HOVEDSIDE om VEI og BÅT

men også RV 17 og "Rødøybasenget" - fergene

Hovedsiden

Det var svært lite med veier i Rødøy ved startet av år 1900. Alt av dagens veier er da blitt bygget i løpet av 1900-årene.

Som vi ser nedenfor var de to lengste vegene i Rødøy:
- Kjørbar gårdsvei gaar fra Kisten til Strømdalen. Lengden er 1.6 km
- Fra sjøen ved Tjong er kjørbar, men mindre god vei til Aagvatn.
Lengden er 2,6 km

ANLØPSSTEDER

Veianlegg