 17. mai 1847 og er fremdeles i bruk. Kirkegården er delt i 2 av en gangvei og når man kommer inn på kirkegården (ved bårehuset) har man den gamle delen til høyre og den nye til venstre.

Den gamle delen er 'ryddet' og kun noen få gravstøtter står igjen her, hovedsakelig over mennesker født på Telnes. Desverre ligger restene av de gamle gravstøttene forlatt i en haug ikke langt fra inngangen til kirkegården! 

(Bilde og tekst fra Steinar Lines sin hjemmeside).

Kirkegården ligger under den mektige Telnestinden. Bårehuset til venstre på bildet. S.Lines (2000). (Foto og tekst fra Steinar Lines sin hjemmeside).

Telnes kirkegård ligger plassert på en tange ytterst i Melfjorden under Telnestinden. Kirkegården ble innviet den 17. mai 1847 og er fremdeles i bruk. Kirkegården er delt i 2 av en gangvei og når man kommer inn på kirkegården (ved bårehuset) har man den gamle delen til høyre og den nye til venstre.

Den gamle delen er 'ryddet' og kun noen få gravstøtter står igjen her, hovedsakelig over mennesker født på Telnes. Desverre ligger restene av de gamle gravstøttene forlatt i en haug ikke langt fra inngangen til kirkegården! 


(Bilde og tekst fra Steinar Lines sin hjemmeside)

En av de få gravsteinene på den gamle delen av kirkegården. 'Herunder hviler ELISABETH PERNILLE ZAKARIASDATTER født paa Gaarden Tælnæs aar 1812...' (Bildet er noe retusjert). S.Lines (2000)

Telnes kirkegård ligger plassert på en tange ytterst i Melfjorden under Telnestinden. Kirkegården ble innviet den 17. mai 1847 og er fremdeles i bruk. Kirkegården er delt i 2 av en gangvei og når man kommer inn på kirkegården (ved bårehuset) har man den gamle delen til høyre og den nye til venstre.

Den gamle delen er 'ryddet' og kun noen få gravstøtter står igjen her, hovedsakelig over mennesker født på Telnes. Desverre ligger restene av de gamle gravstøttene forlatt i en haug ikke langt fra inngangen til kirkegården!

(Bilde og tekst fra Steinar Lines sin hjemmeside)

1974 om Telnes

RLA 8110. Klipp RM.

Gravgårder med helsider...

Rødøyvika gravgård

Historikken er omfattende og disse tre gravgårdene krever egne sider. Det startes med en i første omgang.

Rødøy vestre gravgård

Rødøy østre gravgård

Tjongsfjorden