Hestmannøy skolekrets

Fra et hefte utgitt av Rødøy skolestyrekontor ca. 1995. Klipp: © RLA.

og teksten

Fra et hefte utgitt av Rødøy skolestyrekontor ca. 1995. Klipp: © RLA.

1904

Nordlands avis 1904. Klipp © RLA.

Storselsøy skole 1904.

I 1904 var det ledig stilling for lærer her - en lærer som skulle ha både Storselsøy, Nordnesøy (Næsø) og Myken kretser.

På Storselsøy skal denne lærer har 10 uker med storskole.  Det var da en mann som ble ansatt i stillingen.  Til småskolen ble ansatt  kvinnelig lærer, en lærerinde.

Vi hører her av at "Nyt skolehus for aftrædeværelse for læreren bygges i de inneværende år (1904) på Storselsøy.