Noe fra året 1941

1941

Fra "Årsberetning og Regnskap 1941" - Bodø krets av DEN NORSKE SJØMANNSMISJON.