Døde i Rødøy 2

Døde i 2000-årne

2006

Døde dette året

Paul Harry Stensland (06.02.1918). d. 22.01.2006 på Rødøy sykehjem

Geir Jørgen Pettersen (10.05.1953). d. 08.02.2006 hjemme (8187 Jektvik).

Ingrid Jørgine Monsen (02.05.1945). d. 11.02.2006 hjemme (8186 Tjongsfjorden).

Gunnbjørg Oliva Bjerkeli (28.03.1923), d. 01.04.2006 Rødøy sykehjem (Breivik, 8186 Tjongsfjorden).

Gunnar Ingolf Martin Engvold (15.06.1943), d. 28.04.2006 Helgelandssykehuset, Mo i Rana.
(8190 Sørfjorden).

Raymond Ansgar Dahl (13.08.1920). d. 05.05.2006 v/Nordlandssykehuset, Bodø. (8197 Storselsøy).

Klara Therese Erichsen (11.06.1917). d. 06.07.2006 v/Helgelandssykehuset, Mo i Rana (8754 Øresvik).

Ingvarda Sofie Dahl (12.08.1922) d. 31.07.2006 v/Rødøy sykehjem. (8197 Storselsøy).

Hilma Julie Albertsen (03.05.1916). d. 18.08.2006 v/Rødøy sykehjem.

Svein Roald Kvalvik (10.01.1949) d. 04.09.2006 hjemme. (8187 Jektvik).

Torvald Mikal Johansen (13.03.1942) d. 09.09.2006 7730 Beistad, Steinkjer. (8190 Sørfjorden).

Elfrida Charlotte Hansen (20.07.1908) d. 21.09.2006 v/Alderstun, Tjongsfjorden. (8187 Jektvik).

Everine Rønneberg (22.05.1923). d. 05.10.2006 v/Rødøy sykehjem, 8186 Tjongsfjorden.

Erna Sørensen (14.03.1923). d. 5.10.2006 v/Rødøy sykehjem. (8185 Vågaholmen).

Mathias Berg Hansen (03.04.1912) d. 6.10.2006 v/Rødøy sykehjem (Sleipnes, 8185 Vågaholmen).

2005

Døde dette året

Konrad Zahl Jensen (13.02.1915) d. 11.01.2005 v/Rødøy sykehjem.

Storeng,Nanna Kristine (21.06.1928). d. 18.01.2005 Helgelandssykehuset, Mo i Rana. (tidl. Melfjorden og Mo i Rana).

Sverre Thyrhaug (19.09.1926). d. 03.02.2005 Helgelandssykehuset, Mo i Rana.

Hjørdis Bergine Pettersen (30.12.1911) d. 09.02.2005 Rødøy sykehjem.

Olga Johanna Kanutte Engø (17.06.1919). d. 18.03.2005 Rødøy sykehjem.

Leidulf Marinius Mortensen (06.05.1951). d. 19.03.2005 hjemme. (8186 Tjongsfjorden).

Ole Benjamin Kåre Nygård (19.04.1924). d. 22.03.2005 hjemme. (8190 Sørfjorden).

Oddny Pauluda Kristine Kristiansen (28.03.1914) d. 21.05.2005 Alderstun, 8186 Tjongsfjorden.

Ragnhild Johanna Kvalvik, (24.09.2010). d. 01.06.2005 Alderstun, 8186 Tjongsfjorden (8187 Jektvik).

Magnor Johan Lydersen (06.10.1931) d. 11.06.2005 hjemme (8198 Nordnesøy).

Arne Hans Aakre (05.01.1952. d. 15.09.2005 Gjerøy.

Reidun Alfrida Anbakk (07.01.1920) d. 12.08.2005 hjemme (Bjørkheim, 8186 Tjongsfjorden).

Lars Rintelen (17.10.1982) d. 09.09.2005 Tromsø. (8191 Rødøy).

Alma Theodora (Brynhildsen) Sandberg (26.03.1919) d. 13.09.2001 Rødøy sykehjem. (Reppen Nedre, 8186 Tjongsfjorden).

Haldis Marie Storhaug (07.06.1922) d. 20.09.2005 Helgelandssykehuset, Mo i Rana. (8195 Gjerøy).

Simon Karsten Jensen (26.06.1927) d. 22.09.2005 Rana sykehus. (8154 Øresvik).

Hans Lund Jensen (22.02.1916) d. 25.09.2005 hjemme (8188 Nordvernes).

Tormod Jarle Mediå (07.01.1918) d. 26.09.2005 Nordlandssykehuset, Bodø. (8198 Nordnesøy).

2004

Døde dette året

Ruth Hoff (08.07.1914). d. 17.02.2004 v/Helgelandssykshuset, Sandnessjøen.

Liv Nilsen (14.10.1922). d. 04.04.2004 v/Rødøy sykehjem.

Gunvald Asbjørn Mosesen (12.02.1935). d. 26.04.2004 Kila, 8186 Tjongsfjorden.

Johanna Andrea Jensen (02.06.1917). d. 27.06.2004 v/Alderstun, Tjongsfjorden.

Ester Gunhilda Sjåvik (19.02.2009). d. 05.07.2004 v/Rødøy sykehjem.

Dagmar Pedersen (07.10.1939). d. 21.07.2004 v/Rødøy sykehjem.

Bjørg Valborg Elisabeth Johansen (22.04.1919). d. 07.08.2004 v/Rødøy sykehjem.

Karstein Nils Reiten (18.01.1915). d. 11.08.2004 i sin bolig i Kila (Tjongsfjorden).

Magnhild Signe Pedersen(23.06.1924). d. 12.08.2004 ved Rødøy sykehjem.

Torolf Johan Monsen (23.08.1921). d. 14.08.2004 v/Rødøy sykehjem.

Jolanda Kristine Signora Karlsen (22.01.1926). d. 20.09.2004 v/Helgelandssykehuset, Mo i Rana.

Hildur Nilsine Hyttan (28.10.1910). d. 04.10.2004 v/Rødøy sykehjem.

Johan Harleif Jentoft Jensen (15.03.2008). d. 09.11.2004 v/Rødøy sykehjem.

Olga Therese Heen (04.07.1945). d. 30.11.2004 v/Helgelandssykehuset, Mo i Rana.

Gerd Thyrhaug (16.04.1940). d. 08.12.2004 v/Helgelandssykehuset, Mo i Rana.

Sigrun Mathisen (12.01.1925). d. 19.12.2004 v/Helgelandssykehuset, Sandnessjøen.

Ernst Elias Daniel Didriksen (07.10.1927). d. 22.12.2004 v/omsorgsbolig, Rødøy.

2003

Døde dette året

Gunvor Jensine Høgås (02.10.1917) d. 07.01.2003 v/Rødøy sykehjem.

Johannes Benjamin Johansen (24.02.1932) d. 03.01.2003 Breivik i Rødøy.

Kate Teodora Hammerheivik (21.11.1927) d. 06.03.2003 v/Tromsø sykehus

Ester Julie Jensen (29.11.1912) d. 20.04.2003 v/Rødøy sykehjem.

Emma Marianne Knudsen (17.06.1906) d. 16.05.2003 v/Rødøy sykehjem.

Finn Olai Olsen (24.03.1921). d. 28.06.2003 v/Rødøy sykehjem.

Petter Kristiansen (23.11.1941) d. 07.07.2003 v/Nordlandssykehuset Bodø.

Bjarne Kyrre Abelsen (30.12.1922) d. 08.08.2003 v/Alderstun, Tjongsfjorden.

Anne Ulrikke Andersen (14.06.1916). d. 31.08.2003, 8190 Sørfjorden.

David Hagenstrøm Thomassen (05.03.1911) d. 18.09.2003 v/Alderstun, Tjongsfjorden.

Elly Petrine Jensen (04.04.1925). d. 02.10.2003, Helgelandssykehuset, Sandnessjøen.

Johanna Marie Sjåvik (19.08.1918). d. 17.10.2003 v/Rødøy sykehjem.

Herborg Marie Hansen (08.11.1932). d. 27.10.2003 v/Helgelandssykehuset, Mo i Rana.

Halvor Johan Jansvik (18.06.1918). d. 20.11.2003 v/Rødøy sykehjem.

Torris Johan Hilstad (19.05.1920). d. 28.11.2003 v/Helgelandssykehuset, Mo i Rana.

Henning Oddleif Djupdal (14.06.1922).
d. 08.12.2003 v/Helgelandssykehuset, Mo i Rana.

Kåre Anton Mathias Hagen Einvoll (29.04.1920).d. 14.12.2003 v/Alderstun, Tjongsfjorden.

Ally Fredriksen (19.04.1921). d. 21.12.2003 v/Rødøy Sykehjem.

Sigvald Johan Forsmo (22.01.1921)d. 23.12.2003 v/Rødøy sykehjem.

Døde i 1970-årene

1976

Døde dette året

Ragnhild Kvalvik, Breivik, d.14. januar 1976, nær 85 år gammel.

Robert Johan Pedersen (Breivik), d. hjemme 3. februar 1976, 58 år gammel.

Anna-Emilie Mathisen (Kjetvik) d. 23. mai 1976 v/Rødøy sykehjem, 89 år gammel.

Eline Marie Eliassen, d. 18. juni 1976, 83 år gammel.

Alf Johan Kalås, Sundøy, omkom i tragisk ulykke 18. august 1975. Barnebarnet Ronny omkom samtidig (5 år gammel).


Johanne Kruger (Tjongsfjord) d. 5. september 1976, 87 år gammel.

Didrik Reppen (f. 22. mai 1899), d. 7. oktober 1976.

1975

Døde dette året

Jenny Danielsen (Tjongsfjorden) d. 6. februar 1975, nær 59 år gammel.

Dorthea Edrikke Nilsen Hammervoll, d. 28. mars 1975, nær 102 år gammel.

Edvarda Bikset, d. 19. april 1975, 80 år gammel.
Agnes Johanne Emilie Risvik,Myken. d. 14. oktober 1975 83 1/2 år gammel.

1974

Døde dette året

Jens Karolius Sjåvik (Kilamyran, Tjongsfjorden). d. 18. februar 1974 63 1/2 år gammel.

Louise Bertine Skog (f. Hansen), f. 25. mars 1897 på Vågaholmen. Død 7. juli 1974 å Bodø sykehus.
Rikkharthine Bjerkeli (Reppasjøen) d. 17. september 1974, 85 år gammel.

1973

Døde dette året

Helga Kruger, Tjongsfjord, d. 2. februar 1973.

Kjøpmann Arnulf Hansen, Vågaholmen, d. hjemme 23. juli 1973.

Karl Mikalsen, Tjongsfjord, d. 24.august 1973 på Bodø sykehus, 66 år gammel.
Alsing Svartis, Reppasjøen, d. Bodø sykehus 1. oktober 1973, 71 år gammel.

Johan Bloch, d. 3. desember 1973, 80 1/2 år gammel.

1971

Døde dette året

Gotthard Elverum, d. 6. januar 1971 ved Haugesund sykehus.

Aksel Bernhard Pettersen, d. 24. januar 1971 på Ørnes i Meløy, nær 75 år gammel. Tidligere bosatt i Værangfjroden i Rødøy.

1970

Døde dette året

Forstander Harald Hagevik, Kila, d.28. mars 1970.

Bergliot Carcon, f. Haukenæs, d. 13. august 1970, 66 år gammel. Døde Trondheim. Tidligere bosatt Lurøy og Rødøy.

Erling Kristian Berg Nikolaisen, Tjong Nedre, d. 21.september 1970.

Anne Mathisen Værang, d. 30.oktober 1970 på Tjong Nedre (Fjellheim), 91 år. Tidligere bosatt Værang og på Myken.

Døde 1960-årene

1969

Døde dette året

Albert Angell Bang Andreassen, Våga, d. 1.4.1969, 90 år gammel.

1968

Døde dette året

Ellen Nikolaisen, Myken, d. 28. juli 1968, 81 år gammel.

1967

Døde dette året

Torgils Aga, d. 1.mars 1967, 83 år gammel. Kila.

Elise Jacobsen Tjong, d. 30. juni 1967, 79 år gammel. Tjong Øvre.

Olav Aga, d. 30. oktober 1967, 87 år gammel. Kila.

Berit Sandberg, d. 19. november 1967, 90 år gammel. Reppasjøen.

1966

Døde dette året

Laura Aga Dyste, Kila. Død 29. oktober 1966, 78 år gammel.

1960

Døde dette året

Poståpner Emil Oliver Eliassen, Myken. Død 7. april 1960.

Døde i 1950-årene

1959

Døde dette året

Sivert Andreas Martnes Hanssen, Myken. Død 27. juli 1959.

1958

Døde dette året

Rødøy Menighetsblad 1958 nr. 1.

MENN

06.01.58 Alderspensjonist Martin Votvik, Vågeng, f. 1880 i Meløy.

14.02.58 Alderspensjonist Fredrik LudvigZakarias Kolvik f.1876.

29.01.58 Ugift, alderspensjonist Ovidia Larsen, Storselsøy, f. 1888.

Kvinner

9.1.58 Husmor Hilda Jonette Hansen, Myken, f.1887 (Frikyrkja).

29.1.58 Ugift Alderspensjonist Ovidia Larsen, Storselsøy f. 1888.


Rødøy menighetsblad 1958 nr. 2.

Kvinner

Enkje, alderstrygd Kristine Danielsen, Storselsøy, f. 1872 i Rødøy (Frikyrkja).

Ugift, alderstrygda Oleanna ElisabethLarsen, Flatøy, f. 1876 i Folla.


Rødøy Menighetsblad 1958 nr. 3

MENN

Småbruker Albert Mathias Hansen Einvoll, f. 27.01.1877.

Forhenværende fisker Birger August Meier Jensen, Kilboghavn, f. 5.8.1880.

Bonde, fisker Ragnvald Hansen, Sleipnes, f. 21.9.1902.

KVINNER

Barn Karin Unni Olsen, Selsøyvik, f. 24.11.1953.

Alderstrygda Fredrikke Jørgine Hedevig Jensen, Storselsøy, f. 1.4.1876.

Alderstrygda, enkje Anna Karoline Svenning, f. 3.12.1883.

1957

Døde dette året

Rødøy Menighetsblad 1958 nr. 1.

KVINNER

14.04.57 Enkje, alderspensjonist Dorthea Bye Johansen, Sørfjorden, f. 1881 i Lurøy.

05.07.57 Barn, Bjørg Astrid Halsan, Øresvik, f. 1956.

07.08.57 Enkje, alderspensjonist, Anna Andersen, Brennås, f. 1872 i Meløy.

25.09.57 Husmor Hanna Nilsine Kristine Johansen, Reppasjøen, f. 1897.

29.09.57 Ugift Elise Marie Pedersen, Flatøy. f. 1877 (Frikyrkja).

16.10.57 Enkje, alderstrygda, Anna Petronella Susanna Pedersen, Øresvik, f. 1874 i Skjervøy.

03.11.57 Enkje Ellen Marie Olsen, Selsøyvik, f. 1881 (Frikyrkja).

23.11.57 Husmor Thale Bertine Tønder Blok, Tjongsfjord, f. 1896.

29.05.57 Husmor, alderspensjonist Bina Andersen, Rødøy. f.1873 i Træna. (Frikyrkja).

19.12.57 Enkje, alderspensjonist Anna Eline Haugland, Lurøy, f. 1869 i Lurøy. (Frikyrkja).

1956

Døde dette året

Rødøy Menighetsblad 1956-nr.4 (1)

- 14.06 Fhv. poståpner Richard Johan Andersen, Rødøy, f. 16/12.82.

- 04.07 Alderspensjonist Ole Peder Bang Hågensen, Nordnesøy, f. 13/2-87.

- 22.07 Fhv. Gårdbruker Karl Johan Kvarv, Sleipnes, f. 4/5-79 i Skjerstad.

- 04.08 Alderspensjonist Conrad Olai Mikalsen, Nordnesøy, f. 30/1-78.

- 16.08 Alderspensjonist Petter Jensinius Johansen, Sørfjord, f. 8/1-96.

- 26.08 Sjømann, kokk Arner Storeng, Melfjordbotn, f. 28/12-08.

- 09.10 Kjøpmann Johan Fritdjof Falch, Tjongsfjord, f. 8/12-08.

- 15.10 Småbr. Petter Mathias Karolius Bang, Breivik, f. 18/7-62.

- 09.11 Alderspensjonist Bertha Trondsen, Sørfjordgård, f. 19/1-86.

- 20/11 Alderspensjonist Antonette Zahl Gundersen, Flatøy, f. 29/8-75.

1955

Døde dette året

Rødøy Menighetsbland 1956 nr 1.

Våre døde 1955:

Menn:

Ivar Mathisen, Værangfjord 13/1.

Lyder Pareli Nikolai Eliassen, Vågaholmen, 15/1.

Saras Bernhoff Eide Jakobsen, Kilbognes, 29/1.

Peder Hansen Storhaug, Gjerøy, 2/2.

Kristian Eide Antonsen, Melfjordbotn, 29/1.

Andor Hansen, Engebakk, 11/2.

Hans Olsen, Sundøy, 12/4.

Saras Andreas Telnes, 7/4.

Øystein Abelsen, Mælen, 7/4.

Helge Johan Pareli Trondsen, Sørfjordgård, 1/5.

Svein Arne Jansvik, barn, 10/7.

Andreas Martin Pedersen, Øresvik, 16/7.

Sigvald Andreas Engø, Ytteren, 11/8.

Saras Johan Hagen Pedersen, Gjerøyhavn, 15/9.

Olav Johan Zahl Pettersen, Petersburg, Schatle, 18/10.

Sigurd Carson, Rødøy, 31/10.

Gabriel Christian Mathisen, Kjetten, 2/11.

Han Berteus Hartviksen, Tjongsfjord, 6/10.

Einar Losvik, barn, Gjerøyhavn, 10/10.

Jakob Andreas Pedersen, Sør-Nesøy, 14/11.

Peder Olai Evertsen, Tjongsfjord, 19/12.

KVINNER:

Hansine Eline Helena Davidsen, Sætervik, 4/1.

Johanna Karoline Antonsen, Seljevoll, 14/1.

Johanna Lorentse Johansen, Senning, 24/1.

Astrid Engstad, Tjongsfjord, 11/2.

Eline Johnsen, Risøy, 21/10.

1954

Døde dette året

Ole Kilavik, d. 25.august 1954, begravet 31.august.

Ragna Kilavik, d. 9. september 1954, begravet 14. september.

1953

Døde dette året

Nils Benjaminsen Aspelund,d. 1953, se dødsannonse nedenfor.

1952

Døde dette året

Inga Pettersen, Sleipnes, d. 26.mai 1952, nær 75 år gammel.

1951

Døde dette året

Edel Engen (f. Johansen) d. 26.02.1951, nær 84 1/2 år gammel. Bosatt Segelfore.

Døde i 1920-årene

1924

Døde dette året

1. d. 8/2 bg. 17/2, jf/24/8 Barn Magnus Ingvar Rosøy. (Far: fisker Mondrad Esjeholm) f. 1913-06-15 Rosøy, bosatt Rosøy. Dødsårsak: Tuberkulose.

2. Fisker, ugift, Frithjof Eriksen, f. 1897-06-20 Rødøy. Født og bosatt: Storselsøy. Døde av drukning, ulykke i Skaaven, Lofoten.

3. d. 9/2. Begravet og jordfestet: 25/2. Ugift sjømann Anton Johan Thomassen, f. 1893-09-22 Rødøy. Konfirmert Rødøy 27/6-09. Bosatt Selsøyvik. Døde av tuberkulose.

Døde 1801 - 1819

1801

Døde dette året

Mann

Poul Ejnarsen, Sperstad 72 år

Poul Nielssøn, Nessøen, 82 år

Joseph Jenssøn, Sellsøen, 80 år

Hans Olsøn, Valvehr, 74 år

Ole Hansen, Valvehr, 49 år

Joseph Jenssøn, Selsøen, 80 år

Petter Pedersen, Kjetten, 3 år

Anders Jørgensen, Kila, 37 år

Lars Olsøn, Søerværnes, 22 år

Christopher Ellingsøn, Slebnes, 2 dager

Anders Nielssøn, Telnes 1KVINNE

Karen Pedersdatter, Grinvehr, 30 år

Randij Nielsdatter, Ørnesset, 80 år

Maren Larsdatter, Bøe, 7 år

Kirsten Maria Thomasdatter, Vasdal 7 år

Olina Maria Thomasdatter, Vasdal 5 år

Maren Andersdatter, Stensviig, 2 år

Ana Catharina Andersdtr, Gisøen, 55 år

Ingeborg Poulsdtr, Nordværnes, 41 år

Kirten Bertelsdtr, Engøen, 38 år

Anna Clausdtr, 7 år

Ana Olsdtr, Søerværnes, 15 år.

Karen Hansdtr, Vasviig, 75 år

Inger Joensdtr, Kilsen 1/2 år

Døde

1820-1923

LINESET

Se eget side

1739-1845

LANGELAND OG MATHISEN

Seg egen side