Gjesøy skolekrets

1964 - desember 8 - skolestyresak

NA. Klipp. © RLA.

1955 - fra nynorsk til bokmål

Div

1952-1959

Næringskataloger

Næringskatalog 1952-53: Gjesøy er ikke nevnt som skolekrets.

Næringskatalog 1958-59: Gjesøy skole er nevnt.