Gjerøy skolekrets

Brosjyre fra skolestyrekontoret: "Velkommen til Rødøy, skoleog barnehage". 1995. Skann: © RLA.

Tilbake

Skole for Gjerøy-gårdene og bebodde øyer og plasser innenfor gårdene, samt øvrige gårder i kretsen.

2002 - 100 år

RLA 21204. Klipp fra Rødøy-Løva 2002.

RLA 21205. Klipp fra Rødøy-Løva 2002.

Tekst i nevnte brosjyre

Statistikk

2015

Elevtall

2015: Ved Gjerøy skole er det 16 elever, av disse er det to førsteklassinger. (RL 1915-03).

1995

Elevtall

1995: ca 16-18 elever. Kilde: Brosjyre fra skolestyrekontoret: "Velkommen til Rødøy, skoleog barnehage". 1995. Skann: © RLA.

1959 A

2.kl Gjerøy skole 1959. Bak fra høyre Margit Pederse, Rut Schulski, Randi Hoff, Gretha Hagland. Midten fra høyre Bjørg Kristiansen,Karen Anne Aakre. Foran fra v. Lars Losvik, Ole Karlo Aakre, Aslaug Hansen, Kolbjørn Lorentsen, Joha Fredrik Svenning

 

1959 B


Steinar Olsen

Avgangselevene 1959 (7.kl) Randi, Bjørg,Gretha og Stein foran.

1955 - fra nynorsk til bokmål

1950 Skolebilde

© FFR. (Knut Lauritzen)

 

Rødøykalenderen 1990. Skolebilde fra Gjerøy. Bildet viser fra venstre: Sigrunn Kristoffersen. Anveig Stavnes. Arna Jensen. Berit Lauritzen. Lærer Halvor Hagland. Edith Svenning. Odd Hagland. Tove Zachariassen. Halvor Hgland fikk lærerposten på Gjerøy etter endt lærerskoleeksamen fra Nesna Lærerskole 1922. Han sto på sin post helt til 1963 da han fikk av for aldersgrensen. Bildet er tatt i 1950. Orginalen eies av Knut Lauritzen.

1912 skolebilde

© FFR.

Brukt i Rødøykalenderen 1996. SKOLEBILDE FRA GJERØY. Bildet viser en skoleklasse fra Gjerøy. Lærer på bildet er Josefine Jentoft. Bildet er tatt i 1912 få år etter at det ble fast skole på Gjerøy. 

Gjerøyhavn

© FFR - Fotoarkiv for Rødøy.

Lars Losviks hus i Gjerøyhavn hvor skola for Gjerøy og området rundt - var i over en 10-års periode. © FFR.